پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397

کارگاه آموزشی

 

کارگاه های آموزشی

 

 

زمان برگزاری

کارگا‌ه

 

 

مدت برگزاری کارگاه ها8ساعت(یک‌روز کامل)

همراه باپذیرایی( ناهارومیان وعده) گواهی نامه کارگاه آموزشی

 

شهریه کارگاه های آموزشی 2.500.000 ریال می باشد.

1-توسعه نرم افزار ArcGIS با استفاده از زبان برنامه نویسی PYTHON

 

28/03/1396

23/07/1396

06/12/1396

2-تازه های Arc GIS10.3 و معرفی ArcGIS Pro

05/06/1396

21/08/1396

13/12/1396