دوشنبه 1 آبان 1396

تقویم آموزشی

 

تقویم آموزشی آموزشکده نقشه برداری وابسته به سازمان نقشه برداری کشور

عنوان

نیمسال اول 95-94

نیمسال دوم 95-94

انتخاب واحد

94/6/15الی 94/6/17

94/11/11الی 94/11/12

شروع کلاسها

94/6/28

94/11/17

حذف و اضافه

94/7/13 الی94/7/14

94/11/27الی94/11/28

ارزشیابی

94/9/24 الی 94/10/2

95/3/2 الی95/3/12

حذف اضطراری

94/9/29

95/3/2

پایان کلاس

94/10/16

95/3/13

شروع امتحان

94/10/19

95/3/16

پایان امتحان

94/11/7

95/4/2

مهلت ارسال نمره به آموزش

94/11/9

95/4/12