چهارشنبه 27 تیر 1397

دکتر غلامرضا فلاحی

 

 عضو هیئت علمی ( استادیار) آموزشکده نقشه برداری

نام

غلامرضا 

   

نام خانوادگی

فلاحی

محل تولد

اراک

آخرِین مدرک تحصیلی

دکترای مهندسی عمران-نقشه برداری (PhD)

عنوان پایان نامه

Promoting Interoperability of geospatial information communities by resolving semantic heterogeneities

سمت فعلی

عضو هیات علمی (استادیار)

نشانی پستی

تهران- میدان آزادی - بلوار معراج - سازمان نقشه برداری کشور-آموزشکده  نقشه برداری کشور- صندوق پستی: 1684-13185  

شماره تلفن

66071130

نمابر

66071131

نشانی پست الکترونیک

:fallahi-gh@ncc.org.ir

سوابق تحصیلی

دیپلمه ریاضی و فیزیک
کارشناسی- فیزیک کاربردی-دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک) - 1368

 Postgraduate Diploma - کارتوگرافی - ITC - هلند- 1372

کارشناس ارشد- مهندسی سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) - دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی- 1379

دکتری - مهندسی عمران - نقشه برداری- دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی- 1387

گروه پژوهشی

  عضو هیات علمی

دیگر سمت ها

استادیار آموزشکده فنی نقشه برداری   
مدیرکل سیستم های اطلاعات جغرافیایی  ، سازمان نقشه برداری کشور، (1380-1390)

رئیس اداره کارتوگرافی  ، سازمان نقشه برداری کشور، (1374- 1380)

کارشناس  ، سازمان نقشه برداری کشور، (1370- 1374)
عضو هیئت تحریریه نشریه نقشه برداری

 رئیس گروه کاری داده های پایه کمیته دائمی زیر ساخت GIS برای منطقه آسیا و اقیانوسیه (1387-1380)  

سوابق پژوهشی

 استاندارد اطلاعات توپوگرافی رقومی 1:25000 نگارش 3/2 چاپ اسفند 1377

 استاندارد و دستورالعمل تهیه نقشه های رقومی مقیاس 1:500، 1:1000، 1:2000 به روش فتوگرامتری نگارش 2، چاپ مرداد 1380

دستورالعمل های همسان نقشه برداری، جلد سوم، سیستم های اطلاعات مکانی (کلیات) چاپ 1386

 دستورالعمل های همسان نقشه برداری، جلد چهارم، کارتوگرافی (کلیات) چاپ 1386

دستورالعمل ایجاد لایه های بلوک شهری از نقشه های 1:2000  برای استفاده در نقشه های مرکز آمار

دستورالعمل اجرای طرح اصلاح نقشه های روستایی کشور

دستورالعمل GIS Ready

مجری طرح پژوهشی "پایگاه داده توپوگرافی ملی در قرن بیست و یکم - پایگاه داده توپوگرافی ملی بصورت یکپارچه با استفاده از فن آوری ژئودیتابیس بر اساس استاندارد OGC"

مجری طرح پژوهشی "مرکز هماهنگی داده های مکانی سازمان نقشه برداری کشور"

همکار طرح پژوهشی "اجرای نمونه (پایلوت) پایگاه اطلاعات مکانی شهری در هر تهران"

ناظر طرح پژوهشی "سیستم استخراج نقشه های دلخواه از پایگاه داده توپوگرافی ملی"

ناظر طرح پژوهشی "ترجمه کتاب سیستم های اطلاعات جغرافیایی "

ناظر طرح پژوهشی " پیاده سازی مرکز هماهنگی داده های مکانی سازمان نقشه برداری کشور "

ناظر پروژه مطالعات پیاده سازی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) شرکت ارتباطات زیرساخت به مجری گری دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی شروع پروژه در سال 1388 و اتمام آن در سال 1389

ناظر پروژه "تدوین چارچوب ها و تهیه دستورالعمل های مدیریت داده های مکانی GIS و SDI وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات"به مجری گری پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران شروع پروژه در سال 1389 و اتمام آن در سال 1390

کتاب

کتاب سامانه های اطلاعات مکانی، ناشر سازمان نقشه برداری کشور، شابک 5-29-6922-964-978 ،  EAN:9789646922297 (مترجم)

کتاب راهنمای نرم افزار ArcView GIS ناشر سازمان نقشه برداری کشور ، شابک2-39-6922-964-978 ، EAN:9789646922396 (ناظر)

کتاب سامانه های اطلاعات مکانی، نسخه دوم، ناشر سازمان نقشه برداری کشور، شابک 5-65-6922-964-978 ،  (گردآوری و ترجمه)

مقاله های پذیرفته شده در ژورنالهای ISI

"An ontological structure for semantic  interoperability of GIS and environmental modeling", International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, Elsevier Publication, Vol.10, Issue 3, Sept. 2008, pp 342–357.

 "A Methodology Based on Ontology for Geo-Service Discovery", World Applied Sciences Journal, IDOSI Publications, Vol.2, Issue 3, 2008, pp 300-311, ISSN 1818-4952.

"Implementation of Overlay Function Based on Fuzzy Logic in Spatial Decision Support System", World Applied Sciences Journal, IDOSI Publications, 2008 Vol. 3, Issue Supplement 1, 2008, pp 60-65, , ISSN 1818-4952.

مقاله های پذیرفته شده و ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

 

Implementation of Web Geoservices by National Cartographic Center, 18th United Nations Regional Cartographic Conference for Asia and Pacific, Sept. 2009, Bangkok, Paper No: E/CONF.100/6/IP.13, http://unstats.un.org/unsd/METHODS/CARTOG/Asia_and_Pacific/18/18th-UNRCC-AP-Docs.htm

Resolving Semantic Ambiguities of Geo Services in a New Method for Linking GIS and Environmental Models, GSDI-9, Nov. 2006, Santiago, Chile, Paper No: TS 23.4

 Linking GIS and Environmental Models in a Distributed Computing Architecture Based on Loosely Coupled Method, Map Asia 2006, Sept. 2006, Bangkok Paper No, 79

 Development and Use of Geoinformation in Iran, 17th United Nations Regional Cartographic Conference for Asia and Pacific, Sept. 2006, Bangkok, Paper No: E/CONF.97/6/IP.34, http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/17thunrccapdocuments.htm

Formalized Specification for the Implicit Details of GIS Models by Using Ontology, GeoGeras: Workshop on Geographic Information Science, Pernegg, Austria, June 2005

Automated Generalization for Extracting Topographic Data From Iranian National Topographic DataBase (INTDB).  The 20th International Cartographic Conference (ICC 2001), Beijing, China, 6-10 August 2001, Proceeding Volume 1 pp 1889

مقاله های پذیرفته شده و ارائه شده در کنفرانسهای داخلی

 بررسی اجزا مرکز هماهنگی داده های مکانی و اجرای آن برای سازمان نقشه برداری  کشور ، همایش GIS89، سازمان نقشه برداری کشور، دیماه 1389

 یکپارچه سازی پایگاه های داده مکانی با استفاده از تکنیک های انعکاس ودید عینیت یافته، همایش GIS89 ، سازمان نقشه برداری کشور، دیماه 1389

 بررسی نقش Ontology در ایجاد Local SDI جهت تسهیل هماهنگی مدیریت شهری، کنفرانس ژئوماتیک 87 ، سازمان نقشه برداری کشور، اردیبهشت 1387

National Geodatabase decision supporting system for Natural resources and watershed management in Iran,  همایش GIS86, ایران ، تهران، دی ماه 1386

Implementation of Overlay function Based on Fuzzy Logic in Spatial Decision Support System,  همایش GIS86, ایران ، تهران، دی ماه 1386

 A Layered-Structure Ontology for Resolving Semantic Ambiguities of Field-Based Geo Services,  همایش GIS85, منطقه آزاد قشم، دی ماه 1385

 زیر ساخت داده های مکانی برمنبای سرویسهای مکانی، همایش GIS85 منطقه آزاد قشم، دی ماه 1385

 بررسی نقش مرکز هماهنگی داده های مکانی در SDI و چگونگی اجرای آن ، کنفرانس ژئوماتیک 83، اردیبهشت ماه 83، سازمان نقشه برداری کشور

 شوراهای کاربران سیستمهای اطلاعات جغرافیایی و طرح ایجاد پایگاه های اطلاعات مکانی شهری، همایش GIS83، سازمان نقشه برداری کشور، دیماه 1383

پایگاه داده توپوگرافی ملی بصورت یکپارجه با استفاده از فن آوری  Geodatabase، همایش GIS83، سازمان نقشه برداری کشور، دیماه 1383

 GIS رستری و نمونه ای از کاربرد آن با استفاده از داده های NTDB ، همایش ژئوماتیک 79، سازمان نقشه برداری کشور سال 1379

مقاله های چاپ شده در مجلات

 "گزارشی از برگزاری پنجمین همایش و نمایشگاه سامانه های اطلاعات مکانی (GIS87)"، نشریه نقشه برداری، ماهنامه علمی و فنی سازمان نقشه برداری کشور، سال نوزدهم، شماره 6 (پیاپی 98)، آذرماه 1387، شماره استاندارد بین المللی 5259-1029

"ارائه خدمات مکان مبنا بر روی WWW توسط سازمان نقشه برداری کشور"، ماهنامه علمی و فنی سازمان نقشه برداری کشور، سال نوزدهم، شماره 3 (پیاپی 95) مرداد 1387 ، شماره استاندارد بین المللی 5259-1029

 "پایگاه داده مکانی شهری" ، ماهنامه علمی و فنی سازمان نقشه برداری کشور، سال 1383، شماره 3 (پیاپی 64) ، تیر 1383 ، شماره استاندارد بین المللی 5259-1029

 "گردهم آیی ، نشست و کارگاه تخصصی کمیته دائمی زیر ساخت GIS برای منطقه آسیا و اقیانوسیه و کنفرانس منطقه ای کارتوگرافی در آسیا و اقیانوسیه " ، ماهنامه علمی و فنی سازمان نقشه برداری کشور، سال چهاردهم ، شماره 4 (پیاپی59) 1382 ، شماره استاندارد بین المللی 5259-1029

 "بیش از یک دهه GIS در سازمان نقشه برداری کشور"، ماهنامه علمی و فنی سازمان نقشه برداری کشور، سال چهاردهم ، شماره 2 (پیاپی57) 1382 ، شماره استاندارد بین المللی 5259-1029

"هلسینکی داده های مربوط به محیط زیست را از طریق Web-GIS به اشتراک می گذارد"، نشریه نقشه برداری، ماهنامه علمی و فنی سازمان نقشه برداری کشور، سال چهاردهم، شماره 1 (پیاپی 56)، ویژه نامه همایش ژئوماتیک 1382، شماره استاندارد بین المللی 5259-1029

گزارشهای ارائه شده در مجامع بین المللی

Status Report Of Fundamental Data Working Group, The 8th PCGIAP meeting, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, April 2002 Darusalam,

 Status Report Of Fundamental Data Working Group, The 9th PCGIAP meeting, Okinawa Convention Center, Japan, July 2003

 Status Report Of Fundamental Data Working Group, The 10th PCGIAP meeting, The Grand Ashok Bangalore, India, January 2004

  Report of Building National Topographic DataBase by Using Geodatabase, Surveying Research Center of National Cartographic Center, May 2005, Tehran, Iran.

 Report of creating Urban GIS for Tehran, National GIS Users Council of National Cartographic Center, first part, 2004, Tehran, Iran.

Report of The Working Group 2: Regional Fundamental Data, 17th United Nations Regional Cartographic Conference for Asia and Pacific, Sept. 2006, Bangkok, Paper No: E/CONF.97/3/Add.2, http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/17thunrccapdocuments.htm

راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد

 راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محسن قدس تحت عنوان "طراحی و توسعه یک مرکز هماهنگی داده (clearinghouse) برای اطلاعات GIS سازمان نقشه برداری کشور"، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی زمستان 1383

راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نفیسه حیدری تحت عنوان "نقش آنتولوژی در زیر ساخت محلی داده های مکانی به منظور تسهیل مدیریت شهری"، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی سال 1388

 استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین طباطبایی تحت عنوان " بررسی و ارزیابی نقش و ارتباط GIS با PMS "، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خرداد 1389

استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد آقای اسد یاراحمدی تحت عنوان "یکپارچه سازی پایگاههای داده مکانی"، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در حال انجام  

استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جمشید مالکی تحت عنوان " ترکیب و اجرای سرویس های مکانی پایه OGC"، دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، گروه مهندسی نقشه برداری 1389-1390

داوری مقالات و پایان نامه ها

 داور مدعو پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سید مرسل قوامی با عنوان " طراحی و پیاده سازی یک سرویس پردازش مکانی وب مبنا برای شبکه های چند ساختی " دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، دانشکده مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک، تیر ماه 1390

داور مدعو پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد پرجگر جهرمی با عنوان "تلفیق سنسور وب با وب معنایی برای پردازش اطلاعات استخراج شده از نقشه سازی سیار " دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، دانشکده مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک، تیر ماه 1390

 داور مدعو پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سجاد حسنی پازوکی با عنوان " نمایش GML به وسیله گسترش XSLT " دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، گروه مهندسی نقشه برداری، خرداد ماه 1390

داوری مقاله با عنوان " استفاده از سرویس های مکانی تامل پذیر به منظور دسترسی و انتشار داده های کیفیت هوا" برای چاپ در نشریه علمی- پژو هشی سنجش از دور و GIS ایران اردیبهشت 1389

داوری مقاله با عنوان " مدیریت کارآمد شهری از طریق ارائه سرویس های مکانی مبتنی بر معماری سرویس گرا: مطالعه موردی سرویس های خدمات شهری در تهران"برای چاپ در نشریه علمی- پژو هشی سنجش از دور و GIS ایران بهمن 1388

داوری مقاله با عنوان " طراحی و پیاده سازی یک معماری سرویس گرا برای کنترل اتوماتیک جنرالیزاسیون با استفاده از اطلاعات بافت داده ها"برای چاپ در نشریه تخصصی مهندس فناوری اطلاعات مکانی  دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده مهندسی نقشه برداری

داور مدعو پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد رضا یادگاری با عنوان " بهینه سازی تخصیص منابع در مدیریت بحران با استفاده از خرد جمعی عامل مبنا " دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، گروه مهندسی نقشه برداری بهمن ماه 1389

داور مدعو پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مجید رضا حسینه فراهانی با عنوان " توسعه سرویس مکانی به منظور ارائه اطلاعات به شکل تعامل پذیر. مطالعه موردی مدیریت بحران " دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، گروه مهندسی نقشه برداری شهریور ماه 1389

داور مدعو پایان نامه کارشناسی ارشد آقای میثم عفتی با عنوان " تعیین نقاط حادثه خیز جاده ای در سیستم اطلاعات مکانی " دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، گروه مهندسی نقشه برداری مهرماه 1389

داور مدعو پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهرا بهرامیان با عنوان " طراحی و مدل سازی سیستم اطلاعات مکانی زمانمند" دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، گروه مهندسی نقشه برداری اسفند ماه 1387

داور مدعو پایان نامه کارشناسی ارشد آقای یاشار جوادی دودران با عنوان " مدل سازی تغییرات پوشش زمین استفاده از Cellular Automata " دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، گروه مهندسی نقشه برداری بهمن 1387

 داور مدعو پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سید علی حجتی با عنوان " مدل سازی آلودگی صوتی با استفاده از مدل سه بعدی شهری در محیط GIS " دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، گروه مهندسی نقشه برداری بهمن 1387

 داور مدعو دفاعیه پیشنهاد پایان نامه دکترای خانم سارا سعیدی دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، گروه مهندسی نقشه برداری بهمن ماه 1388

راهنمایی سمینارهای دوره کارشناسی

کاربرد GIS در مدیریت منابع آب، آقای امین شمشیری، آموزشکده نقشه برداری ، شهریور 1390

کاربرد سیستم اطلاعات مکانی در مدیریت آلودگی هوای شهر تهران، آقایان ساسان حیدری و حسن غلامی،آموزشکده نقشه برداری ، پائیز 1389

لیزر اسکنر ، آقای غلامعلی صفرائی، آموزشکده نقشه برداری، پائیز 1389

وب کارتوگرافی سه بعدی، آقاین حسین فلاحی و محمد علی عشقی، آبان 1389
سوابق تدریس

تدریس آزمایشگاه الکتریسیته در دانشگاه صنعتی امیر کبیر

تدریس کارتوگرافی رقومی دوره کارشناسی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، (1378-1380)

تدریس کارتوگرافی رقومی دوره کارشناسی، دانشگاه تهران، (1378)

 تدریس کارتوگرافی رقومی دوره کارشناسی، دانشگاه علم و صنعت واحد اراک

تدریس دروس کارتوگرافی I و II ، شبکه و مختصات، کارتوگرافی اتوماتیک و اصول GIS ، آموزشکده نقشه برداری ، (1376-1387)

تدریس درس اصول GIS دوره کارشناسی آموزشکده نقشه برداری نیمسال اول 1387-1388

تدریس دروس اصول GIS و نقشه سازی عددی دوره کارشناسی دانشگاه آزاد واحد بناب نیمسال دوم 1387-1388

تدریس دروس اصول GIS و مبانی کارتوگرافی و سیستم تصویر نقشه دوره کارشناسی دانشگاه تفرش نیمسال دوم 1388-1389 و  نیمسال اول 1390-1389

تدریس GIS پیشرفته برای دانشجویان کارشناسی ارشد فتوگرامتری دانشگاه تفرش، نیمسال اول 1390-1391

تدریس دروس شبکه و مختصات، نقشه سازی عددی و مبانی کارتوگرافی ، آموزشکده نقشه برداری ، نیمسال اول 1390-1391

دوره های آموزشی ضمن خدمت شامل اصول و مبانی GIS ، ArcGIS مقدماتی و پیشرفته
عضویت در سازمانهای ملی، منطقه ای و بین المللی (NGO)

عضو کمیته استاندارد اطلاعات توپوگرافی رقومی

عضو هیئت تحریریه ماهنامه علمی و فنی سازمان نقشه برداری کشور از ابتدای سال 1382 تاکنون

عضو هیئت رئیسه کمیته دائمی زیر ساخت GIS برای منطقه آسیا و اقیانوسیه ((PCGIAP) (1380-1389

عضو کمیته راهبردی تهیه نقشه جهانی (ISCGM)

عضو افتخاری انجمن GIS و سنجش از دور ایران

عضو انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
برگزاری کنفرانسها و سمینارها

عضو کمیته علمی همایش ملی ژئوماتیک سال 1390

عضو کمیته علمی همایش ژئوماتیک سال 1389

عضو کمیته علمی همایش GIS89

 دبیر، عضو ستاد برگزاری و کمیته اجرایی همایش GIS88

عضو کمیته علمی همایش ژئوماتیک سال 1388

دبیر همایش GIS87 ، سازمان نقشه برداری کشور و استانداری استان قزوین ، دانشگاه آزاد واحد قزوین ،سال 1387

عضو هیئت علمی همایش ژئوماتیک سال 1387

عضو هیئت علمی همایش ژئوماتیک سال 1386

دبیر همایش GIS86 و کارگروه ISPRS ، سازمان نقشه برداری کشور سال 1386

دبیر همایش GIS85 سازمان نقشه برداری کشورو منطقه آزاد قشم، جزیره قشم،  سال 1385

عضو هیئت علمی همایش ژئوماتیک سال 1385

عضو هیئت علمی همایش ژئوماتیک سال 1384

هیئت رئیسه همایش GIS84 سازمان نقشه برداری کشور سال 1384

دبیر همایش GIS83 سازمان نقشه برداری کشور سال 1383

عضو هیئت رئیسه جلسات سخنرانی همایش ژئوماتیک سال 1383

عضو هیئت علمی همایش ژئوماتیک سال 1382

عضو هیئت علمی همایش ژئوماتیک سال 1381

عضو هیئت علمی و هیئت رئیسه جلسات سخنرانی همایش ژئوماتیک سال 1379

عضو هیئت علمی نخستین همایش فنآوری اطلاعات مکانی و مدیریت حوادث طبیعی
دریافت لوح تقدیر

 لوح تقدیر بخاطر تلاشهای همه جانبه و موفقیت های آموزشی در طی دوره دکترا در دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی، از رئیس دانشگاه

 لوح تقدیر بخاطر قدردانی از تلاشهای انجام شده در مورد تدریس در آموزشکده نقشه برداری، از رئیس آموزشکده

 تقدیر و تشکر به منظور موفقیت سازمان در هفتمین جشنواره شهید رجایی و انتخاب سازمان بعنوان نمونه ملی، از رئیس سازمان نقشه برداری کشور سال 1383

 تقدیر و تشکر بدلیل جدیت و تلاش در انجام امور محوله برای ایجاد پایگاه داده مکانی شهر قم در سال 1387 از رئیس سازمان نقشه برداری کشور

 تقدیر و تشکر به دلیل حضور، مشارکت فعال و دبیری شورای ملی کاربران سیستم های اطلاعات مکانی در سال 1387 از رئیس سازمان نقشه برداری کشور

تقدیر و تشکر به دلیل حضور، مشارکت فعال و دبیری شورای ملی کاربران سیستم های اطلاعات مکانی در سال 1388 از رئیس سازمان نقشه برداری کشور

تشکر و سپاس بدلیل مدیریت پروزه ایجاد پایگاه ملی داده های مکانی منابع طبیعی و آبخیزداری و اتمام موفقیت آمیز آن در سال 1388 از معاون فنی سازمان نقشه برداری کشور
دوره های آموزشی

دوره تخصصی MS Project 2007 شرکت سایبر تک

دوره کارگاه آموزشی روشهای نوین اموزش در آموزشکده فنی نقشه برداری

دوره کارگاه آموزشی روشها و فنون تدریس در آموزشکده فنی نقشه برداری  

دوره آموزشی سیستم های اطلاعات مکانی زمانمند در دانشکاه تهران

دوره آموزشی ویژگی بنگاهها در اقتصاد نوین

تاریخ آخرین بازنگری

26/7/1390