چهارشنبه 27 تیر 1397

برنامه پیشنهادی ترمیک دوره کارشناسی مهندسی تکنولوژی نقشه برداری

 

ترم اول

 

ترم دوم

شماره درس

عنوان درس

تعداد واحد

پیشنیاز

شماره درس

عنوان درس

تعداد واحد

پیشنیاز

306

ریاضیات عمومی 2

3

-

317

نقشه سازی عددی و اتوکد

3

307

301

اندیشه اسلامی 2

2

-

304

آشنایی با منابع اسلامی

2

-

308

آمار و احتمالات مهندسی

3

-

309

معادلات دیفرانسیل

2

306

314

اصول GIS

2

-

311

ریاضی کاربردی

2

306

307

برنامه نویسی کامپیوتر

2

-

313

تعدیل و سرشکنی

3

308

318

کاداستر

2

-

319

کاربرد GIS

2

314

328

زبان تخصصی

2

-

323

فتوگرامتری تحلیلی

2

-

 

تئوری خطا ها پیش

2

-

312

فیزیک کاربردی

2

306

 

ژئودزی پیش

2

-

 

 

 

 

جمع واحدها

20

 

جمع واحدها

18

 

ترم سوم

ترم چهارم

شماره درس

عنوان درس

تعداد واحد

پیشنیاز

شماره درس

عنوان درس

تعداد واحد

پیشنیاز

302

انقلاب اسلامی

2

-

303

تاریخ اسلام

2

-

315

مبانی شهرسازی و برنامه ریزی شهری

2

-

305

تربیت بدنی

1

-

316

مبانی سنجش از دور

2

-

310

مدیریت در نقشه برداری

2

-

330

پردازش رقومی تصاویر

2

-

327

نقشه برداری کاربردی

2

311

322

نقشه برداری ژئودتیک

3

313

329

سمینار

2

گذراندن 70% واحدها

334

فیزیک ژئودزی

2

-

320

مدل رقومی زمین DTM

2

314

340

مثلث بندی و کاربردهای فتوگرامتری رقومی

2

-

321

نرم افزار های پیشرفته و کاربردی

3

317

324

ژئودزی و محاسبات

3

313

325

ژئودزی ماهواره ای

2

312 & 324

 

 

 

 

326

عملیات ژئودزی ماهواره ای

1

هم نیاز 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               جمع واحدها             

16

 

جمع واحدها

17

 

ترم پنجم

 

 

 

شماره درس

عنوان درس

تعداد واحد

پیشنیاز

 

 

 

331

کارورزی

3

322 & 327 & 324

 

 

 

 

 

 

 

جمع کل واحدها

70 + (4 پیش)