شنبه 7 اسفند 1395

کارگاه آموزشی

 

 

 

کارگاه های آموزشی

 

 

زمان برگزاری کارگا‌ه

 

 

مدت برگزاری کارگاه ها8ساعت(یک‌روز کامل)

همراه باپذیرایی( ناهارومیان وعده) گواهی نامه کارگاه آموزشی

 

شهریه کارگاه های آموزشی 2.000.000 ریال می باشد.

1-توسعه نرم افزار ArcGIS با استفاده از زبان برنامه نویسی PYTHON

 

02/05/1395

 

08/08/1395

16/11/1395

2-تازه های Arc GIS10.3 و معرفی ArcGIS Pro

03/05/1395

09/08/1395

17/11/1395