چهارشنبه 27 تیر 1397

محصولات چند رسانه ای

آمــوزشکده نقشه برداری به عنوان یکی از متولیان آموزش مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک در قالب برنامه های آموزشی همواره توانسته است در راستای رسالت خود که همانا اشاعه و گسترش فرهنگ ژئوماتیک و ارتقای سطح عملکرد برنامه های آموزشی است، گامهای موثری برداشته و ضمن بهره گیری و یکجا نمودن عناصری چون تجربیات آموزشی متخصصان تراز اول مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک و تکنولوژی روز ، به جایگاه و نقش واقعی خود به عنوان یک مرکز آموزشی نمونه نزدیک شود. گستردگی و پویا بودن گرایشهای مختلف مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک از یک سو و بالا بودن تقاضای علاقمندان به طی دوره های آموزشی، آموزشکده نقشه برداری را بر آن داشت تا با تهیه و طراحی نـــــــرم افزارهای آموزشی چند رسانه ای که در قالب لوحهای فشرده عرضه می گردد. ضمن کاهش هزینه برگزاری دوره های آموزشی (دوره هایی که در داخل سازمان و یا در خارج از سازمان برای سایر مراکز توسط آموزشکده برگزار می گردد)، پاسخگوی نیاز آن دسته از متقاضیانی باشد که ضمن ابراز علاقه به شرکت در دوره های آموزشی ، بعلت عدم هماهنگی بین ساعات کاری خود با ساعات اعلام شده نمی توانند در دوره ها شرکت نمایند.

عنوان

قیمت به ریال

آموزش نرم افزار Microstation

30000

آموزش نرم افزار ArcView

100000

آموزش اصول و مبانی کاداستر رقومی

30000

آموزش اصول و مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

100000

آموزش مبانی تئوریک طبقه بندی تصاویر ماهواره ای

100000

آموزش نرم افزار Auto CAD Land Development

120000

آموزش ترازیابیهای رقومی  Dini12. 12T.22

50000


علاقمندان می توانند به منظور خرید محصولات وجه مورد نظر را به اضافه مبلغ 10000 ریال هزینه پست به حساب جاری 90071 به نام درآمد آموزشکده نقشه برداری نزد بانک ملی شعبه نقشه برداری کد 707 واریز نموده و اصل فیش آن را به همراه آدرس و مشخصات خود به آموزشکده نقشه برداری ارسال نمایند. همچنین این محصولات در قسمت فروش آموزشکده فنی شماره تلفن 7-66071001 داخلی 276 جناب  آقای امیر نظری به صورت حضوری در صورت موجود بودن به فروش می رسد.