یکشنبه 6 فروردین 1396

عضو هیئت علمی (دانشیار) آموزشکده نقشه برداری

 

 

یحیی جمور
 


محل تولد: تویسرکان

آخرین مدرک تحصیلی و محل اخذ:  دکتری مهندسی نقشه برداری – ژئودزی از فرانسه

عنوان پایان نامه: مطالعه تغییرشکل های تکتونیکی به کمک مشاهدات ژئودزی

زبان های خارجی: انگلیسی و فرانسوی
 

نشانی پستی : تهران- خیابان معراج- آموزشکده نقشه برداری- صندوق پستی: 1684-13185             تلفن: 66071130-021


نمابر: 66071131

djamour@ncc.org.ir
                                   تحصیلات

1380-1383 دکتری مهندسی نقشه برداری گرایش ژئودزی از دانشگاه Montpellier II در کشور فرانسه
1375-1378 کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری از دانشکده فنی دانشگاه تهران-ایران
1368-1372 کارشناسی مهندسی نقشه برداری از دانشکده فنی دانشگاه تهران-ایران

 

سوابق اجرایی

از تیرماه 1386 تا 1388 مدیر مسئول نشریه علمی و فنی نقشه برداری
از آبان ماه 1387 تا کنون مشاور فنی سازمان نقشه برداری کشور
از اردیبهشت ماه 1386 تا خرداد ماه 1387 سرپرست سازمان نقشه برداری کشور
از اردیبهشت ماه 1386 تا آبان ماه ماه 1387 معاون فنی سازمان نقشه برداری کشور
از 1383 الی 1386 مدیر کل نقشه برداری زمینی سازمان نقشه برداری کشور
از 1372 الی1380 رئیس اداره نقشه برداری زمینی و گردآوری اطلاعات جغرافیایی- معاون اداره نقشه برداری زمینی و گردآوری اطلاعات جغرافیایی- کارشناس مسئول نقشه برداری- کارشناس میکروژئودزی

 

سوابق آموزشی

از 1373 تا کنون تدریس دروس دانشگاهی مانند میکروژئودزی، GPS، تعیین موقعیت پیشرفته (برای کارشناسی ارشد و دکتری)، تئوری خطاها، تعدیل و سرشکنی، ژئودزی2، مدیریت در نقشه برداری در مقاطع مختلف از کاردانی تا دکتری در دانشگاه های مختلف از جمله دانشگاه تهران (دانشکده فنی و موسسه ژئوفیزیک)، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه تفرش، دانشگاه اراک، آموزشکده نقشه برداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای علوم و تحقیقات، تاکستان و میبد
 

عضویت

عضو هیات مدیره انجمن علمی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران از 1386 تا کنون
رئیس هیات مدیره انجمن علمی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران از 1388 تا کنون
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از 1387 تا کنون
عضو هیات تحریریه نشریه علمی پژوهشی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی از 1388 تا کنون
عضو هیات تحریریه نشریه علمی و فنی نقشه برداری از 1383 تا کنون

 

عناوین اکتسابی

فارغ اتحصیل ممتاز مقطع کارشناسی مهندسی نقشه برداری از دانشکده فنی دانشگاه تهران، 1372
مقاله برتر در زمینه مهندسی نقشه برداری در دومین کنفرانس دانشجویی عمران، 1374
مقاله برتر در همایش ملی ژئوماتیک، 1379
پژوهشگر رتبه سوم سازمان نقشه برداری کشور، 1379
پژوهشگر رتبه دوم سازمان نقشه برداری کشور، 1386
پژوهشگر رتبه دوم سازمان نقشه برداری کشور، 1387
مدیر نمونه سازمان نقشه برداری کشور، 1385


 

       تالیف کتاب

دستور العمل های همسان نقشه برداری، جلد اول: ژئودزی و ترازیابی، سازمان مدیریت و برنانه ریزی کشور، 1386 (رئیس گروه کاری تدوین بخش ژئودزی)

نظریه خطاها در مهندسی نقشه برداری (در حال اتمام و قابل چاپ تا پایان 1389)

مدیریت در مهندسی نقشه برداری  (در حال اتمام و قابل چاپ تا پایان 1389)

سامانه های تعیین موقعیت ماهواره ای جهانی (در حال اتمام و قابل چاپ تا پایان 1390)

 

ترجمه کتاب

سرگرمی با سامانه تعیین موقعیت ماهواره ای (GPS)، سازمان نقشه برداری کشور، 1387


طرح های پژوهشی

 
مجری و همکار در اجرای حدود 10 طرح پژوهشی در حوزه علوم زمین شامل مهندسی نقشه برداری و ژئودزی


 

مقالات (13 مقاله ISI، 8 مقاله علمی پژوهشی و 1 مقاله علمی ترویجی و ده ها مقاله در همایش های بین المللی و ملی)
 

• یحیی جمور، سعید هاشمی طباطبایی، مرتضی صدیقی، حمید رضا نانکلی، برآورد نرخ GPS حرکات زمین ساخت نوار شمالی تهران بزرگ با نگرشی ویژه به گسل شمال تهران، 1389، نشریه علمی پژوهشی علوم زمین (پذیرفته شده نهایی)

• یحیی جمور، انتشار خطای موجود در موقعیت ایستگاه های مرجع در تعیین موقعیت های نسبی دقیق با استفاده از مشاهدات فاز سامانه های GNSS، 1389، نشریه علمی پژوهشی علوم زمین (پذیرفته شده نهایی)

• یحیی جمور، حمید عبادی، نیره اسماعیلی، ارزیابی یک سیستم تعیین موقعیت آنی DGPS براساس مشاهده کد C/A، نشریه علمی- ترویجی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، 1389، شماره 3

• شیرزاد روحی، یحیی جمور، بررسی دگر شکلی پوسته ایران زمین به کمک سری های زمانی ایستگاه های دائم GPS همراه با انجام آنالیز نوفه در آنها، 1388، نشریه علمی پژوهشی علوم زمین، شماره 70

• لیلا کریمی، بهزاد وثوقی، یحیی جمور، بررسی اثر فاصله ایستگاه های GPS از خط گسل در دقت برآورد پارامترهای مکانیکی یک گسل، 1387، نشریه علمی پژوهشی علوم زمین، شماره 71

• عبدالرضا صفری، یحیی جمور، میثم غنی زاده، حل سریع ابهام فاز به روش AFM در دریا، 1388، نشریه علمی پژوهشی دانشکده فنی، شماره 43

 

• Yahya DJAMOUR, Philippe VERNANT, Roger BAYER, Hamid Reza NANKALI,, Jean-François RITZ2, Jacques HINDERER, Yaghoub HATAM, Bernard LUCK, Nicolas LE MOIGNE, Morteza SEDIGHI, Fateme KHORRAMI, GPS and gravity constraints on continental deformation in the Alborz mountain range, Iran., Geophysical Journal International, Volume 183, Issue 3, 1287–1301, December 2010, doi: 10.1111/j.1365-246X.2010.04811.x (ISI)


• Peyret, M.; Djamour, Y.; Hessami, K.; Regard, V.; Bellier, O.; Vernant, P.; Daignières, M.; Nankali, H.; van Gorp, S.; Goudarzi, M.; Chéry, J.; Bayer, R.; Rigoulay, M., Present-day strain distribution across the Minab-Zendan-Palami fault system from dense GPS transects, Geophysical Journal International, 179, (2009), DOI: 10.1111/j.1365-246X.2009.04321.x (ISI)

• H. Nankali, B. Vosoughi, F. Sobouti, K. Hessami, Y. Djamour, M. Talebian, A 3D visco-elastic model for simulating long term slip rate on Kazeroun fault and Main Recent Fault (Zagros, Iran), Geoscience journal, special issue, 2008 (ISI)

• M. Peyret, Y. Djamour, M. Rizza, J.-F. Ritz, J.-E. Hurtrez, M.A. Goudarzi, H. Nankali, J.• Chéry, K. Le Dortz, F. Uri, Monitoring of the large slow Kahrod landslide in Alborz mountain range (Iran) by GPS and SAR interferometry, ENGINEERING GEOLOGY, Vol. 100, Issues 3-4, September 1st 2008 (ISI)

• Jan Anderssohn, Hans-Ulrich Wetzel , Thomas R. Walter , Mahdi Motagh, Yahya Djamour and Hermann Kaufmann, Land subsidence pattern controlled by old alpine basement faults in the Kashmar Valley, northeast Iran: results from InSAR and levelling, Geophysical Journal International, Volume 174 Issue 1, Pages 287 - 294, 29 May 2008 (ISI)

• F. Tavakoli, A. Walpersdorf, C. Authemayou, H.R. Nankali, D. Hatzfeld, M. Tatar, Y. Djamour, F. Nilforoushan and N. Cotte, Distribution of the right-lateral strike–slip motion from the Main Recent Fault to the Kazerun Fault System Zagros, Iran): Evidence from present-day GPS velocities, Earth and Planetary Science Letters, Volume 275, Issues 3-4, 15 November 2008, Pages 342-347, doi: 10.1016/j.epsl.2008.08.030 (ISI)

• Y. DJamour, Y. Hatam, A. Soltanpour, S. Shafiemorad, Computing a precise local geoid for Iran by using gravity, GPS-leveling and geopotential models, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, EGU2008-A-08797, 2008, SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU2008-A-08797, EGU General Assembly 2008


• H.R. Nankali,Y. Djamour, Z. Mosavi, M.Sedighi, New strain field In Iran; insight from GPS and numerical modeling, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, EGU2008-A-12286, 2008, SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU2008-A-12286, EGU General Assembly 2008

• Y. Hatam, Y. Djamour, R. Bayer, P. Vanicek, A. M. Abolghasem, J. Hinderer, M. Mohammad Karim, M. Najafi Alamdari, H. Cheraghi, R. Saadat, A. Soltanpour, M. Sedighi, H. Nankali, S. Arabi, N. Azizian, Designing and implementation of the multi-purpose physical geodesy and geodynamics network of Iran (MPGGNI2005), Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, EGU2008-A-04408, 2008, SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU2008-A-04408, EGU General Assembly 2008

• F. Tavakoli, A. Walpersdorf, D. Hatzfeld, Y. Djamour, M. Sedighi, H. R. Nankali, GPS present-day kinematics of the Kopeh Dagh (Iran), Geophysical Research Abstracts,Vol. 10, EGU2008-A-04738, 2008, SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU2008-A-04738, EGU General Assembly 2008

• F. Tavakoli, A. Walpersdorf, D. Hatzfeld, Y. Djamour, M. Sedighi, H. R. Nankali, Shear accommodation across the Lut block (eastern Iran) measured by GPS, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, EGU2008-A-04735, 2008, SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU2008-A-04735, EGU General Assembly 2008

• Frederic Masson1, Mohammad Anvari, Yahya Djamour, Andrea Walpersdorf, Farokh Tavakoli, Marc Daignieres, Hamid Nankali and Sebastien Van Gorp, Large-scale velocity field and strain tensor in Iran inferred from GPS measurements: new insight for the present-day deformation pattern within NE Iran, Geophys. J. Int. (2007) 170, 436–440, doi: 10.1111/j.1365-246X.2007.03477.x (ISI)

• M. Peyret, J. Chery, Y. Djamour, A. Avallone, F. Sarti, P. Briole and M. Sarpoulaki, The source motion of 2003 Bam (Iran) earthquake constrained by satellite and ground-based geodetic data, Geophys. J. Int. (2007) 169, 849–865, doi: 10.1111/j.1365-246X.2007.03358.x (ISI)

• Hatam, Y., Y. Djamour, P. Vaníček, R. Bayer, M. Mohammad Karim, A.M. Abolghasem, M. Najafi Alamdari, R. Saadat, H. Cheraghi, S. Rafiey, S. Arabi, H. Nankali, S. Hoseini, 2007. Designing and Implementation of the Multi-purpose Physical Geodesy and Geodynamics Network of (MPGGNI2005), Twenty fourth assembly of IUGG, Perugia, July 2-13

• Cheraghi, H; Hatam, Y; Vanicek, P; Najafi Alamdari, M; Qarakhani, J; Saadat, R; Djamour, Y, Effect of lateral topographical density on geoid in Iran, Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, 02243, 2007, SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU2007-A-02243

• Schenk, A.; Motagh, M.; Djamour, Y.; Hoffmann, J.; Arabi, S.; Nankali, H., Land subsidence in the Tehran region as a consequence of steady reservoir discharge mapped by InSAR, GPS and leveling, Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, 05366, 2007, SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU2007-A-05366


• Djamour, Y.; Nankali, H. R.; Sedighi, M.; Sadeghi, F.; Rahimi, Z.; Tavakoli, F.; Mousavi, Z.; Khorrami, F.; Aghamohammadi, A.; Hosseini, S., First results inferred from the new Iranian Permanent GPS Network for Geodynamics (IPGN), Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, 04910, 2007, SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU2007-A-04910

• Hatam, H; Bayer, B; Djamour, D; Vanicek, V; Le Moign, LM; Mohammad karim, MK; Abolghasem, A; Karpychev, K; Sadat, S; Rafiey, R, The new (tele cabin /land) national gravity calibration line for Iran, Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, 02224, 2007, SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU2007-A-02224

• Sedighi, M.; Najafi Alamdari, M.; Djamour, Y.; Nankali, H. R., Comparison of geopotential models - A case study in Iran, Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, 02142, 2007, SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU2007-A-02142

• Van Gorp, S.; Chery, J.; Masson, F.; Djamour, Y.; Nankali, H., New insights for the Tabriz fault (NW Iran) from GPS profiles measurements, Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, 00893, 2007, SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU2007-A-00893

• Nankali, H; Djamour, Y; Vosoughi, B, Establishment of permanent GPS network for crustal deformation monitoring in Iran, Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, 00198, 2007
SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU2007-A-00198

• Yahya Djamour, Hamid Reza Nankali and Zohreh Rahimi, Iranian Permanent GPS Network, GIM international, September 2006, Volume 20, Issue 9, http://www.gim-international.com/issues/articles/id727-Iranian_Permanent_GPS_Network.html

• Ardalan A. A., Safari A., Djamour Y. (2006) A comparative study of the recent geopotential models for synthesizing different gravity functionals at the geographical region of Iran. Journal of the Earth and Space Physics, 32: 107-116.

• Aghamohammadi A., Nankali, H., Djamour, Y., Transformation from ITRF2000 to WGS84 – A Case Study for Iranian Permanent GPS Network (IPGN),
http://www.gisdevelopment.net/technology/gps/wgs84_1.htm

• Nankali, H; Djamour Y., Establishment of Permanent GPS Network For Crustal Deformation Monitoring in Iran,
http://www.gisdevelopment.net/technology/gps/techgps_004.htm

• Jadidi, A.; H. Nankali, Djamour, Y.; Analysis and strategy of Iranian Permanent GPS Network processing, Surveying Journal of NCC, November 2006, Volume 17, No 82 (in Persian)

• MAHDI MOTAGH , YAHYA DJAMOUR, THOMAS R. WALTER, HANS-ULRICH WETZEL, JOCHEN ZSCHAU, AND SIAVASH ARABI, Land subsidence in Mashhad Valley, northeast Iran: Results from InSAR, Leveling and GPS, (2006), Geophysical Journal International, doi: 10.1111/j.1365-246X.2006.03246.x (ISI)

• F. Masson, Y. Djamour, S. Van Gorp, J. Chéry, M. Tatar, F. Tavakoli, H. Nankali, P. Vernant, Extension in NW Iran driven by the motion of the South Caspian Basin, Earth and Planetary Science Letters (2006), doi:10.1016/j.epsl.2006.09.038 (ISI)

• Peyret, M.; Dominguez, S.; Djamour, Y.; Avallone, A.; Briole, P. F.; Tavakoli, F.; Chery, J.; Nankali, H.; Doerflinger, E., (2006) Coseismic surface displacement induced by the Bam earthquake, Iran (26/12/2003, M 6.6): Insights from InSAR, GPS, SPOT5 Analysis and Levelling, JSEE: Fall 2006, Vol. 8, No. 3

• Djamour, Y., (2006) Application of geodetic observations in seismic hazard evaluation, 1st conference on Geospatioal information Technology and disaster management, Tehran, Iran, 8 May 2006

• Djamour, Y., (2006) Iranian Permanent GPS Network for Geodynamics and Earthquakes studies, Geomatics 85 conference, Tehran, Iran, 7 May 2006

• Motagh, M.; Klotz, J.; Tavakoli, F.; Djamour, Y; Arabi, S.; Wetzel, H.-U., Zschau, J. (2006): Combination of precise leveling and InSAR data to constrain source parameters of the Mw = 6.5, 26 December 2003 Bam earthquake, Pure and Applied Geophysics, 163, 1, 1-18.

• Anvari, M.; Masson, F.; Van Gorp, S.; Djamour, Y.; Tavakoli, F.; Daignières, M.; Nankali, H.; Walpersdorf, A. 6 years of GPS measurements to monitor the Arabia-Eurasian collision deformation in Iran, Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, 02123, 2006, SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU06-A- 2123

• Shahpasandzadeh, M.; Djamour, Y., The long-term and short-term slip rates of the Mosha fault, central Alborz, Iran: a major active strike-slip fault system, Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, 00302, 2006, SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU06-A-00302

• Motagh, M; Djamour, Y; Walter, T; Moosavi, Z; Arabi, S; Zschau, J, Mapping the spatial and temporal pattern of land subsidence in the city of Toos, northeast Iran, using the integration of InSAR, continuous GPS and precise leveling, Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, 07881, 2006, SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU06-A-07881

• Vernant, P., Masson, F., Chery, J., Bayer, R., Doerflinger, E., Peyret, M., Walpersdorf, A., Hatzfeld, D., Martinod, J., Vigny, C., Tavakoli, F., Djamour, Y., Nankali, H., Nilforoushan, F, Maddad, M, Abbasi, M, Tatar, M., Ashtiani, M., 2004. Contemporary Plate Kinematics and Crustal Deformation in Iran Constrained by Geodetic Measurements, AGU Fall Meeting, San Francisco, December.
• Djamour, Y.; Doerflinger, E.; Tavakoli, F.; Chery, J.; Nankali, H.; Masson, F. (2004) Post-seismic surface displacement induced by the Bam earthquake from GPS studies, European Geosciences Union 2004, 1st General Assembly, Nice, France, 25 - 30 April 2004

• Djamour, Y.; Bayer, R.; Tavakoli, F.; Vernant, P. (2004) Monitoring the present-day deformation over the Tehran area, Geophysical Research Abstracts, Vol. 6, 00615, 2004 Ref-ID: 1607-7962/gra/EGU04-A-00615, European Geosciences Union 2004, 1st General Assembly, Nice, France, 25 - 30 April 2004

• Chery, J.; Djamour, Y.; Doerflinger, E.; Masson, F.; Nankali, H.; Tavakoli, F. (2004) Earthquake interaction in Eastern Iran and the occurrence of the 26 December 2003 Bam earthquake, European Geosciences Union 2004, 1st General Assembly, Nice, France, 25 - 30 April 2004

• Peyret, M.; Dominguez, S.; Djamour, Y.; Avallone, A.; Briole, P. F.; Tavakoli, F.; Chery, J.; Nankali, H.; Doerflinger, E., (2004) Coseismic surface displacement induced by the Bam earthquake, Iran (26/12/2003, M+6.6): Insights from satellite imagery (InSAR, correlation of Spot images) and levelling, European Geosciences Union 2004, 1st General Assembly, Nice, France, 25 - 30 April 2004

• Tavakoli, F; Masson, F; Chery, J; Djamour, Y; Vernant, P; Nankali, H; Noir, J; Gillet, N; Ashtiani,M;Nilforoushan,F, (2004) A GPS network to monitor the continental deformation in NW Iran - Consequences on the seismic hazard along the Tabriz fault, Geophysical Research Abstracts, Vol. 6, 01384, 2004, SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU04-A-01384

• Vernant P., Nilforoushan F., Chéry J. ,Bayer R. , Y. Djamour , Masson F. ,H. Nankali, J.-F. Ritz, M. Sedighi, F. Tavakoli.,(2004), Deciphering oblique shortening of central Alborz in Iran using geodetic data, Earth and Plantrary Science Letters, 223(2004) 177-185 (ISI)

• Djamour, Y.; Bayer, R.; Tavakkoli, F.; Vernant, P. (2003) GPS Network Monitoring the Tectonic Deformation on the Tehran Area (Iran) between 2000 and 2002, Geophysical Research Abstracts, Vol. 5, 06503, 2003, European Geophysical Society 2003, EGS-AGU-EUG Joint Assembly Nice, France, 06 - 11 April 2003

• Djamour Y., Doerflinger E., Tavakoli F. (2004) Study of co-seismic and post-seismic movements of Bam earthquake 26 December 2003, Surveying Journal of NCC, No 63, 30-34

• Nankali H., Tavakoli F., Nilforoushan F., Sedighi M. Djamour Y., (2004) Recent Progresses in Geodynamics field in Iran,Surveying Journal of NCC, No 60, 10-19

• Hinderer, J., Sedighi, M., Bayer, R., Ghazavi, K., Amalvict, M., Luck, B., Nilforoushan, F., Masson, F., Tavakoli, F., Peyret, M., Djamour, Y., Kouhzare, A. and Nankali, H., The absolute gravity network in Iran : an opportunity to analyse gravity changes caused by present-day tectonic deformation, Cahier du Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie, volume 22, (2003) Luxembourg

• Djamour Y. (2000) The effects of position error of the reference station in WGS-84 on the position of a unknown point, The first seminar of surveying engineering, University of Isfahan, Iran, 17-18 may 2000

• Djamour Y. (2000) Evaluation of the accuracy of a real time Differential GPS system, Surveying conference 2000, Tehran, Iran, 7-9 may 2000

• Djamour Y., Soltanpour A., Safari A. (1999) The situation of geodynamics in Iran, Surveying Journal of NCC, No 37

• Djamour Y., (1999) The principle of a real time DGPS, The first conference of industry and university, University of Tehran, Tehran, Iran, 1-8 December 1999

• Djamour Y., (1995) The best control network designing for deformation analysis by using statistical tests, The first conference of micro-geodesy, Tehran, December 1995

• Djamour Y., (1994) Comparison of different methods to detect mistake observations in geodetic networks, The second student conference of civil engineering, University of Tehran, Tehran, Iran, 10-13 October 1994