چهارشنبه 27 تیر 1397

فهرستگان نقشه برداری
 

فهرستگان کتب نقشه برداری سازمان نقشه‌برداری کشور
 
تهیه کننده: شیرین اکبری

 مقدمه

 امروزه که در همه جا سخن از اطلاعات و نظامهای اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی می‌رود و نقش آن در پیشبرد جامعه بازشناخته شده، لزوم تدوین فهرستگانها به‌عنوان بخشی از ابزار اطلاع‌رسانی بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود. فهرستگان یا فهرست مشترک (Union Catalog) سیاهه‌ای است از موجودی چند کتابخانه اعم از کتاب و دیگر مواد کتابخانه که به منظور سهولت در بازیابی محل نگهداری مواد کتابخانه، مورد استفاده قرار می‌گیرد. بوسیله فهرستگان همه مراجعه کنندگان و حتی خود کتابدار از محل بعضی یا همه مواد موجود در کتابخانه‌ها اعم از چاپی، خطی، دیداری و شنیداری و غیره اطلاع حاصل می‌کنند. فهرستگان شامل اطلاعات کتابشناختی مواد موجود در کتابخانه‌های یک منطقه جغرافیایی خاص است که در آن به دنبال اطلاعات کتابشناختی، کد مخصوص کتابخانه یا کتابخانه‌ها آمده است. خواننده یا پژوهنده‌ای که به این ترتیب به محل نگهداری کتاب مورد نظر خود پی می‌برد، می‌تواند با مراجعه مستقیم یا از طریق امانت بین کتابخانه‌ای، کتاب مطلوب خود را به امانت بگیرد یا از آن استفاده کند. یعنی می‌توان گفت که مهمترین برتری فهرستگان‌ها در این است که استفاده کننده پس از یافتن مشخصات منبع مورد نیاز، از محل نگهداری آن نیز آگاه می‌شود.

اثر حاضر نیز با انگیزه معرفی و گردآوری آثار انتشار یافته در باره نقشه‌برداری تهیه شده و از سه بخش تشکیل شده، بخش اول حاوی مشخصات کتابهای فارسی و بخش دوم حاوی مشخصات کتابهای لاتین و بخش سوم به مشخصات پایان نامه‌های فارسی اختصاص دارد. لازم به ذکر است مجموعه حاضر ادامه فهرستگان نقشه‌برداری می‌باشد که در سال 1379 تهیه گردیده بود.

برای معرفی محل نگهداری منابع، کتابخانه‌هایی که انتظار می‌رفت دارای منابع مورد نیاز باشند انتخاب گردید که عبارتند از: کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، کتابخانه دانشکده عمران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، کتابخانه دانشکده فنی دانشگاه تهران، کتابخانه سازمان نقشه‌برداری کشور، کتابخانه مرکز اطلاعات جغرافیایی شهر تهران، کتابخانه سازمان برنامه و بودجه، کتابخانه سازمان زمین‌شناسی کشور کتابخانه مرکز تحقیقات ومطالعات کویری و بیابانی، کتابخانه موسسه جغرافیا دانشگاه تهران، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، مرکز آمار ایران، کتابخانه سازمان بنادر و کشتیرانی، کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف، کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی پژوهشگاه نیرو، کتابخانه دانشکده علوم دانشگاه تهران، و کتابخانه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران مراکزی بودند که برای هر کدام علامت اختصاری دو حرفی بیش‌بینی شد، به عنوان مثال : ]س.ن[ برای کتابخانه سازمان نقشه‌برداری کشور (جدول کامل علائم اختصاری در ابتدای کتاب آمده است).

در خاتمه با پوزش از کاستی‌های این فهرستگان و تقاضای راهنمایی از سوی محققان و خوانندگان گرامی برای اصلاح آن در چاپهای بعدی، امید است این خدمت ناچیز راهگشای آثار ارزشمند دیگران باشد. فرصت را غنیمت شمرده، مراتب قدردانی خود را از مسئولان سازمان نقشه‌برداری کشور که امکانات انتشار اثر حاضر را فراهم نمودند بعمل می‌آورم.

 

شیرین اکبری

 تیر 1384

 

 

 

علائم اختصاری

 

الف علائم عمومی

1. بدون ذکر تاریخ نشر             بی تا

2. بدون ذکر نام ناشر               بی نا

3. بدون ذکر شهر محل نشر     بی جا

 

ب علائم اختصاری مربوط به محل نگهداری منبع

 

1. کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

2. کتابخانه دانشکده عمران دانشکده خواجه نصیرالدین طوسی

3. کتابخانه فنی دانشگاه تهران

4. کتابخانه سازمان نقشه‌برداری کشور

5. کتابخانه مرکز اطلاعات جغرافیایی شهر تهران

6. کتابخانه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

7. کتابخانه سازمان زمین شناسی کشور

8. کتابخانه مرکز مطالعات کویری و بیابانی

9. کتابخانه موسسه جغرافیا دانشگاه تهران

10. کتابخانه سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

11. کتابخانه مرکز آمار ایران

12. کتابخانه سازمان بنادر و کشتیرانی

13. کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف

14. کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی پژوهشگاه نیرو

15. کتابخانه دانشکده علوم دانشگاه تهران

16. کتابخانه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران

(م.ت)

(ع.خ)

(ف.ت)

(س.ن)

(م.ج)

(س.ب)

(س.ز)

(م.ک)

(ج.ت)

(س.ج)

(م. آ)

(ب.ک)

(ص.ک)

(پ.ک)

(ع.ک)

(س.ت)

 

 

 


 

کتاب‌های فارسی

 

آرونوف، استن          Aronoff,Stan

سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی/ استن آرونوف؛ ترجمه شده توسط مدیریت سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی سازمان نقشه‌برداری کشور.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1375.

(س.ن) (م.ت)

 

آزموده اردلان، علیرضا

سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS/ علیرضا آزموده اردلان، حمید بحیرایی.ـ تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، 1378.

(م.ج)   (م.ک)

 

آزموده اردلان، علیرضا

مقالاتی درباره‌سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی GIS/ پدیدآورندگان: علیرضا آزموده اردلان[و دیگران]؛ مترجمین عباس خسروی ].و دیگران[ ... .ـ [تهران]: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، 1378.

(م.ت) (س.ز)

 

آشنایی با مجامع و ارگانهای دریایی (بین المللی و داخلی).ـ تهران: سازمان بنادر و کشتیرانی، بی‌تا

(ب.ک)

 

آقاسی کرمانی، علی

گزارش ماموریت پانزدهمین کنفرانس (ICA) کشور انگلستان/ علی آقاسی کرمانی.- تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1370.

(س.ن)

 

آلین ماک، ژ

کارتوگرافی نظری و فنی / ژ.آلین‌هاک؛ ترجمه ایرج نژند.ـ تهران: مرکز آمار ایران، 1345.

(م.آ)

 

آنالیز عملیات فتوگرامتری.ـ ]بی جا: بی نا، بی‌تا[.

(س.ن)

 

ابراهیمی، محمد

نقشه‌برداری/ محمد ابراهیمی.- تهران: سازمان نقشه‌برداری، 40-1339 .

(س.ن)

 

ابراهیمی قاجار، محمد

عکسبرداری هوایی/ م. ابراهیمی.ـ ]بی جا: بی نا[، 1332.

(س.ن)

 

احمد، اف

روش تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی برای دانشجویان/ دی. سی. آلموند؛ ترجمه رضا موسوی حری.ـ مشهد : آستان قدس رضوی، 1370، 1368 .

(ب.ک)

 

احمدی سروش، کیادخت

فتومپ پلانیمتری براساس تصاویر فضائی و هوائی/ تهیه کننده کیادخت احمدی سروش.ـ تهران: سازمان برنامه و بودجه، طرح استفاده از ماهواره (مرکز سنجش از دور ایران)، 1363.

(س.ب)

 

ارشقی، عادل

فرهنگ کیهان شناسی، انگلیسی ـ فارسی: شامل 7000 واژه زمین شناسی و نجوم/ تالیف عادل ارشقی.ـ تهران: نشر نی، 1372.

(س.ن)

 

ارزیابی و برنامه‌ریزی محیط زیست با سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی GIS/ تالیف مجید مخدوم و دیگران.ـ تهران: دانشگاه تهران، 1380 .

(م.آ)

 

استار، جفری        Star, Jeffrey

مقدمه‌ای بر سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS) / تالیف جفری استار، جان استس؛ ترجمه حسین ثنایی نژاد.- مشهد : انتشارات جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)، 1377.

(س.ت)

 

اسمیت، جی. آر                   Smith,J.R

ژئودزی: درک مفاهیم اساسی بدون ریاضیات پیچیده/ نوشته جی. آر اسمیت؛ ترجمه و تدوین عباسعلی صالح آبادی.ـ تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، 1380.

(س.ن) (س.ب)

 

اشتری، منوچهر

تحقیقات پیرامون آبنگاری و رابطه‌اش با اقتصاد دریایی/ منوچهر اشتری.ـ تهران: سازمان بنادر و کشتیرانی ، 1376.

(ب.ک)

 

اعتماد السلطنه، محمد حسن خان

تطبیق لغات جغرافیائی قدیم وجدید ایران/ محمد حسن خان اعتمادالسلطنه؛ به تصحیح میرهاشم محدث.ـ تهران: امیرکبیر، 1363.

(ج.ت)

 

افشار محرابی ، محمدرضا

SDRMAP 5.5/ نگارش محمدرضا افشار محرابی.ـ ]بی جا[ : شرکت ایران سوکیشا، ]بی تا[.

(س.ن)

 

اکبرزاده خوئی، حسین

آموزش کاربردی نقشه‌برداری "همراه با برنامه‌های محاسباتی قابل استفاده برای "دانشجویان هنرجویان نقشه‌برداران"/ مولف حسین اکبرزاده خوئی.ـ تهران: ارم گستر، 1378.

 (س.ز) (س.ن)

 

اکبری، ایرج

ماهواره‌ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات ارسالی آنها/ تهیه و گردآوری ایرج اکبری.- تهران: سازمان برنامه و بودجه استان چهارمحال و بختیاری، 1371.

(س.ب)

 

امراهی، صدیقه

کارتوگرافی 1/ صدیقه امراهی.ـ تهران: سازمان نقشه برداری کشور، ]بی‌تا[.

(س.ن)

 

امراهی صابر، طیبه

تحقیق و بررسی در فواصل نقاط کنترل ارتفاعی (منطقه مرودشت) مقیاس عکس: 1:5000 منحنی میزان: 0.5 متری/ طیبه امراهی صابر.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1367.

(س.ن)

 

امیری، علی اکبر

طرح مقدماتی تاسیس مرکز پژوهشهای ژئودزی و معرفی سه انستیتو پژوهشی خارجی (آلمانغربی ـ فنلاند ـ چین). تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1370. 

(س.ن)

 

امیری، علی اکبر

گزارش شرکت در شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی کارتوگرافی کلن آلمان 13 تا 19 اردیبهشت 1372. تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1372.

(س.ن)

 

امیری، علی اکبر

گزارش ماموریت نمایندگان اعزامی به کشور چین (22 آبان لغایت 1 آذر 69)/ علی اکبرامیری.- تهران: سازمان نقشه برداری کشور، 1369.

(س.ن)

 

امیری، علی اکبر

نظام فعالیتهای پژوهشی در سازمان نقشه‌برداری کشور/ علی اکبرامیری.- تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1374.

(س.ن)

 

امینی، جلال

ارائه گزارش فاز دوم پروژه استخراج اتوماتیک عوارض مسطحاتی APE/ توسط جلال امینی.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1377. 

(س.ن)

 

امینی ، جلال، 1348

فتوگرامتری تحلیلی ورقومی: قابل استفاده برای دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته‌های عمران ـ نقشه‌برداری فتوگرامتری/ تالیف و تدوین جلال امینی.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1376.

(س.ن)

 

انتظاری، علیرضا

تحلیل مسائل نقشه‌برداری/ تالیف علیرضا انتظاری.ـ اردبیل : انتشارات شیخ صفی‌الدین، 1380.

(س.ن)

 

انجمن فتوگرامتری آمریکا

تاریخچه و واژه‌نامه فتوگرامتری/ انجمن فتوگرامتری آمریکا؛ ترجمه منوچهر بصیر.ـ تهران: قائم، 1376.

(م.ت) (س.ن)

 

اندازه‌گیری دوفرکانسی با WM102 / ترجمه ایرج صنوبری.ـ ]بی جا: بی نا، بی تا[.

(س.ن)

 

اندرسون، ج

اندازه‌گیری زوایا و امتدادها/ ج. اندرسون؛ ای، مایکل؛ ترجمه ب. عیوض زاده. ]بی جا: بی نا، بی تا[.

(س.ن)

 

انستیتو تکنولوژی اصفهان

نقشه‌برداری عمومی/ تهیه وتنظیم یراقی؛ مصدق خواه.- تهران: انستیتو تکنولوژی اصفهان، 1353.

(س.ن)

 

اوبرمایر، نانسی 

مدیریت سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی / ناسی اوبرمایر، جی. کی. پینتو؛ ترجمه مرکز اطلاعات جغرافیایی شهر تهران.ـ ] بی جا: بی‌نا[ ، 1378.

(م.ج)

 

اولین مجموعه اطلاع رسانی نقشه‌برداری.ـ ]بی جا: بی‌نا[، 1378.

(س.ن)

 

ایران. وزارت برنامه و بودجه . دفتر برنامه‌ریزی منطقه‌ای

دستورالعمل تهیه و تصحیح نقشه وضع موجود کاربری زمین در استانهای کشور.ـ تهران: وزارت برنامه و بودجه، دفتر برنامه ریزی منطقه‌ای، 1364.

(س.ب)

 

ایران. وزارت برنامه و بودجه. مرکز سنجش از دور ایران

اصول فن سنجش از دور / تهیه کننده مرکز سنجش از دور ایران.ـ تهران: وزارت برنامه وبودجه، مرکز سنجش از دور ایران، ]1367؟[

(س.ب)

 

ایران. وزارت برنامه و بودجه. مرکز سنجش از دور ایران

پیشنهاد سازماندهی تشکیلات و قانون تاسیس سازمان سنجش از دور ایران/ ]مرکز سنجش از دور ایران[.- تهران: وزارت برنامه و بودجه ، مرکز سنجش از دور ایران، 1364.

(س.ب)

 

ایران.وزارت برنامه و بودجه. مرکز سنجش از دور ایران

راهنمای استاندارد پیشنهادی مرکز سنجش از دور ایران برای تهیه نقشه‌های استفاده از اراضی Land-use و فرم اراضی Land-form/ تهیه شده توسط گروه کاربرد.ـ تهران: وزارت برنامه و بودجه، مرکز سنجش از دور ایران (طرح استفاده از ماهواره)، 1367.

(س.ب)

 

ایران . وزارت کشاورزی و عمران روستایی . اداره کل آمار و اطلاعات کشاورزی

بررسی سنجش از دور در ایران .ـ تهران: وزارت کشاورزی و عمران روستایی، معاونت طرح و برنامه، 1361.

(س.ب)

 

ایران. وزارت مسکن و شهرسازی. واحد شهرسازی و معماری

کاربری اراضی منطقه خوزستان (استانهای خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد): بررسی‌های پایه 1371.ـ تهران: وزارت مسکن و شهرسازی، واحد شهرسازی و معماری، 1372.

(س.ب)

 

ایروانی، خانبابا

نقشه‌برداری هوایی/ تالیف خانبابا ایروانی.- [بی جا] : بنگاه اکتشافات سازمان برنامه ، 1332.

(س.ن)

 

بارنز، جان و یکم

اصول نقشه‌برداری زمین شناسی/ نوشته جان دابلیو. بارنز؛ ترجمه اکرم اکبری؛ علیرضا اکبری.ـ تهران: کتاب فرزانه، 1380.

(ع.ک) (س.ز)

 

بارنز، جان و یکم

اصول نقشه‌برداری زمین شناسی/ جان و یکم بارنز؛ مترجم اکرم اکبری، علیرضا اکبری و حمید ثمری.ـ تهران: نشر نخستین، 1375.

(ع.ک)

 

بارنز، جان و ایکهام

مبانی تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی/ تالیف جان دبلیو، بارنز؛ ترجمه رضا موسوی حرمی، اسدالله مجبوبی.- مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، 1376.

(س.ز)

 

برزگر جلیلی مقام، خلیل

هیدروگرافی/ خلیل برزگر جلیلی مقام.- تهران: دانشکده عمران، [بی تا].

(س.ن)

 

بقراطی، غلامرضا

تجزیه و تحلیل کامپیوتری اطلاعات کسب شده از راه دور.ـ تهران: سازمان برنامه و بودجه، طرح استفاده از ماهواره، 1355.

(س.ب)

 

بقراطی، غلامرضا

سیستم فرآیند الکترونیکی اطلاعات ماهواره لندست = Landsat Electronic Data Processing/System/ غلامرضا بقراطی.ـ تهران: سازمان برنامه و بودجه، طرح استفاده از ماهواره، 1355.

(س.ت)

 

بقراطی، غلامرضا

ماهواره‌های منابع زمینی: خلاصه مشخصات، کاربرد و سابقه آن در ایران/ غلامرضا بقراطی.- تهران: سازمان برنامه و بودجه، طرح استفاده از ماهواره، 1359.

(س.ب)

 

بکائی، مهران، 1354-

کتاب عمران: چکیده‌ای از پانزده درس تخصصی مهندسی عمران همراه با حل تشریحی هشت دوره آزمون کارشناسی ارشد/ نگارش مهران بکائی، امیرمسعود سامانی.ـ اصفهان: نشر ارکان اصفهان، 1377.

(س.ن)

 

بنتلی سیستم

مرجع و راهنمای کامل مایکرو استیشن = / Micro Station reference guide ترجمه علیرضا محبوبی پور.- تهران: نشر انگیزه، 1380.

(س.ن)

 

بوردیک، هوارد   Howard EsBurdick

تصویر سازی رقومی: تئوری و کاربردها/ نویسنده هواردای. بوردیک؛ مترجمین علی اسلامی راد؛ مهدی ناظمی.ـ تهران: سازمان نقشه برداری کشور، 1378.

(س.ن) (س.ب)

 

بونهام کاتر، گریم

سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی برای دانش پژوهان علوم زمین: مدل سازی به کمک GIS/ تالیف گریم بونهام کاتر؛ ترجمه گروه زمین مرجع GIS سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.ـ تهران : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 1379.

(س.ز)

 

پوربهی، علی

آشنایی با علم سنجش از دور/ تهیه کننده علی پوربهی.ـ بوشهر: سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر، 1364 . 

(س.ب)

 

پوربهی، علی

ارزیابی امکان استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در مطالعه قلمروهای زیست عشایر/ تهیه کننده علی پوربهی.ـ بوشهر: سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر، 1372.

(س.ب)

 

پوربهی، علی

اهمیت سنجش از دور و نقش آن در توسعه اجتماعی اقتصادی کشور/ تهیه کننده علی پوربهی.ـ بوشهر: سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر، 1365.

(س.ب)

 

پورفلاح، خسرو

نگرشی اقتصادی بر ضرورت انتخاب تصاویر ماهواره‌ای/ نگارش خسروپور فلاح، بختیار گلبامکی.- تهران: سازمان برنامه و بودجه، طرح استفاده از ماهواره (مرکز سنجش از دور ایران)، 1364.

(س.ب)

 

پورکمال، محمد

استحکام نسبی اشکال هندسی رابط بین نقشه‌برداری در زنجیره‌های اصلی مسطحات.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1338.

(س.ن)

 

پورکمال، محمد

طرح تحقیقاتی دشت لوت" مسائل و مشکلات کارتوگرافی و نقشه‌برداری دشت لوت"/ محمد پورکمال .ـ تهران: موسسه جغرافیا، 1347.

(س.ن)

 

پورکمال، محمد

طرح مقدماتی و پیشنهاد احداث یک میدان آزمایش و عملیات نقشه‌برداری هوائی و زمینی برای ایران در نزدیکی تهران/ محمد پورکمال.ـ تهران: سازمان نقشه برداری کشور، 1347.

(س.ن)

 

پورکمال، محمد

گزارش مقدماتی پانزدهمین کنگره انجمن بین المللی فتوگرامتری و سنجش از دور.- تهران: سازمان نقشه برداری کشور، 1363.

(س.ن)

 

پورکمال، محمد

گزارشهای جغرافیایی بررسیهای کارتوگرافی در جنوب شرقی ایران/ محمد پورکمال.- تهران: دانشگاه تهران ، 1349.

(س.ن)

 

پویان، جعفر

فتوگرامتری مقدماتی/ جعفر پویان.ـ تهران: دانشکده نقشه‌برداری، ]بی تا[ .

(س.ن)

 

تابل جامع نقشه‌برداری و راهسازی/ تالیف و ترجمه صمد قاسمی لسکوکلایه.ـ بی جا: بی نا، بی تا.

(ص.ک)

 

تاج فیروز، بهمن

برنامه‌های محاسبات نقشه‌برداری زمینی و دریایی بوسیله ماشین حساب CASIO-FX-702P .ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1365.

(س.ن)

 

تاج فیروز، بهمن

نقشه‌برداری دریایی "هیدروگرافی" / بهمن تاج فیروز.- تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1370.

(س.ن)

 

تازه‌هــایی در باره عکسبرداری هوایی و فتوگرامتری تحلیلی/ پدیدآورندگان غلامرضا دل افکاران ... ]و دیگران[ .ـ تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، 1378 .

(م.ت) (م.ج) (س.ن)

 

تحقیقات پیرامون مدرن و نوسازی روش آبنگاری .ـ تهران: سازمان بنادر و کشتیرانی ، بی تا.

(ب.ک)

 

تقی نژاد، محمد تقی

روشهای گراویمتری/ محمد تقی تقی نژاد.ـ تهران: سازمان نقشه برداری کشور، 1379.

(س.ن)

 

توکلی، فرخ

تعیین پارامترهای تبدیل بین سیستم‌های مختصات WGS84 و ED50]بی جا: بی نا[، 1374.

(ع.خ)

 

ثابت، امیررضا، 1354

فرازی بر SDR Mapping And Design اس.دی.آرمپینگ اند دیزاین/ مولف امیررضا ثابت.ـ مشهد: انتشارات تیهو، 1380.

(س.ن)

 

ثروتی، محمدرضا

توصیف و تفسیر نقشه‌های توپوگرافی و زمین شناسی/ جلیل‌الدین سرور.ـ رشت: حرف نو، 1379 .

(م.ت)

 

ثنایی نژاد ، حسین، 1342-

کاربرد GIS ]جی . آی. اس[ با استفاده از ARC/INFO ]آرک/اینفو[ در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای / تالیف و ترجمه حسین ثنایی نژاد، حسن علی فرجی سبکبار.ـ مشهد: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)، 1378.

(س. ن) (س.ت)

 

جاهدی، فرشید

گزارش ماموریت... در یازدهمین کنفرانس آسیایی سنجش از دور در کشور چین (22/8/69 تا 1/9/1369)/ [فرشید جاهدی و اکبر حکمت] .- تهران: وزارت برنامه و بودجه، مرکز سنجش از دور ایران، طرح استفاده از ماهواره، 1369؟

(س.ب)

 

جزایری، بهمن

سیستم فرایند ماهواره تکنولوژی منابع زمینی/ بهمن جزایری، غلامرضا بقراطی.ـ ]تهران: سازمان برنامه و بودجه، طرح استفاده از ماهواره[، 1353.

(س.ت)

 

جعفری ، عباس

پیشنهاد شما چیست؟ شماره 9= بخشی از واژه‌های کارتوگرافی/ برگردانده عباس جعفری.ـ تهران: فرهنگستان زبان ایران، 1357.

(س.ب)

 

جعفری ، عباس

پیمایش الکترونیکی با تله رومتر MRA3 / عباس جعفری.ـ تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، 1353.

(ع.ک)

 

جوزی، نصرالله

اصول کاربرد فتوگرامتری در راهسازی / نصرالله جوزی.ـ تهران: انتشارات بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی، 1368.  

(س.ن)

 

جهانی ، علی

GIS (جی.ای.اس) به زبان ساده/ تالیف و ترجمه علی جهانی؛ سوسن مسگری.ـ تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، 1380.

(س.ب) (س.ن) (س.ت) (م.ج)

 

چرزانسکی، آدام

طراحی و تحلیل پروژه‌های نقشه‌برداری/ بهمن تاج فیروز.ـ تهران : سازمان نقشه‌برداری کشور،1364.

(س.ن)

 

حسین نژاد ، محمدرضا

تجزیه و تحلیل آماری با ARCView GIS .ـ تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران، 1381

(م.ک)

 

حقگوی جلالی، مرتضی

سازمانهای بین‌المللی دریایی، فعالیتهای دانشگاه دریایی مالمو سوئد، مقابله با راهزنی دریایی/ مرتضی حقگوی جلالی.ـ تهران: سازمان بنادر و کشتیرانی، بی‌تا .

(ب. ک)

 

حکمت ، اکبر

گزارش ماموریت شرکت در کمیته استفاده صلح جویانه از فضای ماوراء جو/ اکبر حکمت.- تهران: سازمان برنامه و بودجه، دفتر کاربرد اطلاعات جغرافیایی، 1371.

(س.ب)

 

حیات داوودی، مسعود

سیستم نقطه یاب جهانی/ ترجمه و تنظیم مسعود حیات داوودی.ـ بوشهر: اداره کل بنادر و کشتیرانی استان بوشهر، 1375 .

(ب.ک)

 

خداقلیان، آبکار

اصول نقشه‌برداری/ آبکار خداقلیان.ـ تهران: ]بی‌نا[ ، 1365. 

(س.ن)

 

خرمی نیشابور، عصمت

شناسایی و تنظیم و طرز کار دستگاههای فتوگرامتری (قسمت اول B8S) عصمت خرمی نیشابور.ـ تهران: سازمان نقشه برداری کشور، ]بی تا[.

(س.ن)

 

خرمی نیشابوری، عصمت

گزارش چهل و سومین هفته فتوگرامتری 9 تا 14 سپتامبر 1991/ عصمت خرمی نیشابوری.- تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، [بی‌تا].

(س.ن)

 

خرمی نیشابوری، عصمت

فتوگرامتری مقدماتی / عصمت خرمی .ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، ]بی تا[.

(س.ن)

 

خرمی نیشابوری، عصمت

مروری بر پردازش داده‌ها/ تالیف عصمت خرمی نیشابوری .- تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1364.

(س.ن)

 

خرمی نیشابوری، عصمت

نحوه پردازش داده‌های فتوگرامتری با ریز کامپیوتر/ عصمت خرمی.- تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، [بی تا].

(س.ن)

 

خوئی، خلیل

نقشه‌برداری/ خلیل خوئی.- تهران: [بی‌نا، بی تا] .

(س.ن)

 

خیابانی، ناصر

کاربرد عکس‌های هوایی و ماهواره‌ای در بررسی و تشخیص منابع زیر زمینی/ گردآوری ناصر خیابانی.ـ تهران: وزارت نیرو، دفتر بررسیهای منابع آب، 1361.

(س.ب)

 

دانایی، محمود

مقدمه‌ای بر سنجش از دور و کاربردهای آن در کشاورزی و منابع طبیعی / تدوین محمود دانایی.- تهران: موسسه توسعه روستایی ایران، 1378.

(س.ب)

 

دانشکده فنی

نقشه‌برداری/ حسن شمس.- تهران: دانشکده فنی، 1341.

(س.ن)

 

دانشکده نقشه‌برداری

نقشه‌برداری و تهیه نقشه در اتحاد جماهیر شوروی/ تهیه شده توسط ا.ج براندنبرگر.- تهران: دانشکده نقشه‌برداری، 1355.

(س.ن)

 

دانشگاه تبریز

خلاصه مقالات نهمین کنگره جغرافیدانان ایران 21-19 مهرماه 1373.ـ تهران: دانشگاه تبریز، 1373.

(س.ن)

 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

برگزیده مقالات سومین کنفرانس دانشجویی عمران.ـ تهران: سازمان نقشه برداری کشور، 1374.

(س.ن)

 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

تئوری فتوگرامتری 3/ تالیف وترجمه زین العابدین کاتبی.ـ تهران: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 1370 .

(س.ن)

 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

سمینار کارشناسی ارشد فتوگرامتری سمینار(1): تاریخچه‌ای از نظام ثبتی در ایران و کلیات یک سیستم اطلاعات زمینی (LIS) / تحت نظر ولدان زوج؛ همائی نژاد.ـ تهران: دانشکده عمران ـ گروه نقشه‌برداری ، 1377.

(س.ن)

 

دانشور، علی

روش محاسبات ژئودزی و نقشه‌برداری / علی دانشور.ـ تهران: ]بی‌نا، بی‌تا[.

(س.ن)

 

دانگر، ژان، گردآورنده Denegre,Jean  

راهنمای تهیه نقشه‌های موضوعی از تصاویر ماهواره‌ای / نویسندگان ] آندژی چالکوش ... و دیگران[؛ ]گردآورنده ژ. دانگر[؛ مترجم حمید مالمیریان.ـ تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح؛ 1376.

(م.ک) (م.ت) (س.ت)

 

درویشی، کریم

سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS به روایت ARC/INFO / کریم درویشی.ـ تهران: شرکت کامپیوتری نگاره، 1371.

(س.ن)

 

دریانوردی ساحلی و اصول ناوبری.ـ تهران: موسسه آموزش علوم و فنون دریائی، 1369 .

(ب.ک)

 

دستگاههای فتوگرامتری.ـ ]بی جا: بی نا، بی تا[ .

(س.ن)

 

دستورالعمل استفاده از نقشه و طرز تکمیل آن در مناطق روستایی، برای استفاده ماموران آمارگیر و روسای مناطق.ـ تهران: مرکز آمار ایران، 1352.

(م.آ)

 

دستورالعمل اندازه‌گیری سطح نقشه و تعیین مساحت شهرها.ـ تهران: مرکز آمار ایران، 1363.

(م.آ)

 

دگانی، مایر

نجوم به زبان ساده/ مایر دگانی؛ ترجمه محمدرضا خواجه پور .- تهران: گیتاشناسی، 1369.

(ب.ک)

 

دل افکاران، غلامرضا

اصول ناوبری هوایی (عمومی و خصوصی) برای پروازهای نقشه‌برداری/ گردآورنده غلامرضا دل‌افکاران.ـ تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، 1376.

(م.ت) (م.ج) (س.ن)

 

دولتی، جواد

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد جغرافیا/ تهیه کنندگان جواد دولتی؛ عباس گل محمدی .- تهران: نشر حساب، 1379.

(س.ن)

 

رادنیا، حسین

مساحی و نقشه‌برداری/ حسین رادنیا؛ محمود شاکری؛ غلامرضا اشرف سمنانی ؛ نبی الله مقیمی.- تهران: شرکت چاپ و نشر ایران، 1373.

(س.ن)

 

راستی، محمد

روش‌ها و نحوه شناسایی بستر دریا/ محمد راستی.ـ تهران: سازمان بنادر و کشتیرانی، 1375.

(ب.ک)

 

راهنمای استفاده از Furuno:GPS / تهیه و تنظیم عباس هراتی.ـ چابهار: اداره کل بنادر و کشتیرانی استان سیستان و بلوچستان، 1378.

(ب.ک)

 

رجائی الموسوی، محمدرضا

فتوگرامتری/ محمدرضا رجایی الموسوی .ـ یزد: انتشارات یزد، 1370 .

(م.ت) (س.ن)

 

رجبی فرد، عباس

گزارش اجلاس بین‌المللی تشکیل کمیته دائمی GIS آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل/ عباس رجبی‌فرد.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1374.

(س.ن)

 

رجبی فرد، عباس

گزارش جلسه هیئت رئیسه کمیته دائمی GIS آسیا و اقیانوسیه، اولین همایش بین‌المللی تهیه نقشه جهانی و جلسه کمیته بین المللی تهیه نقشه جهانی (ISCGM) / عباس رجبی فرد.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1376.

(س.ن)

 

رحیمی دره چی ، غلامرضا

برنامه پیش‌بینی جزرومد به زبان BASIC/ تهیه و تنظیم غلامرضا رحیمی دره‌چی.ـ تهران: سازمان نقشه برداری کشور، 1372.

(س.ن)

 

رزم آرا، حسینعلی

متد رزم آرا برای آموزش عملیات نقشه‌برداری و ژئودزی/ حسینعلی رزم‌آرا.- تهران: [بی نا] ، 1329.

(س.ن)

 

رضوانی، علی اصغر

کاربرد عکسهای هوایی و ماهواره‌ای در جغرافیا (رشته جغرافیا)/ علی اصغر رضوانی.ـ تهران: دانشگاه پیام نور (آموزش از راه دور)، 1374.

(س.ب)

 

رضوانی، علی اصغر

نقشه خوانی و آشنایی با نقشه‌ها.ـ تهران: قلم آشنا، 1379

(م.ت)

 

رفاهی ، حسینقلی

تهیه نقشه فیزیوگرافیک خاک با استفاده از تفسیر تصاویر ماهواره لندست با روش بصری (منطقه قزوین)/ حسینقلی رفاهی، ایرج صدیقیان.ـ تهران: سازمان برنامه و بودجه، طرح استفاده از ماهواره (مرکز سنجش از دور ایران)، 1361.

(س.ب)

 

رفاهی، فیروز، 1332

مبانی توپونیمی و نگاهی به توپونیمهای ایران/ تالیف فیروز رفاهی علمداری.- تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1380.

(س.ن)

 

رنجبر، ابوالفضل

فرهنگ لغات مهندسی نقشه‌برداری انگلیسی به فارسی ـ فارسی به انگلیسی / مولف ابوالفضل رنجبر.ـ تهران: انگیزه، 1381.

(س.ن)

 

روی.آ.ای

ستاره شناسی اصول و عمل/ دی گلارک؛ ترجمه احمد سیدی نوقابی.ـ مشهد: آستان قدس رضوی، 1366.

(ب.ک)

 

زاهدی قره آغاج، مجید

کارتوگرافی.ـ تهران: سمت، 1381

(م.ت)

 

زبیری، محمود

اصول تفسیر عکسهای هوائی با کاربرد در منابع طبیعی / محمود زبیری؛ احمد دالکی.ـ تهران: دانشگاه تهران، 1370. 

(س.ن)

 

زمردیان، حسین

کنفرانس محاسبه ژئوئید ایران با استفاده از داده‌های ماهواره‌ایی GPS.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1369.

(س.ن)

 

زنجانیان، زهرا

کاربرد اطلاعات ماهواره‌ای در بررسی اراضی و آبراهه‌های قسمتی از استان سمنان با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای / نگارش زهرا زنجانیان.ـ تهران: وزارت برنامه و بودجه، مرکز سنجش از دور ایران (طرح استفاده از ماهواره)، 1368.

(س.ب)

 

زنجانیان، زهرا

گزارش ماموریت شرکت در دوازدهمین کنفرانس آسیایی سنجش از دور (سنگاپور، چهارم تا 18 آبانماه 1370)/ زهرا زنجانیان.- تهران: سازمان برنامه و بودجه، مرکز سنجش از دور ایران، طرح استفاده از ماهواره، 1370؟

(س.ب)

 

زورن ، ه

اصول فن نقشه‌برداری هوائی (فتوگرامتری عمومی)/ تالیف ه. زورن؛ ترجمه مهدی قانع.ـ تهران: دانشگاه تهران، 1354.  

(س.ن)

 

زیم ، هربرت

ستاره‌ها: راهنمای صورتهای فلکی ـ خورشید ـ ماه ـ سیاره‌ها و دیگر نمودهای آسمانها/ هربرت زیم، رابرت بیگر؛ ترجمه محمد حیدری ملایری.ـ تهران: انجمن ملی حفاظت منابع طبیعی و محیط انسانی، 2536 .

(ج.ت)

 

ساری صراف، بهروز

نقش جغرافیا و نقشه‌های موضوعی جغرافیایی در توسعه و عمران محیط/ بهروز ساری صراف.- تبریز: دانشگاه تبریز، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، 1369.

(س.ب)

 

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای

مجموعه استانداردهای : مهارت آموزشی ابزار وسایل ماشین آلات رشته نقشه‌برداری .- تهران: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ، 1361.

(س.ن)

 

سازمان اموراداری واستخدامی کشور

شرح طبقات و وظایف مشاغل رسته فنی و مهندسی (رشته نقشه‌برداری و نقشه کشی).ـ تهران: سازمان اموراداری و استخدامی کشور، ]بی تا [.

(س.ن)

 

سازمان اموراداری و استخدامی کشور

مجموعه وظائف، سازمان وپستهای سازمانی دانشکده نقشه‌برداری (سازمان جغرافیایی کشور).- (تهران): سازمان امور اداری و استخدامی کشور، 1354.

(س.ن)

 

سازمان برنامه و بودجه

آیین نامه نظارت و کنترل فنی بر عملیات و خدمات نقشه‌برداری.ـ تهران: سازمان برنامه و بودجه، ]بی تا[ .

(س.ن)

 

سازمان برنامه و بودجه

تعرفه‌های نقشه‌برداری، مصوب کمیسیون شاهنشاهی و کمیسیون تعیین تعرفه‌های نقشه‌برداری.ـ تهران: سازمان برنامه و بودجه، 1355.

(س.ن) (س.ب)

 

سازمان برنامه و بودجه

قرارداد تیپ خدمات نقشه‌برداری.ـ تهران: سازمان برنامه و بودجه، 1363.

(س.ب) (س.ن)

 

سازمان برنامه و بودجه استان خراسان

نتایج آماری عملیات اصلاح و به هنگام سازی نقشه‌های روستایی استان خراسان.- مشهد: [سازمان برنامه وبودجه استان خراسان] ، بی تا

(م.آ)

 

سازمان برنامه و بودجه استان یزد

فهرست الفبای نقاط جغرافیایی شهرستان تفت.ـ ]بی جا[. سازمان بودجه و بودجه استان یزد، ]بی‌تا[.

(س.ن)

 

سازمان برنامه و بودجه. دفتر تحقیقات واستانداردهای فنی

شرح خدمات نقشه برداری.ـ تهران: سازمان برنامه و بودجه. دفتر تحقیقات واستانداردهای فنی، 1360.

(س.ن) (س.ب)

 

سازمان برنامه و بودجه، طرح استفاده از ماهواره

اطلاعات ماهواره‌ای و کاربرد آن در امور منابع زمینی.ـ تهران: سازمان برنامه و بودجه، طرح استفاده از ماهواره، بی تا

(س.ب) (س.ت)

 

سازمان برنامه و بودجه. مرکز سنجش از دور ایران

برنامه تشکیل واحدهای سنجش از دور در سازمان برنامه و بودجه استانها.ـ تهران: سازمان برنامه و بودجه، معاونت انفورماتیک، مرکز سنجش از دور ایران، 1370.

(س.ب)

 

سازمان برنامه و بودجه، مرکز سنجش از دور ایران

گزارش عملکرد مرکز سنجش از دور ایران (طرح استفاده از ماهواره) مهر ماه 1360 لغایت اسفند ماه 1363.- تهران: سازمان برنامه و بودجه، مرکز سنجش از دور ایران، [1364؟] .

(س.ب)

 

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. دفتر امور فنی و تدوین معیارها

موافقت‌نامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات نقشه‌برداری. تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت امور پشتیبانی، مرکز مدارک علمی و انتشارات، 1381.

(س.ب) (س.ت)

 

سازمان هواشناسی کشور

طرح پیشنهادی شورایعالی اقیانوس شناسی کشور/ سازمان هواشناسی کشور، مرکز علوم جوی و اقیانوسی .ـ تهران: سازمان هواشناسی کشور، 1367 .

(ب. ک)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

ادغام داده‌های ماهواره‌ها در شبکه ژئودزی ملی/ ترجمه اکرم السادات میرفتاح.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1372.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

اساسنامه انجمن بین‌المللی فتوگرامتری و دورکاوی/ گروه پژوهشی و برنامه‌ریزی سازمان نقشه‌برداری کشور.ـ تهران: سازمان نقشه برداری کشور، 1984.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

اساسنامه انجمن بین‌المللی کارتوگرافی ICA/ سازمان نقشه‌برداری کشور.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1372.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

اساسنامه انجمن علوم ژئودزی و کارتوگرافی کانادا برگردان متن فرانسه مجله نقشه برداران کانادا مورخ تابستان 1987/ ترجمه اکرم السادات میرفتاح.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1987.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

اساسنامه و قواعد داخلی انجمن بین المللی فتوگرامتری و دورکاوی 1363 1372 / ترجمه اکرم‌السادات میرفتاح.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1367-1372.  

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

استاندارد مشاغل فنی در مدیریت نقشه‌برداری هوایی اداره تبدیل.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1376.

(س.ن)

 

سازمان نقشه برداری کشور

استانداردهای سازمان بین‌المللی هیدروگرافی I.H.O برای نقشه‌برداری دریائی (هیدروگرافی)/ ترجمه و تنظیم مجید خورشیدی.ـ تهران : سازمان نقشه‌برداری کشور، ]بی‌تا[.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

استخراج یک مدل رقومی زمینی از تصاویر استرسکوپی SPOT/ ترجمه میرفتاح .ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1372.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

استراتژی توسعه نقشه برداری و تهیه نقشه در چین / ترجمه زهرا راودراد. تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1371.  

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

اولین سمینار نقشه‌برداری کشور: اهمیت نقشه و نقشه‌برداری و نظام نقشه برداری ایران/ علی نوری.ـ تهران: سازمان نقشه برداری کشور، 1363. 

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

اولین سمینار نقشه‌برداری ایران: تاریخچه نقشه‌برداری و تشکیل سازمانهای تهیه کننده در ایران/ ع. اسفندیاری.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1363 .

(س.ن)

 

سازمان نقشه برداری کشور

اولین سمینار نقشه‌برداری ایران: تعیین موقعیت توسط ماهواره .ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1363. 

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

اولین سمینار نقشه‌برداری ایران: ژئودزی فضایی/ از شمس ملک آرا.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1363.

(س.ن)

 

سازمان نقشه برداری کشور

اولین سمینار نقشه‌برداری ایران: سیستم‌های سنجش از دور با کمک ماهواره‌ها برای مقاصد کارتوگرافی/ تلخیص و تنظیم محمد پورکمال.ـ تهران: سازمان نقشه برداری کشور، 1362.

(س.ن)

 

سازمان نقشه برداری کشور

اولین سمینار نقشه‌برداری ایران: عکسبرداری هوایی و بکارگرفتن هلیکوپتر در هیدروگرافی/ میرفتاح.ـ تهران : سازمان نقشه‌برداری کشور، 1363. 

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

اولین سمینار نقشه‌برداری ایران: نقشه‌برداری بنیادی و نقشه‌های پوششی.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1363.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

بررسی روش‌های شبکه‌بندی کروی برای GIS جهانی از مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس آسیایی سنجش از دور / ترجمه ناهیدالسادات حیاط شاهی.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور،  ]بی تا[.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

برنامه ایران 1400 بخش نقشه‌برداری گزارش اولیه.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1376.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

برنامه نقشه‌برداری کشور: پیشنهاد انجمن مهندسان مشاور نقشه‌بردار ایران.ـ تهران : سازمان نقشه‌برداری کشور، 1359.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

برن‌های ثابت و مقاوم برای شبکه‌های کنترل ارتفاعی/ ترجمه اکرم السادات میرفتاح.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1369 .

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

پیش‌نویس اساسنامه اتحادیه بین‌المللی نقشه‌برداری و تهیه نقشه F.I.G/ ترجمه زهرا راورراد.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور،1372.

(س.ن)

 

سازمان نقشه برداری کشور

تاثیر فتوگرامتری رقومی بر مفاهیم عملیات و سیستمهای فتوگرامتری/ ترجمه احمد علی طایفه دولو.ـ تهران: سازمان نقشه برداری کشور، 1369.

(س.ن)

 

سازمان نقشه برداری کشور

تاریخچه سازمان نقشه‌برداری کشور.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1376.

(س.ن)

 

سازمان نقشه برداری کشور

تاریخچه سازمان نقشه‌برداری کشور و نقش خدماتی آن به جامعه.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1363.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

تعبیر و تفسیر تصاویر فضایی / بکوشش رضا فیاض.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1355.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

تعریف عوارض کارتوگرافی نقشه 1:25000 / عصمت خرمی نیشابوری.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1374 .

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

تعیین مختصات بدون استفاده از اندازه‌گیری زاویه/ ترجمه میرفتاح.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1367.

(س.ن)

 

سازمان نقشه برداری کشور

تغییرات ساختاری در فتوگرامتری/ ترجمه احمدعلی طایفه دولو.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1371.

(س.ن)

 

سازمان نقشه برداری کشور

تکامل دستگاههای نقشه‌برداری/ ترجمه اکرم السادات میرفتاح.ـ تهران:سازمان نقشه‌برداری کشور، 1369.

(س.ن)

 

سازمان نقشه برداری کشور

تکمیلی دستورالعمل‌های کارتوگرافی.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، ]بی تا[.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

توسعه و رشد کارتوگرافی، در کشورهای روبه رشد نمونه کشور چین/ تهیه و ترجمه جعفرشاعلی.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1370.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

توسعه فراساختاری داده‌‌های GEOSPATIAL ملی در کشور کره/ ترجمه ناهیدالسادات حیاط شاهی.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، ]بی تا[.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

چاپ و عکاسی/ مترجم پروین رفاهی.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، ]بی تا[.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

چهارمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی عمران (14-16 اردیبهشت 1376، تهران) .ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1376.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

خلاصه مقالات چهارمین کنفرانس سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی 3و4 اردیبهشت 1376.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1376.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

دستورالعمل استفاده از دستگاه طول یاب RED2.L / رمضان صفائیان.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1367.

(س.ن)

 

سازمان نقشه برداری کشور

دستورالعمل استفاده از نرم‌افزار SYSTEMAP .ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، ]بی تا[.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری‌کشور

دستورالعمل پردازش گرافیکی خط تولید سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) مقیاس 1:25000.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1374.

(س.ن)

 

سازمان نقشه برداری کشور

راهنمای حل مسائل نجوم ژئودزی/ تهیه و ترجمه آبکار خداقلیان.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1361.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

راهنمای نصب و استفاده از نرم‌افزار دریافت و نمایش اطلاعات گیرنده‌های GPS در محیط گرافیکی (NCC-GPS) .ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1375. 

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

ژئودزی مقدماتی/ ملکی نژاد.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، ]بی تا[ .

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

سیستم اطلاعات جغرافیایی : وسیله‌ای در جهت کمک به راهبری منابع و محیط/ ترجمه اکرم میرفتاح.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1373.

(س.ن)

 

سازمان نقشه برداری کشور

سیستم‌های موجود تهیه نقشه فتوگرامتری (بازنگری و آینده نگری)/ ترجمه احمد علی طایفه دولو.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1373.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

شبکه ژئودزی ماهواره‌ای و کلاسیک درجه یک کشور (گزارش تعدیل سال 1370) / تیمورعموئی.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1370 .

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

طرح انتقال آبنگاری به جنوب کشور "بندرعباس".ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، ]بی تا[ .

(س.ن)

 

سازمان نقشه برداری کشور

طرح ایجاد ایستگاههای DGPS با استفاده از سیستم ارتباطی RDS/ عیوض زاده؛ توکلی؛ پاکزاد.ـ تهران : سازمان نقشه برداری کشور،]بی تا[.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

طرح تحقیقاتی ترازیابی دقیق (گزارش فنی گروه تحقیقاتی ترازیابی دقیق).ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1358.

(س.ن)

 

سازمان نقشه برداری کشور

طرح ساماندهی GIS ملی: آیین نامه نظام هماهنگی، اجرا و بکارگیری سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در سازمان برنامه و بودجه/سازمان نقشه‌برداری کشور، مدیریت سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی.ـ تهران: مدیریت سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) ، 1377.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

فتوگرامتری، بزرگترین کاربرد عملی دورکاوی/ ترجمه احمدعلی طایفه دولو.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، ]بی تا[ .

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

فتوگرامتری دیجیتال : مفهوم، کاربرد و سیستم‌های موجود/ تهیه کننده بابک عامری.ـ تهران: سازمان نقشه برداری کشور، 1372.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

فعالیت‌های سازمان نقشه‌برداری در دهه اول انقلاب شاه و مردم / سازمان نقشه‌برداری کشور.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1351.

(س.ب)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

فعالیتهای سازمان نقشه‌برداری کشور در ارتباط با تهیه نقشه و نقشه‌برداری در جهت انجام طرح‌های مختلف مملکتی/ بقلم مهندس نوربخش.ـ تهران: سازمان نقشه برداری کشور، ]بی تا[.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

کاربرد GPS در جنگ خلیج فارس.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، ]بی تا[.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

کاربرد GPS در فتوگرامتری/ تهیه کننده احمدعلی طایفه دولو؛ علی راستکار.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، ]بی تا[.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

کارتوگرافی و محاسبه فرسایش آبی به کمک دورکاوی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) / ترجمه اکرم السادات میرفتاح.ـ تهران: سازمان نقشه برداری کشور، 1372.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

کنفرانس بحثی در GPS پیرامون پیدایش ماهیت علمی و اصول کاربا GPS/ سخنران حسن شمسی.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، ]بی تا[.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

گزارش اولیه انتخاب تکنولوژی تهیه و فایلینگ نقشه.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور،1369.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

گزارش چهل و سومین هفته فتوگرامتری اشتوتگارت آلمان 16 تا 24 شهریور 1370 (9 تا 14 سپتامبر 1991) / تهیه کننده احمدعلی طایفه دولو.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1370.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

گزارش راجع به کارهای نقشه‌برداری انجام شده از 1963 تا 1966/ ترجمه اکرم السادات میرفتاح.- تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، [بی‌تا].

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

گزارش شرکت در چهل و چهارمین هفته فتوگرامتری دانشگاه اشتوتگارت آلمان و بازدید از دو کمپانی IGN,Matra در فرانسه.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1372.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

گزارش شناخت وضع موجود و طرح کلی سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات آرشیو.- تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، [بی‌تا].

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

گزارش شورای مشترک برنامه‌ریزی نقشه‌برداری کشور.- تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1361.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

گزارش فعالیت‌های هیدروگرافی سازمان نقشه‌برداری کشور ارائه شده به سمینار اقیانوس شناسی 7 لغایت 11 بهمن 1368/ عبدالحسین معزی.- تهران: سازمان نقشه برداری کشور، 1368.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

گزارش فنی گروه تحقیقات نیولمان دقیق.- تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1358.

(س.ن)

 

سازمان نقشه برداری کشور

گزارش فنی مقدماتی سیستم فتوگرامتری رقومی DIAP/ سرپولکی، قوامیان؛ ذوالقدری.ـ تهران: سازمان نقشه برداری کشور، ]بی تا[.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

گزارش ماموریت تیم ITC/NCC: طراحی خطوط اصلی برای اجرائی کردن خطوط تولید رقومی NCC و نقش ملی آن/ مدیر پروژه عسگریان.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، ]بی تا[.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

گزارش ماموریت هیئت اعزامی سازمان نقشه‌برداری کشور به هجدهمین کنگره بین‌المللی فتوگرامتری و سنجش از دور (ISPRS).ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1375.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

گزارش مختصری از عملکرد و دیدگاههای آینده سازمان نقشه‌برداری کشور.- تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1368.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

گزارش نهایی شورای مشترک برنامه ریزی نقشه‌برداری کشور.- تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1361.

(س.ن)

 

سازمان نقشه برداری کشور

گزارشهای هیئت نمایندگی ایران در پانزدهمین کنگره فتوگرامتری سنجش از دور 27 خرداد -8 تیر 1363. تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1363.

(س.ن)

 

سازمان نقشه برداری کشور

گزارشی در باره نظام نقشه‌برداری .- تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1360.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

لایحه قانونی و آئین‌نامه سازمان نقشه‌برداری / سازمان نقشه‌برداری کشور.- تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، [بی تا].

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

متن سخنرانی آقای Hugo P. Gutzwiller تحت عنوان کارتوگرافی و توسعه.- تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، [بی تا].

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

متن سخنرانی پروفسور آلن کوزی/ ترجمه اکرم میرفتاح.- تهران: سازمان نقشه برداری کشور، 1367.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

مجموعه اطلاعات مربوط به طرحهای: تهیه نقشه‌های 1:25000 پوششی، آبنگاری و تدوین سیستم جغرافیایی کشور و تهیه اطلس ملی و تاریخی.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، ]بی تا[.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

مجموعه برنامه‌های محاسبات فتوگرامتری: شامل مختصات مرکز تصویر، اتصال مدل، بلوک اجسمنت/ تهیه شده توسط تیمور عموئی؛ احمد علی طایفه دولو.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1362.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

مجموعه سخنرانی‌های جناب آقای مهندس احمد شفاعت.- تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1376.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

مجموعه سخنرانی‌های علمی/ سازمان نقشه‌برداری کشور، مدیریت پژوهش و برنامه ریزی.- تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1376 1377.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

مجموعه سخنرانی‌های علمی (جلد سوم)/ مدیریت پژوهش و برنامه‌ریزی.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1380.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

مجموعه مقالات آقای پروفسور آکرمن.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، ]بی تا[.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین‌المللی نقشه‌برداری (4 تا 6 خرداد 1371، تهران ـ ایران) .ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1371.

(س.ب) (س.ن)

 

سازمان نقشه برداری کشور

مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی 3و4 اردیبهشت 1376.ـ تهران: سازمان نقشه برداری کشور، 1376.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

مجموعه مقالات سیستم تعیین موقعیت ماهواره‌ای.ـ تهران: سازمان نقشه برداری کشور، 1375.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

مجموعه مقالات سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی.ـ تهران: سازمان نقشه برداری کشور، 1375.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

مجموعه مقالات علمی و فنی سال 1368 1369 .- تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1368- 1370.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

مجموعه مقالات علمی و فنی 1370 و 1371 و 1372 / ترجمه احمدعلی طایفه دولو.- تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1370، 1371، 1372.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

مجموعه مقالات همایش ژئوماتیک 79 .- تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1379.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

مجموعه مقالات همایش نقشه‌برداری 78 (30-29 اردیبهشت 1378)/ سازمان نقشه برداری کشور.- تهران: سازمان نقشه برداری کشور، 1378.

(س.ن) (س.ب)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

محاسبه طول اندازه‌گیری شده بوسیله ژئودیمتر/ برنامه نویسی توسط مسعود نبی زاده.- تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور ، 1363.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

محاسبه مقیاس عکس با استفاده از فرمول GPS/ ترجمه احمدعلی طایفه دولو.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1364.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

محاسبات فتوگرامتری.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، ]بی تا[.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

مشخصات فنی و دستورالعملهای فتوگرامتری.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1368.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

مطالعات ژئودزیکی در؛ بررسی وضع غیر طبیعی سد قوسی Zeuzier(سوئیس)/ ترجمه اکرم‌السادات میرفتاح.ـ تهران: سازمان نقشه برداری کشور، ]بی تا[.

(س.ن)

 

سازمان نقشه برداری کشور

مقدمه‌ای بر شناخت و آشنایی مقایسه‌ای دستگاههای تحلیلی (آنالیتیک) فتوگرامتری/ محمد پورکمال.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1363.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

نظریات انجمن فضایی سوئد (SSC) در ارتباط با راه اندازی امکانات مدرن کامپیوتری تهیه و تولید نقشه در NCC .- تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، [بی تا].

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

نگاهی به : سازمان نقشه‌برداری کشور/ تهیه کننده غلامرضا اشرف سمنانی؛ تیمور عمویی؛ علی اکبرامیری.- تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1372.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

نقشه‌برداری (بخش اول)/ تهیه کننده علی اکبرامیری.- تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1366.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

نقشه‌برداری بوسیله ماهواره ژئودزی فضایی/نوشته ایرج شمس ملک آرا.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، ]بی تا[.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

نقشه‌برداری توپوگرافی برای سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی شهری/ محمد جلیل رضی خسروشاهی.- تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، مدیریت نقشه‌برداری هوایی، 1380.

(س.ن)

 

سازمان نقشه‌برداری کشور

نمودار فعالیت‌های سازمان نقشه‌برداری کشور از سال 1358 لغایت 1366.- تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1367.

(س.ن)

 

سرپولکی، محمد

گـزارش شـرکت در نوزدهمین کنفرانس انجمن بین‌المللی فتوگرامتری و سنجــش از دور ISPRS Information from imagery آمستردام 26 تیرماه تا 2 مرداد ماه 1379 (16 تا 23 جولای 2000) / محمد سرپولکی؛ علی اسلامی راد.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1379.

(س.ن)

 

سرگین، فواد

مختارات من الجغرافیا الریاضیه والکرتوغرافیا عندالعرب والمسلمین و استمرارها فی الغرب. فرانکفورت: معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه، 2000

(م.ت)

 

سرور، رحیم

آمایش سرزمین و توسعه روستایی از دیدگاه جغرافیای کاربردی/ رحیم سرور.ـ تهران : مهندسین مشاور معماری و شهرسازی زیستا، واحد تحقیق و ترجمه، 1374. 

(س.ب)

 

سرور ، رحیم

تحلیلی مقدماتی از کاربرد تصاویر ماهواره‌ای کاسموس (KFA-1000) در طرحهای توسعه/ رحیم سرور.ـ تهران: مهندسین مشاور زیستا، ]1375؟[.

(س.ب)

 

سلیمانی، علیرضا

نقشه‌برداری مسیر و قوس‌ها در راهسازی/ مولف علیرضا سلیمانی.ـ تهران: آذرخش، 1379.

(س.ب) (ع.خ) (س.ن)

 

سماک، مریم

آشنایی مقدماتی با عکسهای هوایی / تهیه و تنظیم مریم سماک.ـ تهران: سازمان جنگلها و مراتع کشور، بی‌تا

(س.ب)

 

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS).ـ تهران: سازمان بنادر و کشتیرانی، 1376

(ب.ک)

 

سیستم اطلاعات جغرافیایی چندمنظوره در ثبت املاک و تعیین مالیات.ـ تهران:]بی نا[، 1373.

(س.ن)

 

سیستمهای اطلاعات جغرافیایی/ مترجم بهروز مهناز، پرویز رضایی تهرانی.ـ تهران: مرکز آمار ایران، 1372 .

(م.آ)

 

شرر، رنه

اطلاعات مقدماتی راجع به روش GPS ژئودزی فضائی/ ترجمه ایرج شمس ملک‌آرا. تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1365.

(س.ن)

 

شرکت اینترگراف

خودآموز میکرواستیشن/ ترجمه محمد حیدرخانی.ـ تهران: موسسه علمی فرهنگی نص،1377.

(س.ن)

 

شرکت تحقیق و توسعه میعاد اندیشه‌ساز

سیستم تبدیل فتوگرامتری رقومی: ParadEyes2 .ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1379.

(س.ن)

 

شرکت ژئوتک

شرحی در مورد سیستم تاکئومترالکترونیکی کرن/ شرکت ژئوتک.ـ تهران: شرکت ژئوتک، ]بی تا[ .

(س.ن)

 

شرکت سهامی خاص نقشه‌برداری رصد ایران

سمپوزیوم کاربرد فتوگرامتری در معماری اسلامی تونس سی‌ام مهرماه تا دوم آبان 1363.ـ تهران: شرکت سهامی "خاص" "نقشه برداری رصد ایران"، 1363.

(س.ن)

 

شرکت هلر رایانه

GIS یعنی CARIS.ـ تهران: شرکت هلر رایانه، ]بی تا[.

(س.ن)

 

شریعتی، علی

پاسخ به سئوالات و انتقادات/ علی شریعتی.ـ تهران: ]بی‌نا، بی‌تا[.

(س.ن)

 

شریفی، علی اصغر

تبدیل دو سیستم مقایسه ژئودزی به‌یکدیگر.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1363.

(س.ن)

 

شریفی، محمد علی

سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی/ محمدعلی شریفی.ـ تهران: ]بی نا[. 1369.

(س.ن)

 

شمسی، حسن

نقشه‌برداری "زمینی ـ زیرزمینی‌ـ هوایی و ژئودزی"/ حسن شمسی .- تهران: دانشگاه تهران، 1326.

(ع.ک) (ص.ک)

 

شولته، گوتفرید                          Schulte,Gottfried

نقشه‌برداری معدن/ تالیف شولته، لور، فوزن؛ ترجمه جمشید جعفری تبریزی.- تبریز: دانشگاه صنعتی سهند، 1373.

(س.ن)

 

صابری، علی اکبر

تاریخ نجوم ملل/ علی اکبر صابری.ـ تهران: خدمات فرهنگی ایران، 1371 .

(ب.ک)

 

صادقی، نادعلی

مبانی دور سنجی/ نادعلی صادقی، حبیب الله سهامی نوش‌آبادی.ـ تهران: دانشگاه امام حسین (ع)، پژوهشکده علوم دفاعی، 1378.

(س.ز)

 

صالح آبادی، عباسعلی

GPS و کاربرد آن/ ترجمه و تدوین عباسعلی صالح‌آبادی.ـ تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، 1378.

(س.ت) (م.ت) (س.ن)

 

صالح آبادی ، عباسعلی

ژئودزی .ـ تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، 1380

(م.ک)

 

صالح آبادی، عباسعلی

مجموعه مقالاتی در باره GPS و کاربردآن/ ترجمه و تدوین از عباسعلی صالح آبادی .ـ تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، 1376.

(س.ن)

 

صائبی

نقشه‌برداری / صائبی .- تهران: دانشکده عمران، [بی تا].

(س.ن)

 

صدرالدین، اصغر، 1334

مجموعه‌ای از فرمولهای نقشه‌برداری نوین/ نوشته اصغر صدرالدین.- تهران: نشر فرزام، 1379.

(س.ن)

 

صدیقیان، ایرج

ارزیابی امکان استفاده از تصاویر ماهواره LANDSAT (= لندست) در مطالعه و طبقه‌بندی اشکال زمین: منطقه مهارلو بختگان/نوشته ایرج صدیقیان.ـ تهران : سازمان برنامه و بودجه، طرح استفاده از ماهواره، 1354 .  

(س.ب)

 

صدیقیان، ایرج

بررسی اراضی زیر سد دز: امکان سنجی اطلاعات ماهواره لندست در تهیه نقشه‌های استفاده از زمین/ نوشته ایرج صدیقیان، غلامرضا بقراطی.ـ تهران: وزارت برنامه و بودجه، مرکز سنجش از دور ایران ( طرح استفاده از ماهواره) ، 1365.

(س.ب)

 

صدیقیان،‌ایرج

خلاصه‌ای در باره بعضی از روشهای تعبیر و تغییر داده‌های رقومی ماهواره‌های منابع زمینی با ذکر مثالی از منطقه کرج- ورامین/ ایرج صدیقیان، فرخ برزگر.ـ تهران: سازمان برنامه و بودجه، 1359.

(س.ب)

 

صفائیان، رمضان

جزوه درس نقشه‌برداری / رمضان صفائیان.ـ تهران: ]بی نا[ ، 1366.

(س.ن)

 

طاهرکیا، حسن

اصول و کاربرد سنجش از دور/ ترجمه و تدوین حسن طاهرکیا.ـ تهران: جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 1375.  

(س. ب) (س.ت) (س.ن)

 

طرح هیدروگرافی و لایروبی در سازمان بنادر و کشتیرانی/ ترجمه فرامرز پناهی.ـ تهران: سازمان بنادر کشتیرانی، ]بی تا[ .

(ب.ک) (س.ن)

 

طول و عرض جغرافیایی شهرهای ایران وموارد استفاده آن .ـ تهران: مرکز آمار ایران، 1364 .

(م.آ)

 

عاصی، محمدرضا

نقشه‌برداری عمومی/ محمدرضا عاصی.- تهران: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی، 1379.

(س.ن) (ع.خ)

 

عسگریان، علی‌اکبر

نقشه‌برداری ژئودتیک/ علی اکبر عسگریان.- تهران: دانشکده عمران، [بی تا].

(س.ن)

 

عظیم زاده، اصغر

نقشه‌برداری برای دوره‌های کوتاه مدت کارآموزی/ اصغر عظیم زاده ایرانی؛ اکبر عسگریان.- تهران: دانشکده عمران، 1360.

(س.ن)

 

عظیم‌زاده ایرانی، اصغر

نقشه‌برداری زیرزمینی/ ترجمه وتالیف اصغر عظیم‌زاده ایرانی.- تهران: دانشکده عمران، [بی تا].

(س.ن)

 

عظیم‌زاده، اصغر

نقشه‌برداری و شناسایی دستگاههای نقشه‌برداری / اصغر عظیم زاده.- تهران: دانشکده نقشه‌برداری، 9-1358.

(س.ن)

 

عظیمی،‌ همایون

دستگاههای نقشه‌برداری (قسمت اول: ترازها ـ ترازیابها ـ میرها، قسمت دوم: قطب نماها ـ تئودولیت‌ها) / از همایون عظیمی .ـ تهران: دانشکده عمران، ]بی تا[.

(س.ن)

 

عطاری، محمود

مبانی علم سنجش از دور/ گردآوری محمود عطاری.- اهواز: سازمان برنامه وبودجه استان خوزستان، 1370.

(س.ب)

 

علیمرادی، حسن

اولین سمینار نقشه‌برداری ایران: تغییر متدهای استاندارد در محاسبات فتوگرامتری/ حسن علیمرادی.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1363.

(س.ن)

 

علیمرادی، حسن

GPS (جی.پی.اس) و کاربرد آن در فتوگرامتری/ حسن علیمرادی.ـ تهران: مهندسین مشاور برداشت، 1366.

(س.ب)

 

علیمرادی‌، حسن

فتوگرامتری مقدماتی/ حسن علیمرادی .ـ ]بی جا: بی نا[، 1363.

(س.ن)

 

عمادعلی، لطف‌الله

GPS و اندازه‌گیری‌های ثقل/ لطف‌الله عمادعلی.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1376.

(س.ن)

 

عموئی، تیمور

شبکه ژئودزی ماهواره‌ای و کلاسیک درجه یک کشور: گزارش تعدیل سال 1370 / تیمور عموئی.ـ تهران: سازمان نقشه برداری کشور، 1370 .

(س.ب)

 

عیوض زاده، بهنام

گزارش مربوط به اولین کنفرانس بین‌المللی سازمانهای نقشه‌برداری (25 ژوئیه. انگلستان)/ عیوض‌زاده؛ ولدان زوج.- تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1374.

(س.ن)

 

عیوض زاده، بهنام

مجموعه GPS/ بهنام عیوض‌زاده؛ شهرام معافی‌پور.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، ]بی تا[.

(س.ن)

 

عیوض زاده، بهنام

مکانیابی تفاضلی با استفاده از سیستم تعیین موقعیت جهانی GPS/ بهنام عیوض زاده .ـ تهران: سازمان نقشه برداری کشور، ]بی تا[.

(س.ن)

 

عیوض زاده، بهنام

نقشه‌برداری با GPS/ بهنام عیوض زاده؛ سیامک رزمی‌نیا؛ ایرج صنوبری.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، ]بی تا[.

(س.ن)

 

غضنفری، بهداد

گزارش شرکت هیئت سازمان نقشه‌برداری کشور در بیستمین کنفرانس بین‌المللی کارتوگرافی ICC 2001 Beijing China / بهداد غضنفری؛ بابک شمعی؛ غلامرضا فلاحی.- تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1380 .

(س.ن)

 

غیبی، محمد

استان تهران در یک نگاه.ـ تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، 1382

(س.ت)

 

غیبی

سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی GIS.ـ تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، 1381.

(س.ت)

 

فاتح، مهدی

فتوگرامتری، نقشه‌برداری هوایی شامل کلیات و اصول / مهدی فاتح.ـ تهران: مدرسه عالی و مرکز تحقیقات نقشه‌برداری، 1348 .

(ص.ک)

 

فرهت جاه، بهروز

دورسنجی و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی.ـ تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، 1381.

(م.ک)

 

فرهنگ اصطلاحات علمی به ترتیب الفباء انگلیسی/ زبیری؛ دالکی.ـ ]بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا[

(س.ن)

 

فلکشاهی، عزت الله

تئوری و تکنیک کارتوگرافی/ عزت الله فلکشاهی.ـ تهران: مدرسه عالی نقشه‌برداری، 1351.

(س.ن)

 

فلکشاهی، عزت الله

ژئودزی فضایی عملیات برنامه‌ریزی و طرز کار با دستگاههای شامبربالستیک بمنظور عکسبرداری از ماهواره‌ها/ عزت الله فلکشاهی.ـ تهران: مدرسه عالی و مرکز تحقیقات نقشه‌برداری، 1351.

(س.ن) (ص.ک)

 

فیاض، رضا

کاربرد فن سنجش از دور در کارتوگرافی و جغرافیا/ بکوشش رضا فیاض.ـ ]بی‌جا[: ]بی‌نا[، 1355.

(س.ب)

 

قابلیت GIS در تغییر کاربری و تراکم شهری.ـ تهران: ]بی‌نا[، 1374.

(س.ن)

 

قادری، مرتضی

سنجش از دور / مرتضی قادری.ـ تهران: مرکز نشر دانشگاهی تهران، 1375.

(م.ک)

 

قاسمی آقباش، ودود، 1347

گام به گام با SDRMAP ] اس.دی.آرمپ[ / تالیف ودود قاسمی آقباش، ویراستار مباشر امینی.ـ تهران: قائم، 1381.

(س.ن)

 

قانع، مهدی

فتوگرامتری عمومی: نقشه‌برداری هوایی/ تالیف مهدی قانع.ـ ]بی جا[: مدرسه عالی نقشه‌برداری، 1349.

(س.ن)

 

قراگوزلو، علیرضا

عملیات مساحی.ـ تهران: شرکت چاپ ونشر کتابهای درسی ایران، بی تا.

(م.ج)

 

کاربردهای اطلاعات AVHRR در بررسی‌های منابع زمینی و آشنایی با تصحیحات هندسی و رادیومتری آن/ احمد محمد پور...] و دیگران[ .ـ تهران: مرکز سنجش از دور ایران، 1369.

(س.ب)

 

کاربردهای سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (جی. آی. اس) در جهان/ گردآوری، تدوین و ترجمه: مرکز اطلاعات جغرافیایی شهر تهران (TGIS) .ـ تهران: مرکز اطلاعات جغرافیایی شهر تهران، 1376.

(س.ب) (س.ن) (م.س)

 

کافمن، ویلیام

سیارات و اقمار/ ویلیام کافمن؛ ترجمه علی درویش.ـ مشهد: آستان قدس رضوی،معاونت فرهنگی، 1366 1370 .

(ب.ک)

 

کافمن، ویلیام جی

نسبیت و کیهان شناسی/ ویلیام جی کافمن؛ ترجمه تقی عدالتی و بهزاد قهرمان.- تهران: نشر گسترده، 1366.

(ب.ک)

 

کتاب عملیات صحرائی WM101 .ـ تهران: شرکت نقشه‌برداری ماهواره‌ایWM ، 1366.

(س.ن)

 

کریم، محمود

اصول روشهای ژئودتیک ماهواره‌ای.ـ تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، 1374.

(س.ن) (س.ج)

 

کریمی

نقشه‌برداری 1/ تهیه کننده کریمی.- تهران: دانشگاه فنی و مهندسی، [بی تا] .

(س.ن)

 

کریمی

نقشه‌برداری مسیر1/ کریمی.- تهران: دانشکده عمران، [بی تا].

(س.ن)

 

کریمیان، ایرج

زمین‌شناسی برای نقشه‌برداران/ ایرج کریمیان.ـ تهران: دانشکده نقشه‌برداری، 1353.

(س.ن)

 

کزنر، اوسترلوه

طرح پیاده کردن منحنی های کلوتوئید/ ترجمه داریوش مافی.ـ ] بی جا: بی نا، بی تا[

(م.ج)

 

کمیته ملی آبیاری وزهکشی ایران

فن سنجش از دور در آبیاری و زهکشی/ ترجمه و تدوین کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران؛ محمود مسچی... ]و دیگران[ .ـ تهران : کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، 1378.

(س.ب)

 

کنفرانس بین‌المللی عمران (پنجمین: 1379: مشهد) .

مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران (19 تا 21 اردیبهشت 1379) .- مشهد : دانشگاه فردوسی مشهد، 1379.

(س.ن)

 

کنفرانس سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (دومین : 1373: تهران)

مجموعه مقالات دومین کنفرانس سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1374.

(س.ز)

 

کنفرانس سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (سومین: 1375: تهران)

مجموعه مقالات سومین کنفرانس سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی، 26 و 27 اردیبهشت 1375. تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1375.

(س.ب) (س.ز) (ف.ت)

 

گرجی‌نژاد، سعید، 1352-

خودآموز نرم‌افزار Arc View GIS ]ارکویو. جی. آی. اس[ / تالیف و ترجمه سعید گرجی نژاد، کامبیز برنا.ـ تهران : ارس رایانه، 1380.

(س.ب)   (س.ت)

 

گزارش شرکت در هفدهمین کنفرانس بین‌المللی کارتوگرافی باعنوان Cartography Crossing Borders و مجمع عمومی نمایندگان کشورهای عضو انجمن بین‌المللی کارتوگرافی (بارسلون اسپانیا، 12 تا 18 شهریورماه 1374)/ شرکت‌کنندگان محمدعلی زراعتی؛ بابک شمعی؛ بهداد غضنفری .- تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1374.

(س.ن)

 

گزارش ماموریت هیئت اعزامی سازمان نقشه‌برداری کشور به هجدهمین کنگره بین‌المللی فتوگرامتری و سنجش از دور، ISPRS = (آی.اس.پی.آر.اس) / نادیا شهریاری... [ودیگران].- تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1375.

(س.ب)

 

گزارش مطالعات امکان سنجی استفاده از GIS / مهندسین مشاور رصد .ـ ]بی‌جا: بی‌نا، بی تا[

(م.ج)

 

گسترش جهانی سنجش از دور در کاوشهای معدنی/ ترجمه سینا دیبائیان؛ گروه کاربرد .- [تهران: سازمان برنامه و بودجه، مرکز سنجش از دور ایران]، 1359.

(س.ب)

 

گلبامکی بختیاری، بختیار

گزارش کار سمینار کاربرد دور سنجی در زمینه تهیه نقشه‌های ژئوتکنینک و اکتشاف معادن/ [بختیار گلبامکی بختیاری] .- تهران: سازمان برنامه و بودجه، مرکز سنجش از دور ایران، 1369.

(س.ب)

 

گووریویچ، ال. ای

اسرار کهکشانها و ستارگان / ال.ای. گووریویچ؛ ا. دی. چرمین؛ ترجمه سیدی نوقابی .ـ مشهد: آستان قدس رضوی، معاونت فرهنگی، 1369.

(ب.ک)

 

لاجوری، محمود

عکس‌های هوایی و استریوسکپی.ـ تهران: : علوی، 1379 .

(م.ت)

 

لتهام‌ ، لارنس

چگونگی استفاده از سیستم تعیین موقعیت جهانی / مترجم فرشاد نوریان، مسعود فرخنده.ـ تهران: مرکز اطلاعات جغرافیایی شهر تهران، 1377 .

(س.ب) (م.ج)

 

لیلسند، تامس

اصول ومبانی سنجش از دور و تعبیر و تفسیر تصاویر هوایی و ماهواره‌ای/ نویسندگان ]لیلسندوکیفر[؛ مترجم حمید مالمیریان.ـ تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، 1379.

(س.ت) (ج.ت) (م.ج) (م.ک) (س.ب) (س.ز) (س.ن)

 

لیلسند، تامس

پردازش رقومی تصاویر ماهواره‌ای / لیلسند وکیفر ؛ مترجم حمید مالمیریان.ـ تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، 1380 .

(س.ت) (س.ن)

 

ماکوئی، جواد

کاربرد ماهواره تکنولوژی منابع زمینی در کشاورزی و پوشش گیاهی/ جواد ماکوئی.ـ ]تهران: سازمان برنامه و بودجه، طرح استفاده از ماهواره، بی‌تا[.

(س.ت)

 

ماهانی ، شایسته

فتوگرامتری 2: دستگاهها (دوره کارشناسی)/ شایسته ماهانی.ـ تهران: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ]بی تا[.

(س.ن)

 

مبانی فتوگرامتری.ـ ]بی جا: بی نا، بی تا[.

(س.ن)

 

مجیدی، شعاع الله

اقیانوس شناسی ـ آبنگاری/ شعاع‌الله مجیدی.ـ تهران: انتشارات موسسه عالی و مرکز تحقیقات نقشه‌برداری، 1351. 

(س.ز)

 

مجیدی، شعاع الله

نقشه‌برداری دریائی، اقیانوس‌شناسی آبنگاری/ شعاع الله مجیدی.- تهران: مدرسه عالی و مرکز تحقیقات نقشه‌برداری، 1351.

(س.ن) (س.ز) (ص.ک)

 

مجیدی، فریبرز

فرهنگ تلفظ نامهای خاص (تاریخی و جغرافیایی) همراه با راهنمای تلفظ حروف لاتین در بیش از 30 زبان .ـ تهران: فرهنگ معاصر، 1381.

(م.آ)

 

مجموعه مقالات سیستم تعیین موقعیت ماهواره‌ای / تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، بی تا.

(م.ج)

 

مجموعه مقالات کنفرانس اطلاعات جغرافیایی، 15 اردیبهشت 1372.- تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1372.

(پ . ک)

 

محاسبات نقشه‌برداری بزبان BASIC . ـ ]بی‌جا : بی‌نا، بی‌تا[

 (س.ن)

 

محبوب فر، احمد

نقشه‌برداری کاربردی/ تالیف احمد محبوب فر.ـ اصفهان: ارکان اصفهان، 1378.

(س.ن)

 

محسنی واحد، شهره

نقشه کشی به کمک کامپیوتر / شهره محسنی واحد.ـ]بی‌جا[: گروه صنعتی سدید، ]بی تا[.

[م.ج]

 

محمدصادقی، محمدمیر

سامانه اطلاعات جغرافیایی برای همه نرم‌افزارها Arc view GIS .ـ تهران: انتشارات فراسا، 1381.

(م.ک)

 

محمد کریم، محمود

روش‌های ژئودزی ماهواره‌ای با سیستم‌های G.P.S.Doppler / محمود محمدکریم، مهدی نجفی علمداری.ـ ] بی جا: بی نا [،1377.

(م.ت) (س.ز)

 

مدرسه ستاره شناسی و علوم دریایی (مریلند)

درسهایی از ستاره شناسی/ ترجمه امیرحاجی خداوردیخان.ـ مشهد: آستان قدس رضوی معاونت فرهنگی، 1366.

(ب.ک)

 

مدیری ، مهدی

اشاره‌ای به سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی GIS: سیستم اطلاعات جغرافیایی برای برنامه‌ریزی در سطح محلی/ مهدی مدیری؛ خسرو خواجه.ـ تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، 1378.

(س.ز)  (م.ت)

 

مدیری، مهدی

اشاره‌ای به مبانی و اصول کارتوگرافی مدرن CIS: سیستم اطلاعات کارتوگرافی/ مهدی مدیری و خسرو خواجه.ـ تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، 1377.  

(م.ت) (س.ن) (س.ت)   (س.ز)

 

مدیری، مهدی

تکنیک‌های پیشرفته نقشه‌برداری/ مهدی مدیری.ـ تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، 1378.

(م.ج) (س.ز) (س.ن)

 

مدیری، مهدی

عکاسی و عکسبرداری در مهندسی نقشه‌برداری / نوشته مهدی مدیری با مقدمه یحیی صفوی.ـ تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، 1379.

(س.ب) (س.ز) (م.ج) (م.ت) (س.ن) 

 

مرادی ، علی

اصول GPS / علی مرادی.ـ تهران: سازمان بنادر و کشتیرانی، واحد عملیات، 1374 . 

(ب.ک)

 

مرادی، علی

GPS چیست؟/ علی مرادی .ـ تهران: سازمان بنادر و کشتیرانی ، 1374.

(ب.ک)

 

مرادی، علی

سیستم موقعیت یاب جهانی/ اداره امور دریایی ، اداره ایمنی و خدمات دریایی، ترجمه و تدوین علی مرادی.ـ تهران: سازمان بنادر و کشتیرانی، بی تا.

(ب.ک)

 

مرادی، علی

مبانی هیدروگرافی/ علی مرادی.- تهران: سازمان بنادر و کشتیرانی، 1379.

(ب.ک)

 

مرادی، علی

هیدروگرافی/ علی مرادی.- تهران: سازمان بنادر و کشتیرانی، 1374.

(ب.ک)

 

مرتاض، علی

خود را آماده کنید: مسائل حل شده بمنظور آماده شدن جهت مطالعات نقشه‌برداری/ ترجمه و تدوین علی مرتاض.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1359.

(س.ن)

 

مرکز اطلاعات جغرافیایی شهر تهران

استفاده شهرداری از GIS جهت کاهش هزینه‌ها و افزایش بهروری.ـ تهران: مرکز اطلاعات جغرافیایی شهر تهران، 1374.

(س.ن)

 

مرکز سنجش از دور ایران

خلاصه‌ای از تکنولوژی فن سنجش از راه دور و تاریخچه آن در ایران/ تهیه شده در گروه کاربرد (دفتر استفاده کنندگان) .ـ تهران: سازمان برنامه وبودجه، طرح استفاده از ماهواره (مرکز سنجش از دور ایران)، 1358.

(س.ب)

 

مشخصات، برنامه و سرفصل دروس دوره کاردانی نقشه‌برداری- ژئودزی ـ [بی جا] : وزارت فرهنگ و آموزش عالی، 1366.

(س.ن)

 

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس مجموعه کاردان فنی کارتوگرافی.- [بی جا: بی نا]، 1363.

(س.ن)

 

مشیری، محمد حسین

بررسی مختصر تئوری جزرومد (TIDE)  و سطوح مبنای مورد استفاده در نقشه‌برداری دریایی (Hydrography)/ محمد حسین مشیری.ـ تهران : سازمان نقشه‌برداری کشور، 1366.

(س.ن)

 

مشیری، محمد حسین

روشهای تعیین موقعیت در دریا/ حسین مشیری.ـ تهران: سازمان نقشه برداری کشور، ]بی‌تا[.

(س.ن)

 

معزی، عبدالحسین

گزارش بازدید از کمیته دولتی نقشه‌برداری جمهوری آذربایجان از تاریخ 1/4/1371 لغایت 8/4/1371 باکو/ عبدالحسین معزی.- تهران: [بی‌نا، بی‌تا].

(س.ن)

 

معصومی گودرزی، فریدون.

عبور از زاگرس (گزارشی از انجام پروژه نقشه‌برداری مسیر قلیان بازفت).ـ تهران: مهندسین مشاور برداشت، 1370.

(س.ن)(س.ب)

 

معینی ، حمیده

ارائه روشهای گوناگون جهت تعیین نقاط مبنا برای کارهای مختلف نقشه‌برداری/ حمیده معینی.ـ تهران: سازمان نقشه برداری کشور، 1371.

(س.ن)

 

مقتدر مژدهی، عبدالحسین

هیدروگرافی: علم شناسائی آبهای سطح کره زمین، اقیانوسها، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و چشمه‌ها (بانضمام فرهنگ خلاصه علم هیدروگرافی).ـ بی جا، بی نا: 1346 .

(م.ت)

 

مقدمه‌ای بر سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی/ تدوین توسط مرکز دولتی سامانه‌های اطلاعاتی، آژانس مرکزی کامپیوتر و مخابرات، شرکت یونی سیس؛ ترجمه پروین رفاهی.- تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1378.

(س.ن)

 

مقدمه‌ای بر طرح و تحلیل‌های اولیه پروژه‌های نقشه‌برداری (بخش 1).ـ ]بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا[

 (س.ن)

 

مقرب نیا، بهمن

نقشه‌برداری برای رشته‌های غیر تخصصی عمران/ بهمن مقرب نیا.ـ [بی جا، بی‌تا، بی‌تا].

(س.ن)

 

مقربی ، محمد

اصول سرویس و نگهداری دستگاههای فتوگرامتری "آنالوگ" / محمد مقربی.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، ]بی تا[.

(س.ن)

 

مک دانل، راچائل ا...

فرهنگ بین‌المللی اصطلاحات سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS)/ نویسندگان: راچائل ا. مک دانل؛ گرن ک. کمپ؛ مترجمان: علی عسگری؛ رسام صابری فر.ـ تهران: انتشارات نورعلم، 1378.

(س.ز)

 

ملک، محمدرضا

بسط تحلیل سازه‌ها در محاسبه سرشکنی شبکه‌های ژئودتیک و تعمیم بهینه سازیها و مرتبه‌های طراحی ژئوماتیکی در تحلیل قابها/ محمدرضاملک.ـ ]بی جا[ : سازمان‌نقشه‌برداری خراسان، ]بی تا[.

(س.ن)

 

مهبد، کیخسرو

آبنگاری / کیخسرو مهبد.ـ تهران: سازمان نقشه برداری کشور، ]بی‌تا[.

(س.ن)

 

مهجوریان نمازی، محمدجواد

نقشه‌برداری اتوماتیک باElectronic Fieldbook SDR 33:Total Stations Set C  / تالیف و ترجمه جواد مهجوریان نمازی.- تهران: انتشارات ناقوس، 1379.

(س.ن)

 

مهدوی، مهری

کارتوگرافی مقدماتی.ـ تهران: سازمان نقشه برداری کشور، ]بی‌تا[.

(س.ن)

 

مهدوی، مهری

نقشه‌های تماتیک / مهری مهدوی.- تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1370.

(س.ن)

 

میذر،پل امMalher,Paul M.

پردازش کامپیوتری تصاویر سنجش از دور/ پل ام. میذر؛ ترجمه محمد نجفی دیسفانی.ـ تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)، 1377.

(س.ب) (س.ت) (م.ج)

 

میرجلیلی، ولی الله

مطالعه هیدروگرافی آبهای داخلی دریای عمان با دستگاه Bathey thermo graph/ ولی الله میرجلیلی.- بی جا : سازمان بنادر و کشتیرانی، 1376.

(ب.ک)

 

نانکلی، حمیدرضا

گزارش: ایجاد شبکه صفر ژئودزی ماهواره‌ای کشور و اتصال آن به شبکه جهانی IGS/ حمیدرضا نانکلی.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1375.

(س.ن)

 

نبی‌زاده، محمد مسعود

ریاضیات مقدماتی برای دوره نقشه‌برداری/ محمد مسعود نبی زاده.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1363.

(س.ن)

 

نجفی

نقشه‌برداری / نجفی .- تهران : [بی نا، بی‌تا].

(س.ن)

 

نجفی دیسفانی ، محمد

هشتمین کنگره جغرافیادانان ایران 20-18 شهریورماه 1371 دانشگاه اصفهان: سیستم اطلاعات جغرافیایی/ محمد نجفی دیسفانی.- تهران: دانشگاه تربیت مدرس، 1371.

(س.ن)

 

نجفی علمداری، مهدی

اولین سمینار نقشه‌برداری ایران: گزارش از هیجدهمین مجمع عمومی اتحادیه بین المللی ژئودزی و ژئوفیزیک IUGG.ـ تهران: سازمان نقشه برداری کشور، 1362.

(س.ن)

 

نخعی زاده، غلامرضا

ریاضیات عالی برای نقشه‌برداری/ غلامرضا نخعی زاده.ـ تهران سازمان جغرافیایی کشور، 1351.

(س.ن)

 

نژند، ایرج

اطلاعات عمومی در مورد نقشه و مفاهیم جغرافیایی .ـ بی جا: بی نا، 1346 .

(م.آ)

 

نظری، فرض‌الله

لزوم آمایش سرزمین و بکارگیری GIS در ایران و نمونه‌هایی از کاربردهای GIS در جهان/ مولف فرض الله نظری.- اردبیل: سازمان برنامه و بودجه استان اردبیل، معاونت آمار و اطلاعات، 1378.

(س.ب)

 

نقشه‌برداری نظری/ ذوالفقاری.- تهران: [بی نا]، 1351.

(س.ن)

 

نقشه خوانی/ ترجمه عباس جعفری .- تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ، 1375، 1380.

(س.ت) (م.ت) (س.ن)

 

نوایی تورانی، آزاده

مقدمه‌ای بر GIS و آشنایی با نرم‌افزار Arc View / مولفان آزاده نوایی تورانی؛ محمد عادلی نیا.ـ تهران: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران، 1381 .

(م.ج) (م.آ) (م.ک)

 

نوری ، علی

اولین سمینار نقشه برداری ایران: لزوم ایجاد شبکه‌های ژئودزی مملکت و راه حل مناسب برای اجرای آن/ از علی نوری.ـ تهران: سازمان نقشه برداری کشور، 1363.

(س.ن)

 

نوری ، علی

اهداف ژئودزی، طرح تهیه نقشه پوششی کشور.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، ]بی تا[.

(س.ن)

 

نوری بوشهری، سعید

گزارش ماموریت هیروشیما، ژاپن: اجلاس هیئت رئیسه کمیته دائمی GIS آسیا و اقیانوسیه (PCGIAP) و همایش تهیه نقشه جهانی/ سعید نوری بوشهری.- تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1379.

(س.ن)

 

نیک پی، محمدرضا

آشنایی با تصاویر ماهواره‌ای: فن سنجش از دور/ گردآوری و تنظیم محمدرضا نیک پی.ـ ساری: سازمان برنامه و بودجه استان مازندران، 1366. 

(س.ب)

 

واژگان فنی و مهندسی (انگلیسی به فارسی) در زمینه‌های: معماری و شهرسازی، راه و ساختمان، نقشه‌برداری، تاسیسات ساختمانی و ... .ـ بی جا : بی نا ، 1379.

(س.ب)

 

ورزقانی، فریدون

نجوم موضعی/ فریدون ورزقانی.- تهران: مدرسه عالی نقشه‌برداری، 1350

(ص.ک)

 

وزارت جهاد سازندگی

دستورالعمل‌ها و مشخصات طراحی نقاط کنترل و علائم نقشه‌برداری.ـ تهران: مرکز نقشه‌برداری، 1369.

(س.ن)

 

هاکسهولد، ویلیام

مقدمه‌ای بر سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی شهری/ ترجمه فرشاد نوریان .ـ تهران: شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری، 1380.

(م.ک)

 

هامش، محمود

شبکه ترازیابی درجه یک کشور: تعدیل سال 1368 / تهیه شده توسط محمود هامش.ـ تهران: سازمان نقشه برداری کشور، دفتر محاسبات فنی، 1368.

(س.ب)

 

همایش سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی 77 GIS (پنجمین : 1377: تهران)

مجموعه مقالات پنجمین همایش سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی 77 GIS23 و 24 اردیبهشت ماه 1377/ تهیه شده در مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل، با همکاری مسعود احمدی... [ودیگران].- تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1377.

(س.ب)

 

همراه، مجید

اولین سمینار نقشه‌برداری ایران: کاربرد اطلاعات عکسی در کارتوگرافی/ مجید همراه.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1363. 

(س.ن)

 

همراه ، مجید

اولین سمینار نقشه‌برداری ایران: مروری اجمالی بر کارتوگرافی/ مجید همراه.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1363.

(س.ن)

 

همراه، مجید

کارتوگرافی 1/ مجید همراه.ـ تهران: دانشکده نقشه‌برداری، ]بی‌تا[.

(س.ن)

 

همراه، مجید

کارتوگرافی "2" / مجید همراه.ـ تهران: دانشکده عمران، ]بی تا[ .

(س.ن)

 

همراه، مجید

کارتوگرافی (کاردانی نقشه‌برداری) / مجید همراه.ـ تهران: دانشکده عمران، ]بی‌تا[.

(س.ن)

 

همراه، مجید، 1329.

مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی نقشه‌برداری به انضمام سوالات آزمون 80 .../ مجید همراه؛ ابوالفضل رنجبر.- تهران: نشر انگیزه، 1380.

(س.ن)

 

همراه، مجید

مختصری در باره نقشه برداری هوایی (فتوگرامتری) جهت کلاسهای کوتاه مدت نقشه‌برداری/ مجید همراه .ـ تهران: دانشکده نقشه برداری، ]بی تا[.

(س.ن)

 

همراه، مجید

نمایش عوارض مسطحاتی و ارتفاعی در "نقشه‌برداری توپوگرافی" / مجید همراه.- تهران: آموزشکده نقشه‌برداری، [بی تا].

(س.ن)

 

هیدروگرافی در کنیا.- [بی جا: بی نا] ، 1363.

 (س.ن)

 

هیئت مرکزی مطالعات تهیه نقشه‌های 1:25000 مبنائی کشور

تحقیقات و گزارشهای طرح تهیه نقشه‌های 1:25000 مبنایی کشور/زیر نظر هیئت مرکزی مطالعات تهیه نقشه‌های 1:25000 مبنایی کشور.ـ تهران: وزارت برنامه و بودجه، معاونت فنی، 1368.

(س.ب)

 

یمانی، مجتبی

مبانی نقشه خوانی / تهران: دانشگاه تهران، 1380 .

(م.ت) (م.ک)

 

یوسفی، رامین

کاداستر رقومی/ گردآوری و تالیف رامین یوسفی.ـ تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور، 1380.

(س.ن) (م.ج)


 

کتاب‌های لاتین

 

Abbasi, Majid.

Comparison of Fourier, Least Squares and Wavelet Spectral Analysis Methods, Tested on Persian Gulf Tidal Data. The degree of Master of Applied Science in Geodesy.-K.N.Toosi University of Technology, 1999.

(ع.خ)    (س.ن) 

 

Abbasi-Dezfouli, Mashallah.

PATCH-BASE MATCHING METHOD FOR STEREO – IMAGES .The Degree of Doctor of philosophy.- University of New South Wales, 1995.

(س.ن)

 

Abkar, Ali A.

Knowledge- Based Classification Method for Crop Inventory Using High Resolution Satellite Data. Superviser:Ir.Ben Gorte,Gerrit C.Huurneman, M.A.Sharifi.- The Degree of Master of Science.- ITC, 1994.

(س.ن) 

 

Abolghasem, A

Precision of Baseline Measurement With Differential GPS/ A. Abolghasem; M.Shakeri; F. Shahinfar; A Saleh-Abadi.- Tehran: University of K.N.Toosi, [n.d].

(س.ن) 

 

Abousalem, Mohammad A.

Development and Analysis of Wide Area Differential GPS Algorithms. The Degree of Doctor of Philosophy.- The University of Calgary, 1996.

(س.ن) 

 

Academy of Sciences of the USSR

Report on Scientific Research in Geodesy 1979-1982. Moscow: [s.n],1983.

(س.ن) 

 

Academy of the S.R. of Romania

National Report Concerning The Works Carried Out in the S.R of Romania in the Period 1979-1983.- Romania: Academy of the S.R of Romania, 1983.

(س.ن) 

 

Active control System (ACS) Cost – effectiveness Study. Prepared for the

Geodetic Survey of Canada.-Canada:Geodetic survey of Canada,1989.

(س.ن) 

 

Adib, hamid

Precise Kinematic Positioning with emphasis on cycle Slip detection and correction. superviser hamid Ebadi.-Tehran: K.N.Toosi, 2001

(ع.خ) 

 

Admiralty manual of Navigation.- London : her Majesty's stationary office, 1987.

(ب.ک) 

 

Advances in Cartography/ edited by J.C. Muller.- London; New York: International Cartographic Association; Elsevier Applied Science, 1991.

(س.ن) 

 

Advances in remote sensing and GIS analysis/edited by peter M.Atkinson and Nicholas J. Tate.- chichester: John wiley and sons, 1999.

(س.ن) 

 

American Society for Photogrammetry

The GIS Applications Book Examples in Natural Resources: a Compendium. Edited by William J. Ripple.- U.S.A: American Society for Photogrammetry and remote Sensing, 1994.

(س.ن)

 

Ameri Shahrabi, B.

Implementation of an object-Oriented Topographic Database Using Standard Tools. Supervisor: Prof.W.Kainz.- the degree of Master of Science.- ITC, 1993.

(س.ن)

 

Amouzgar,H

GPS Receivers. H. Amouzgar.- [s.1:s.n],1988.

(س.ن)

 

Argentine Republic National Report. Presented to The International Association of Geodesy XVIII. General Assembly of the international union of geodesy and geophysics. Hamburg, FED. R.of Germany 15-27 August 1983.- Buenos Aires: the International Union of Geodesy and Geophysics, 1983.

(س.ن) 

 

Asgari, Jamal

Estimation of one dimensional auto correlation functions for Iranian first order levelling data, 1999.

(ع.خ) 

 

The Association for Geographic Information

The AGI Source book for Geographic Information Systems/ Edited by David R. Green; David Rix; Chris Corbin.- London: The Association for Geographic Information, 1997.

(س.ن) 

 

Authomated Claims Management System (ACMS) Management Module Functionality Specifications. Spatial Knowledge Engineering Inc.- [S.l: s.n], 2000.

(س.ن) 

 

Azmoudeh Ardalan, Alireza.

Assessment of the Gravity Data in Iran. The Degree of Master of Science in Engineering.- K.N.toosi University of Technology, 1994.

(ع.خ)   (س.ن)

 

Bagherbandi, Mohammad

The atmosphoeric effect on gravity in the stokes-helmert space. Superviser M.Najafi Alamdari.- Tehran: K.N.Toosi,2002.

(ع.خ) 

 

Basak,N N

Surveying and leveling/ N N Basak.- New Delhi: Tata McGraw-Hill,1994.

(س.ن)

 

La BD Cartograthique.- Paris: Institut geographique national, 1994.

(س.ن) 

 

Bernd, John

Digital Image Processing.[s.l]:Springer-Verlag,[n.d].

(م.ج)

 

Bishop, Margaret S

Subsurface mapping/ Margaret S. Bishop.- [New York]:

John wiley, [n.d].

(س.ز)

 

Booth, Bob

Getting Started with ARCGIS/Bob booth and Andy Mitchell.- USA: ESRI,1999-2001.

(س.ن) (م.ج)

 

BOS,E.S

Relief Representation/ E.S. BOS.- [s.1]: ITC, 1984.

(س.ن)

 

bossomaier, Terry R.J.(Terry Richard John)

Online GIS and Spatial Metadata/ Terry Bossomaier And David Green.- London And New York: Taylor And Francis, 2001.

(س.ن) 

 

Bouloucos, T

Report on Case study Title: Low-Cost Photogrammetric Point Determination system. T. Bouloucos.- the Netherlands: Itc, 1992.

(س.ن) 

 

Brown,A

Production Flow lines in Digital Cartography/ A . Brown.- [s.l]: ITC, 1992.

(س.ن) 

 

Brown, A

The Use of Colour in Cartography. A Brown; A.J.Kers.- [s.1]: ITC,1987

(س.ن)

 

Brown,kay

Geographic Information System guide to the…/Kay Brown, Petter L. Croswell.-[s.l]: Chapman and hall,[n.d]

(م.ج)

 

Brunner, Fritz K.

Test Measurements using the WM101/ Fritz K. Brunner; Erwin Frei; Steven M. Chamberlain.- Switzerland: WM Satellite Survey Company, [n.d].

(س.ن) 

 

Bulgarian National Report to The XVIII General Assembly of The International Union of Geodesy and Geophysics(Federal Republic of Germany, 15-27 August, 1983).- Sofia: National committee of Geodesy and Geophysics, 1983.

(س.ن) 

 

Camara, Antonion S.

Spatial multimedia and virtual Realitional/Antonion S. camara/ Jonathan Ra.-[s.l]:Taylor and Francis,[n.d]

(م.ج)

 

The Canadian Institute of Geomatics

The Canadian conference on GIS Proceedings(June 6-10, 1994, Ottawa/ Canada).- Canada: The Canadian Institute of geomatics, 1994.

(س.ن) 

 

Cannon, M. E

The Development of rapid and Precise GPS Static Survey methods. M.E.Cannon; G. Lachapelle.- Canada: The university of Calgary, Department of Surveying engineering, 1992.

(س.ن) 

 

Cannon, M.E

ENGO 561 – Satellite positioning/ M.E.Cannon.- [Canada]: The University of Calgary, 1997.

(س.ن) 

 

Carter, Graeme

Modeling with GIS workshop. By Graeme Bonham Carter.- Tehran: Geological Survey of Iran, 1999.

(س.ز)

 

Cartographic Symbols and Specifications of the National Topographic system.-[s.l: s.n], 1978.

(س.ن) 

 

Chamberlain, Steven

The WM101 GPS Satellite Surveying Equipment. Steven Chamberlain; Raymond Eastwood; Jon Maenpa.- Switzerland: WM Satellite Survey Company, [n.d].

(س.ن)

 

Chang, Kang-Tsung

Introduction to geographic information systems/ Kang-tsung Chang.- New York: McGraw-Hill,2002.

(س.ن)

 

Charif, Massoud.

Echantillonnage Optimal Pour Modele Numerique de Terrain Partie Integrante D'un Systems D'Information Geographique. Doctorat.-

(س.ن) 

 

The Chengdu Standard Baseline. Jorma Jokela, Markku Poutanen.- Finland: Finnish Geodetic Institute, 2000.

(س.ن) 

 

Chuanya, Tang.

Accuracy and Reliability of Various DGPS Approaches. The Degree of Master of Science.- The University of Calgary, 1996.

(س.ن) 

 

CILAIMAPS REPLICATION Manager Functionality

Specifications: Spatial Knowledge Engineering Inc.- [s.l:s.n], 2000.

(س.ن) 

 

Comptes Rendus Dela XVIIIe Assemblee Generale de I'U.G.G.I.(Hambourg, 15-27 aout 1983). International Union of geodesy and Geophysics.- Paris: Le Secretaire General Paul Melchior, [1983].

(س.ن) 

 

Computer Vision in Photogrammetry and Remote Sensing: Towards Automatic Mapping.- Austria: Technical University Graz, 1996.

(س.ن) 

 

Conservation Geography: Case Studies in GIS, Computer Mapping and Activism/ edited by Charles L. Convis.- Redlands, California: ESRI Press, 2001.

(س.ن) 

 

Cotter, Charles H.

The elements of Navigation and nautical astronomy(a text book for cadets).- Glasgow: Brown, son and Ferguson LTD, 1977.

(ب.ک) 

 

Decker, Drew

GIS data sources/ Drew Decker.- New York: John wiley and sons Inc, 2001.

(م.ج) (س.ز) (س.ن)

 

Delancy, Julie

Geographical Information System: An Introduction.[s.l]:Oxford University press, 1999.

(م.ج) (ج.ت)

 

Delikaroglou, Demitris

"VECA-1" A Vector Adjustment Program For Differential GPS observations (A Reference Guide). Demitris Delikaroglou.- Canada : Geodetic Survey of Canada, 1984.

(س.ن)

 

DeMers, Michal N

Fundamentals of geographic Information systems/ Michal N. Demers.- 2nd ed .- New York: John Wiley and sons, 2000.

(س.ن) (م.ج)

 

DeMers, Michael N.

GIS modeling in raster/ Michael N. DeMers.- New York: [s.n,n.d].

(م.ج) (س.ز)

 

Department of The Army Technical Manual

Elements of Surveying (TM 5-232).- Washington: Headquarters, 1964.

(س.ن) 

 

Department of The Army Technical Manual

Map Compilation Color Separation and Revision (TM 5-240).- Washington: Headquarters, 1962.

(س.ن) 

 

Design of a general software structure for the Processing, Statistical analysis, and quality Control of GPS networks.- Canada: Geodetic Survey of Canada, 1988.

(س.ن) 

 

Dickinson, G.C

Maps and Air Photographys/ G.C. Dickinson.- London: Edward Arnold LTD, 1969.

(س.ن)

 

Disaster response : GIS for public safety/Gary Amdahl.-[s.l:s.n],2001.

(س ب) 

 

Dodge, Martin

Mapping cyberspace/ Martin Dodge, Rob Kitch.- [S.L]: Rutledge,[n.d]

(م.ج)

 

Doyle, F.J

Photogrammetry and the future .XII Congress of the International Society for Photogrammetry / Ottawa/ Canada/ July 24 August 1972.[s.l:s.n], 1972.

(س.ز)

 

Dragomir, Vasile

Considerations Sur La realisation Des Reseaux Geodesiques Derives. Vasile Dragomir.- Bucarest: [s.n], 1983.

(س.ن) 

 

Drummond, Jane

A Course in geographic Information systems for cartographers/ Jane Drummond; pavao Stefanovic.-[s.l: s.n], 1992.

(س.ن)

 

Drummond, Jane

An Introduction to Geographic Information Systems For The C.A.C Specialisation in Cartography. Jane Drummond.-[s.l]: ITC, 1988.

(س.ن)

 

Dueker, Kenneth J

Multipurpose Cadastre: Terms and Definitions/ Kenneth J. Dueker; Daniel Kjerne.- falls church, VA: American Society for Photogrammetry and Remote Sensing. 1989.

(س.ن)

 

EARSEL symposium on Remote sensing in the 21st century (19th, Valladolid/ Spain, 1999).

 Proceedings of the 19th EARSEL Symposium on Remote Sensing in the 21st Century Economic and Environmental applications: Valladolid/ Spain/ 31 may- 2 June 1999/ edited by Jose Luis Casanova.- Rotterdam: A.A.Balkema,2000.

(ع.خ)

 

8a. Asamblea General de la Asociacion Cartografica International.- [S.L: Comite Mexicano de Cartografia , 1984- 1987].

(س.ن)

 

Earth Science Symposium on Offshore Eastern Canada, Ottawa, 1971.

Earth Science symposium on Offshore Eastern Canada: proceedings of a symposium held in Ottawa February 22nd- 24th , 1971 under the sponsorship of the National advisory Committee on Research in the Geological Sciences and the Associate committee on Geodesy and Geophysics of the National Research Council/ Edited by Peter J.Hood. Associate editors: N.J.McMillan [and] B.R.Pelletier.- [Ottawa]: Dept. of Energy, Mines and Resources, [1973].

(س.ز) 

 

Ebadi,H

GPS Controlled Strip Triangulation Using Geometric Constraints of Man-Made Structures. H.Ebadi; M.A. Chapman.- Canada: The University of Calgary, 1996.

(س.ن)

 

Economic Report of the Expert Group Meeting on the Development of Guidelines on GIS Standards.- Thailand: ESCAP, 1995.

(س.ن) 

 

Eivazzadeh, Behnam.

Strengthening of the Existing Iranian Conventional Geodetic Network using GPS. The degree of Master of Philosophy.- University of New castle, 1995.

(س.ن)

 

Elements of Computer – assisted mapping.- [s.1: ITC], 1982.

(س.ن) 

 

Elements of Spatial data quality/ edited by Stephen C. Guptill; Joel L. Morrison.- Oxford, U.K: Elsevier Science Ltd, 1995.

(س.ن) 

 

Eller, Richard

Secrets of Successful Aerial Photography/Richard Eller.- Buffalo, Ny: Amherst media, 2000.

(س.ن) 

 

EL-MOWAFY, AHMED.

Kinematic attitude determination from GPS.The Degree of doctor of Philosophy.- The University of Calgary, 1994.

(س.ن) 

 

Elsevier's Dictionary of Photography in Three Language English, French. Compiled.- Amsterdam: Elsevier Publishing company, 1965.

(س.ن) 

 

EL-Sheimy,Naser.

The development of VISAT- A Mobile Survey System for GIS Applications. The Degree of Doctor of Philosophy.- The University of Calgary, 1996.

(س.ن) 

 

Environmental Systems research institute

Enterprise GIS: Using GIS in the Corporate Environment. Environmental Systems research institute.- [New York]: Environmental Systems Research Institute, Inc, 1993.

(س.ن) 

 

Environmental Systems Research Institute

Introduction to ArcView GIS.- U.S.A: E.S.R. I,Inc, 1992- 1996.

(س.ن)

 

Environmental Systems Research Institute

Proceedings of the Twelfth Annual ESRI user Conference.- America: Environmental Systems Research Institute, Inc, 1992.

(س.ن) 

 

Erickson,caroline

Investigations of C/A Code and Carrier Measurements and Techniques for rapid static GPS Surveys. Caroline Erickson.- Canada: Geodetic Survey of Canada, 1992.

(س.ن)

 

Eshagh, Mehdi

The Geopotential models / Superviser M. Najafi Alamdari.- Tehran: K.N.Toosi , (n.d)

(ع.خ)

 

Eslami Rad, Ali

Development of a Quality control Procedure Photogrammetric Digital Mapping. Supervisor: Mr.R.Ackermann.- the degree of Master of Science.- ITC, 1995.

(س.ن) 

 

Evaluation of geospatial information systems on the web (web GIS) . Superviser. A.A.Alesheikh.-[Tehran:K.N.Toosi],2001.

(ع.خ) 

 

Evett, Jack B

Surveying/ Jack B. Evett.- Englewood cliffs,N.J:Prentice hall, 1991.

(ب.ک)

 

Fallahi, G.R.

Technical Aspects of Generalization for Extracting Topographic data From NTDB. Supervisor: M.J. Valadan Zoj.- Tehran: K.N.Toosi University of Technology. Civil engineering faculty, 1999.

(ع.خ) (س.ن) 

 

Fatemi Nasrabadi, Bagher

A guide study to model – based image analysis .Superviser: Ali Abkar, 2001

(ع.خ)

 

Federal interagency Coordinating Committee on Digital Cartography

Coordination of digital Cartographic activities in the Federal government. Federal interagency Coordination Committee on Digital Cartography.- [s.l: s.n], 1988.

(س.ن) 

 

Foresma, Timothy

The history of GIS.-[s.l]: Hallptr,[n.d]

(م.ج) 

 

Framework of model Courses, Detailed teaching syllabuses, specimen examination Papers: International manitime organization.-[s.l]: IMO, [n.d]

(ب.ک)

 

Frei, Erwin

PoPsTM:A New generation of GPS Post – Processing Software. Erwin Frei; Richard Gough; Fritz K.Brunner.- Switzerland: WM Satellite Survey Company, [n.d].

(س.ن)

 

Fritsch, Dieter

Integration of DTM in GIS, 3D GIS.Dieter Fritsch.- Germany: University of Stuttgart, institute of Photogrammetry, [n.d].

(س.ن)

 

Fundamentals of Geographic Information Systems: A Compendium. Edited William J. Ripple.- Bethesda: American Society for Photogrammetry and Remote Sensing, 1989.

(س.ن)

 

Gareau, Rene M.

History of Precise Levelling in Canada. The Degree of Master of Science in Engineering.- The University of Calgary, 1986.

(س.ن) 

 

General Introduction to Cartography.- [s.l]: ITC, [n.d]

(س.ن)

 

Geodesist's Handbook= Manual Du geodesien.- [s.l:s.n], 1996.

(س.ن)

 

Geodesy and Cartography (75 Years to Cartographic-geodetic Service of Russia).- [Moscow]: ATKAR, 1994.

(س.ن)

 

Geodesy in Australia (national report For 1979-83). Prepared by the geodesy Sub- committee national Committee For Solid- earth Sciences Australian academy of Science.- [Germany: International Association of geodesy], 1983.

(س.ن)

 

Geodetic Operations in Finland 1979- 1982.- Helsinki: The Finnish geodetic institute, 1983.

(س.ن)

 

Geodetic work in the Netherlands 1979-1982.- the Netherlands: the Netherlands geodetic Commission, 1983.

(س.ن)

 

Geographic Information system and science/

Michael F Longley .-[S.L]: John wiley and sons, [n.d]

(م.ج)

 

Geographic information system for group[s.l:s.n], 2001

(ج.ت)

 

Geographic Information Systems for Resource Management: A Compendium. Edited by William J. Ripple.- America: ASPRS, 1987.

(س.ن) (س.ب)

 

Geographic objects with Indetermina Boundaries. peter A. Burrouch and Andrew U.Fra.- [S.L]: Taylor and francis,[n.d].

(م.ج)

 

Ghazavi, Kurosh

Comilation of Terrain… Superviser Mehdi najafi Alamdari.- [s.l:s.n],1999.

(ع.خ) 

 

Ghasempour, Ahmad

Advanced Hydrography computation of HDOP for omega Positioning system on middle- east. Area. Mr Ahmad Ghasempour, Mohamad Ali Radjabi; Farokh Tavakoli.- Tehran: University of K.N. Toosi, 1992.

(س.ن) 

 

Gibson, Paul J.(Paul Jude), 1954.

Introductory remote sensing: Principles and concepts/ paul J. Gibson; with contributions to the text by Clare H. Power; and [companion] Website development by John Keating.- London; New York, NY: Routledge,2000.

(س.ن)

 

GIS and geocomputation/ edited by Peter Atkinson and David Martin.- London; New York, NY: [s.n, n.d].

(س.ز) (س.ن)

 

GIS Applications in national Resources/ Michale heit and Art shortrei.-[s.l]: GIS World, 1991.

(س.ب) (م.ج)

 

GIS for group decision/ Piotr jankowski-Timothy .- [s.l]:taylor and Francis,[n.d]

(م.ج)

 

GIS: A guide to the technology.- [s.l:s.n,n.d]

(م.ج)

 

GIS/LIS'95 (Annual Conference and Exposition proceedings. November 14-16 , 1995. Nashville, Tennessee).- Bethesda: American Society For Photogrammetry and Remote Sensing, 1995.

(س.ن)

 

GIS/LIS Proceedings 2-4 November 1993, Minneapolis Convention Center. Minneapolis, Minnesota.- Washington, DC: American Society for Photogrammetry and Remote Sensing, 1993.

(س.ن)

 

GIS our common language.- [s.l]:Environmental systems Research Institute, [n.d].

 (م.ج)

 

Gitting , Bruce

Integrating Information Infrastructures with GlS/Bruce gitting.-[s.l]: Taylor and Francis,[n.d]

(م.ج)

 

Global Environmental Databases- present Situation; Future Directions/ Edited By Ryutaro Tateishi and David Hastings.- Hong Kong: ISPRS,2000.

(س.ن)

 

Global Kalman Filter VLBI and GPS analysis Program Version 10.0.-[s.l: s.n],2000

(س.ن)

 

Global Positioning System.- [s.1:s.n], 1992.

(س.ن)

 

Global Positioning System (GPS): Aerospace Systems (GPS Receiver set GLOBOS An 2000: Description.- [s.l]: SEL, [n.d].

(س.ن)

 

[Glossary of Photogrammetry].-[s.l: s.n, n.d].

(س.ن)

 

Gpsnet: A Program for The Interactive Design of Geodetic GPS Networks. Hal Janes… [and others].- Canada: Geodetic Survey of Canada, 1986.

(س.ن)

 

Grabmaier,K

Digital and Analogue Orientation Theory/ K.Grabmaier.- [s.l]:ITC, 1989.

(س.ن) 

 

Green, David R

GIS: a sourcebook for schools/ by David R. Green.- New York: Taylor, [n.d].

(م.ج) (س.ز) (س.ن)

 

Guidelines and Specifications for ACP and CBN Site Selection and Monumentation Version 2.1.- Canada: Canada Centre for Surveying, 1995.

(س.ن)

 

Guidelines and Specifications for GPS Surveys.- Canada: geodetic Survey Division,1992.

(س.ن)

 

Guptill, Stephen C

A Process for Evaluating Geographic Information Systems/Stephen C.Guptill.- [s.l: s.n], 1988.

(س.ن) 

 

Gutzwiller, H.P

Report of the Mission Sectoral Review"CARTOGRAPHY"/H.P. Gutzwiller with Cooperation of T. Zadourian.- Tehran: [s.n],1996.

(س.ن) 

 

Hagglund, John E

The Ferranti inertial Land Surveying System (FILS) AS Part Of An Integrated Navigation and Positioning System. John E. Hagglund.- Calgary, Alberta: The University Calgary, 1987.

(س.ن)

 

Hakimpour, Farshad.

Metrics for Logical Consistency in Spatial Relations. Supervisor: Dr. Wolfgang Kainz.- The degree of Master of science.- ITC, 1996.

(س.ن)

 

Halls, Peter J

Spatial information and the environment, 2001

(ج.ت)

 

Handbook on geographic information systems and digital mapping/ Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division.- New York: United nations, 2000.

(س.ز) (س.ب) 

 

Harden,Christion

Serving maps on the internet spatial Modeling.-[s.l]: ESRI,[n.d]

(م.ج) 

 

Harrison, B.A

Introduction to Image processing/B.A. Harrison, D.L.B.-[s.l]:CSIR,[n.d)

(م.ج)

 

Hassani, Mahmoud

A Photogrammetry Workshop: Intergraphs intermap analytic. Mahmoud Hassani.- Lausanne: [s.n], 1989.

(س.ن)

 

Hatam Chavari, yaghoob

Compilation of mean 15 by 15 Helmert gravity anomalies on the surface of the earth for Iran . Msc thesis. 1993.

 (ع.خ) 

 

Helali , hossein

Design and implementation of a web GIS for the city of Tehran/ Supervisor Ali A. Alsheikh.Tehran:K.N.Tossi,2001.

(ع.خ) 

 

Hydrological Applications of GIS/ edited by A. M. Gurnell and D.R. Montgomery.- England: John wiley And Sons Ltd, 2000.

(س.ب) (س.ن) (س.ز) 

 

ICA 1999 International Cartographic Exhibition. Ottawa, Canada.(16-20 August 1999).- Ottawa: ICA, 1999.

(س.ن)

 

Identity Prescription and observing Point in First order, network triangulation geodesy of iran.- [s.1:s.n, n.d].

(س.ن)

 

Illwis Tutorial : Doing the First Steps with the Ilwis GIS applied to an example From the Netherlands. Compiled by C.J.Van westen.-[s.l]:Itc,[n.d].

(س.ن)

 

Images of the world: the atlas through history/ edited by John A. Wolter and Ronald E. Grim.- Washington: Library of Congress, 1997.

(س.ن)

 

Image Processing II: mathematical methods, algorithms and applications/ [edited by] Jonathan M.Blackledge and Martin J. Turner.- Chichester: Horwood Pub. For the Institute of Mathematics and its Applications, 2000.

(س.ن)

 

Information Management library

An Introductions to geographic

Information system.- London: HMSO,1994.

(م.ج) (س.ن)

 

The Institute of Navigation

Proceedings of ION GPS-89 (The Second International Technical Meeting of the Satellite Division of the Institute of Navigation.- Washington, D.C: The Institute of Navigation, 1989.

(س.ن) 

 

International Archives of Photogrammetry

Special UNISPACE III Volume Including: ISPRS Workshop on "Resource Mapping From Space". Austria: ISPRS,1999.

(س.ن) (ع.خ)

 

International Association of Geodesy

ABSTRACTS: "Vistas For Geodesy in the New Millennium" (IAG 2001 Scientific Assembly).- HUNGARY: IAG, 2001

(س.ن) 

 

International Cartographic Association: Association Cartographique Internationale

Automation in Cartography: Automatisation en Cartographie (Commission III) .- Edited By Judith M. Wiford.- Netherland: ICA/ACI, 1975.

(س.ن) 

 

International Cartographic Association

National report of Czechoslovak Socialist republik. International Cartographic Association.- Prague: Czechoslovak Committee on Cartography, 1987.

(س.ن) 

 

International Cartographic Association/ Association

Cartographique Internationale (ICA/ACI).

proceeding of the Seminar on teaching Cartography for environmental information management. (ICA Commission on Education and training).- Enschede: ICA/ACI, 1989.

(س.ن)

 

International Cartographic Association/ Association

Cartographique Internationale (ICA/ACI)

 proceedings of the Seminar on teaching Computer Assisted map design. (ICA Commission on education and training).- Munich: ICA/ACI,1988.

(س.ن)

 

International Cartographic Association/ Association

Cartographique International (ICA/ACI)

Proceedings of the Seminar on teaching Surveying and mapping aspects of Visualisation and GIS.[ICA Commission on education and training].- California: ICA/ACI,1992.

(س.ن)

 

International Cartographic Association/ Association

Cartographique International (ICA/ACI).

Proceedings of the 16th international Cartographic Conference. Cologne/Koln.3-9 May 1993. ICA/ACI.- Germany: ACI, 1993.

(س.ن) 

 

International Cartographic Conference (17a: 1995: Barcelona)

Proceedings of Barcelona Cartography Crossing Borders (September 3rd-9th, 1995. Barcelona).- Barcelona: Institut Cartografhic de Catalunya, 1995.

(س.ن) 

 

International Institute for Aerospace Survey

Annual Report 1999.- The Netherlands: ITC, 2000.

(س.ن) 

 

International society for Photogrammetry

ISPRS: ABSTRACT BOOK.- Amsterdam: ISPRS,2000.

(س.ن)

 

International Society for Photogrammetry

ISPRS General Assembly.- Amsterdam, The Netherlands: ISPRS,2000.

 (س.ن) 

 

The International Society for Photogrammetry

ISPRS Information from imagery. ISPRS.- London: ISPRS Engineering, 2000-2004.

(س.ن)

 

International Society for Photogrammetry

ISPRS: (Manual of Operation for ISPRS Technical Commissions and Working Groups).- Amsterdam, The Netherlands: ISPRS,2000.

(س.ن)

 

International Society for Photogrammetry and Remote Sensing

ISPRS 2000 (Amsterdam, The Netherlands 2000). International Society for Photogrammetry and Remote Sensing; edited by Klaas jan Beek.- Amsterdam: International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, 2000.

(م.ج) (س.ن)

 

International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS)

Mathematical Aspects of Data Analysis (Intercommission working Group III/VI).- Washington: ISPRS, 1992.

(س.ن)

 

International Union of Geodesy

ZIMBABWE: National Report on Geodesy for 1979-1982.- [Zimbabwe: The Department of the Surveyor], 1983.

(س.ن)

 

Interoperating geographic Information system/ edited by Michael Goodchild, Max egenhofer.- USA: Kluwer Academic, 1999.

(ج.ت)

 

Introduction to geomatic .- [S.L]:PCI geomatic, [n.d]

(م.ج)

 

Introductory Course Photogrammetry. Edited By H.C.Zorn.- The Netherlands: ITC, 1981.

(س.ن)

 

Iranian Center for International Conferences

Report 4th Meeting of the Permanent Committee on GIS Infrastructure for ASIA and the Pacific (28 February– 4 March 1998).Iranian Center for International Conferences.- Tehran: N.C.C, 1998.

(س.ن) 

 

Jabbari, Davood

Semi-Kinematic Surveying: by Antenna Swap Initialization/ by Davood Jabbari; Hossein Moosavi Alkazemi.- Tehran: K.N.Toosi University of technology, 1992

(س.ن)

 

Jafari Salim, Mehrdad.

The Use of Satellite Images and DEM Optimization Methods for 1:50,000 Scale Base Map of IRAN. Supervisor: Dr. M. Charif.- the degree of Master of Science.- ITC, 1995,

(س.ن)

 

Jca,Elsa Maria, Causes and Consequences of map generation

Elsa Maria Jca.- [S.L]: Taylor and Francis, [n.d]

(م.ج)

 

Jensen, John R

Introductory digital Image processing / New Jersey: Prentice-hall, 1986.

(س.ت)

 

Jensen, John R

Remote Sensing of the environment in earth Resource perspective.- New Jersey: Prentice hall, 2000

(ج.ت)

 

Jodziewid, John T

Training and education a GIS is all the mind/John T.Jodziewid.- [s.l:s.n,n.d]

(م.ج)

 

Jonathan, William

Geographic Information from Spatial.-[S.L]: John wiley and sons,[n.d]

 (م.ج)

 

Jones ,Christopher B.

Geographical Information Systems/ Christopher B. Jones.- Essex, England: Addison Wesley Longman Limited, 1997.

(س.ن)

 

Kai, Yang

On the establishment of an Industrialized System for Digital Surveying and Mapping in china/ Yang Kai.- Beijing, China: National Bureau of Surveying and Mapping, [n.d].

(س.ن) 

 

Kai,Yang

Strategies for The development of Surveying and Mapping undertakings in China. Yang Kai.- China: [s.n, n.d].

(س.ن)

 

Kain, R.J.P.(Roger J.P.)

The Cadastral Map in The Service of The State: A History of Property Mapping/ Roger J. P. Kain; Elizabeth Baigent.- Chicago:[s.n, n.d]; [s.l]:

The University of Chicago Press, 1992.

(س.ن) 

 

Kaula, William M

Theory of Satellite Geodesy: Applications of Satellites to geodesy/ William M.Kaula.- Massachusetts: Blaisdell Pub com, 1966.

(س.ن) 

 

Kavanagh, Barry F.

Surveying: principles and applications/ Barry F.Kavanagh, S.J.Glenn Bird.- 5th ed.- New jersey: Prentice Hall, 2000

(ع.خ)

 

Kells, Lyman Morse, 1988-

Navigation/ Lyman Morse kells, William F. Kern , and James R. Bland.- New York: Mc Graw-Hill, 1943.

(ب.ک) 

 

Khorasgany,Ghazary

Size effect in the shear failure of normal and high strength reinforced concrete beams/ Ghazary khorasgany.[s.l:s.n]:, 1994.

(ع.خ) 

 

Kianifar, Farhad

An Expanded M.SC Research Proposal on performance assessment of Digital Photogrammetric Workstations in comparison to analytical Plotters/ Farhad Kianifar.-[the Netherlands]: ITC, 1995.

(س.ن) 

 

Kianifar,F.

Performance Evaluation of Digital Photogrammetric Workstations Versus Analytical Plotters for Photogrammetric Feature Extraction. Supervisor. Mr.R., Ackermann.- the Degree of Master of Science.- ITC, 1995.

(س.ن)

 

King, R.W

Surveying with GPS.R.W.King…[and others].- Australia: the university of new South wales, School of Surveying. 1985.

(س.ن)

 

Kleusberg, Alfred

Analysis of Airborne and Ground GPS Data/ Alfred Kleusberg; Yola Georgiadou.- Canada: Energy, Mines, [n.d].

(س.ن) 

 

KnickMeyer, Elfriede T

Vector Gravimetry by a Combination of Inertial and GPS Satellite Measurements. Elfriede T. KnickMeyer.- Calgary, Alberta: The University of Calgary, 1990.

(س.ن)

 

Koohzare, Azadeh

Geodynamic modeling and geodetic control of the Arabia and Eurasia Collision zone/Superviser: Mahdi Najafi Alamdari,2001

(ع.خ)

 

Koohzare, Azadeh

Recent geodynamic models in Iran based on plate tectonics concepts. Superviser Mehdi najafi Alamdari , 2001

(ع.خ)

 

Krakiwsky, Edward J

Conformal Map Projections in Geodesy/ By Edward J. Krakiwsky.- Canada: University of New Brunswick, 1977.

(س.ن) 

 

Kyamehr, Ramin.

Testing the Iranian Gravimetric geoid. Supervisor: Prof.p.Vanicek.- The degree of Master of Science in Geodesy.- Tehran: K.N. Toosi University of Technology, 1996.

(س.ن) 

 

Lam, Wai Keung (Kent).

An object Based image matching Procedure For Photogrammetric applications. The Degree of master of Science.- The University of Calgary, 1990.

(س.ن) 

 

Langley, Richard B.

The Testing of Global Positioning System Receivers Under Ionospheric Influences/ Richard B. Langley.- Canada: University of New Brunswick, 1991.

(س.ن) 

 

Lapucha, Dariusz

Precise GPS/ INS Positioning For A Highway Inventory System/ Dariusz Lapucha.- Calgary, Alberta: The University of Calgary, 1990.

(س.ن) 

 

Larsso,Gerhard

Land Registration and cadastral system/ Gerhard Larsso.-[S.L]: Longman,[n.d]

(م.ج)

 

Laurini, Robert

Information Systems for Urban planning: (A hypermedia CO- Operative approach). London and new york: taylor and Francis, 2001.

(ج.ت)

 

Lee,Jay

Statistical analysis with ArcView GIS/Jay Lee, David W.S.Wong.- New York: John wiley, c2001.

(س.ج) (س.ز)

 

Low, Julian W.

Plane table mapping/ By Julian W.Low.- New York: Haper And Brothers, [1952].

(س.ز)

 

Mainville, Andre

The Altimetry- Gravimetry Problem Using Orthonormal Base Functions Dissertation.- Canada: Geodetic Survey of Canada, 1987.

(س.ن) 

 

Malczewski, Jacek

GIS and multicriteria decision analysis/ Jacek Malczewski.- New York: John wiley and sons,Inc,1999.

(م.ج) (س.ن)

 

Malek, Mohammad Reza

Nonlinear Least squares adjustment .-[s.l:s.n],1998.

(ع.خ) 

 

Map info Professional User guide.-[s.l]: MapInfo, [n.d]

(م.ج)

 

Mashhady Hossein, Ali-Masoud

Investigating the gravity variations and Proposing a gravity base network for Iran.-Tehran: K.N,1999.

(ع.خ)

 

Mathe,Paul M.

Geographical Information System handling/ Paul M. Mathe.-[s.l]:John Wiley,[n.d].

(م.ج)

 

Mcadam, R.

Colliery Surveying/ by R. Mcadam.- Edinburgh and London: Oliver And Boyd, [1963].

(س.ز) 

 

Mcclo,keith R

Resource management Information system/ Keith R. McClo.-[s.l]: Taylor and francis,[n.d].

(م.ج)

 

Mclellan, J.F

Semi-Kinematic Positioning Methods Performance and Applications/ J.F. Mclellan.- Canada: The University of Calgary , 1989.

(س.ن) 

 

Meamarzadeh, yahya

Refraction effect and analysis of the Iranian first order precise leveling data, 1998.

(ع.خ)

 

Mehrabi,hamid

Optimization and design of GPS and classical networks.superviser. M. Mohammad karim, 2001.

(ع.خ) 

 

Milne, P.H.

BASIC Programs for Land Surveying/ P.H.Milne.- Landon: E.and . F.N.Spon, 1984.

(س.ن) 

 

Minami, Michael E

Using Arc map/ GIS.- [s.l:s.n, n.d]

(م.ج)

 

Mirzakhani, Reza

Application of remote Sensing in river engineering (Analysis of river morphology):Seminar for graduate studying in Remote Sensing Superviser M.J.Valadan zoej.-Tehran:K.N.Toosi,2002.

(ع.خ) 

 

Modelling and managing Uncertainly in object-based geospatial information system. supervisor Ali Asghar Alesheikh, Calagary: University of Calagary, Dept Geomatics engeering,1998.

(ع.خ)

 

Modelling Scale in Geographical information Science/edited by Nicholas. J. Tate and Peter M. Atkinson.- chichester: John wiley And sons Ltd, 2001.

(س.ن)

 

Monitoring land supply with geography Information system itoring and supply with GIS theory, Practice, and parcel- based approaches/ edited by Anne Vernez moudon and Michael hubner.- New york: chichester, 2000.

(س.ز) (م.ج)

 

Mohi, Hans F

The International Advanced training Centre for Photogrammetry Operators(IPO). Hans F. Mohi.- Stuttgart: International Advanced training Centre for Photogrammetry Operators, 1982.

(س.ن)

 

Molenaar, Martien

An introduction to the theory of spatial object modeling for GIS/Martien Molenaar.- London; Bristol, PA: Taylor, [n.d].

(م.ج) (س.ز)

 

Molkaraie,A

Computer Programmes.- [s.l:s.n, n.d].

(س.ن) 

 

Monkhouse, F.J

Maps And Diagrams/ By F.J.Monkhouse; H.R.wilkinson.- London: Methuen And Co.Ltd, 1963.

(س.ن)

 

More, Jaoransko

POPIS Svjetionika.Jaoransko More; Jonsko more, Malteski OTOCI.- [split]: Hidrografski Institut Jugoslavenske Ratne Mornarioce, 1988.

(س.ن)

 

Myers, Jeffrey C

Geostatistical error management: quantifying uncertainty for environmental sampling and mapping/ Jeffrey c.Myers.- New York: Van Nostrand Reinhold, 1997.

(س.ز)

 

Nahavandchi, H

Term Paper for Advanced Physical geodesy Dr. Vanicek/ H. Nahavandchi.- [Tehran]: K.N. Toosi University, 1992.

(س.ن) 

 

Najafi Alamdari, Mehdi.

Contributions Towards The Computation of a Precise Regional Geoid. The Degree of Doctor of Philosophy in the Geodesy and Geomatics Engineering.- The University of New Brunswick,ICK, 1996.

(س.ن) (ع.خ) 

 

National Cartographic Center

Proposal for PC based Digital Mapping And GIS System.- [s.l]: Intergraph Middle East Ltd, 1993.

(س.ن) 

 

National Committee of geodesy and Geophysics

National Report Geodesy for 1979- 1983 (Presented at The XVIIIth General Assembly of The International Union of Geodesy and Geophysics In Hamburg).- Praha: National Committee of Geodesy and Geophysics, 1983.

(س.ن) 

 

National Conference on GIS Research UK (4th : 1996 : University of Kent at Canterbury)

Innovations in GIS 4: Selected Papers from the Fourth National Conference on GIS Research UK (GISRUK)/ edited by Zarine Kemp.- London: Taylor, [n.d].

(س.ز)

 

National Conference on GIS Research UK (5th : 1997 : Leeds, England)

Innovations in GIS 5: Selected papers from the fifth National conference on GIS Research UK (GISRUK)/ edited by Steve Carver.- London; Bristol, PA: Taylor, [n.d].

(س.ز)

 

National report on geodesy and geophysics (Submitted to the XXth general Assembly IUGG, Vienna, 11-24 August 1991. Prepared by the National committee on Geodesy and geophysics.- [S.l: s.n], 1991.

(س.ن) 

 

National report on geodetic and geophysical works (Executed from 1979 to 1982).- Portugal: Instituto geografico E Cadastral, 1983.

(س.ن) 

 

National report on mean Sea level (Submitted to international Seminar on mean Sea level monitoring Tokyo: 26-28 November 1991). Hydrographic Department of national Cartographic Center of Iran.- Iran: Hydrographic Department of national Cartographic Center of Iran, 1991.

(س.ن) 

 

National report presented to the international Cartographic Conference morelia, mexico 1987 Spanish Cartography (1984-1987).- [s.l: s.n, n.d].

(س.ن) 

 

National Union of geodesy and geophysics of Turkey

The Report of Commission of geodesy (to be presented at the XVIII general Assembly of the international Union of geodesy and Geophysics. National Union of geodesy and geophysics of Turkey.- [s.1:s.n],1983.

(س.ن) 

 

Oceanography: An illustrated guide/ [edited by] C.P. Summerhayes and S.A. Thorpe.- London: Manson pub, 1996.

(س.ن) 

 

Ordnance Survey: Annual report and accounts. London, 2001-2002.

(س.ن) 

 

The Ordnance Survey of Ireland

An illustrated record of ordnance Survey in Ireland / The Ordnance Survey of Ireland and Northern Ireland.- Dublin: The Ordnance Survey of Ireland and Northern Ireland, 1991.

(س.ن)

 

Organisation Hydrographique internationale

Normes De Competence Pour les Hydrographes. Organisation Hydrographique internationale.- Monaco: Bureau Hydrographique international, 1980.

(س.ن) 

 

Ottawa GPS Basenet.- Ottawa, Ontario: Geodetic Survey Division, 1994.

(س.ن) 

 

Ottens, Henk

E GIS '92 : third European Conference and Exhibition on geographical information Systems (Munich, Germany, March 23-26, 1992)/ Henk Ottens.- The Netherlands: The Faculty of geographical Sciences, University of Utrecht, 1992.

(س.ن) 

 

Pachelski,W

GPS-Network analysis: the influence of Stochastic prior information of orbital elements on ground Station Position Measures. W. Pachelski; D. Lapucha; K. Budde.- Stutgart: University of Stutgart, 1988.

(س.ن)

 

Parent, Christine

Eastern Secondary integration helmert Block adjustment (Sihha) Christine Parent.- Canada: Geodetic Survey of Canada, 1989.

(س.ن) 

 

PATB – GPS (User Manual- reference Manual).- Stuttgart: inpho GmbH,[n.d].

(س.ن)

 

Photogrammetric Reports(No 55): Four Theses.Almroth, UIF…[and others].- Stockholm, Sweden: Royal Institute of Technology, 1991.

(س.ن)

 

Photogrammetric Week 1999 – 2001/ editor dieter Fritsch; Rudi Spiller.- Stuttgart: [s.n], 1999-2001.

(س.ن)

 

Plataniotis, Konstantinos N.

Color Image Processing and Applications/ Konstantinos N. Plataniotis, Anastasios N. Venetsanopoulos.- Berlin: Springer, 2000.

(س.ن) 

 

Polish Academy of Sciences

Report on Geodetic Activity in Poland 1980 – 1983.- Warszawa: Polish Academy of Sciences, 1983.

(س.ن) 

 

The Polish cartography 1999 on the occasion of the Eleventh General Assembly of the International Cartographic Association.- Warszawa: Head office of Geodesy, [n.d].

(س.ن)

 

Practical Applications of GIS for Archaeologists: A Predictive Modelling toolkit/ edited by Konnie L.wescott and R.Joe Brandon. London: taylor and Francis, 2000

(ج.ت)

 

Practical Handbook of Digital Mapping: Terms/ editor in chief Sandra Lach Arlinghaus.- Boca Raton: CRC Press, INC, 1994.

(س.ن)

 

Practical Surveying with GPS Global Positioning System.- Sweden: Geodimeter, [n.d].

(س.ن) 

 

Precise Positioning Systems for Hydrographic surveying (ARTEMIS).- Monaco: International Hydrographic bureau, 1980.

(س.ن) 

 

Proceedings- digital data exchange seminar, held at the international hydrographic Bureau.- Monaco: [s.n], 1988.

(ب.ک) 

 

Proceedings of the International Association on Geodesy (IAG) Symposia (XVIII General Assembly. Hamburg, FRG, August 15-27, 1983).

International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG).- Columbus, Ohio: The Ohio State University, Department of Geodetic Science and Surveying, 1983.

(س.ن)

 

Proceedings of a seminar held by the Marine Cartography Commission of the international Cartographic association in Darwin, Australia (Sunday, 29th April 1990).- [Australia]: geovision Australia pty. LTD, [1990].

(ع.خ) 

 

Pub, Lewis

Applications of GIS/ John G.Lyon and jack McCar.-[s.n:s.n,nd]

(م.ج) 

 

Radjabi, Mohammad Ali

Adjustment and Analysis of Iranian GPS first order Network.- Tehran: K.N. Toosi University of Technology, 1994.

(س.ن) 

 

Rajabifard, Abbas.

Diffusion of Regional Spatial Data Infrastructures: With Particular reference to Asia and the Pacific. Submitted in total fulfilment of the requirements of the degree of Doctor of Philosophy.- the University of Melbourne, March 2002.

(س.ن) 

 

Radjabi Fard, A

"Digital Photogrammetry" : Report on advance guided study topic/ A. Radjabi Fard.- Enschede, The Netherlands: ITC, 1993.

(س.ن) 

 

Radjabi Fard, Abbas.

Study of Data Structuring in the Context of Altimetric Databases. Supervisor: Dr. M.Sharif.- the degree of Master of Science.- ITC, 1993.

(س.ن)

 

Radjabifard, A

Technical Report on GIS Standardization Aspects in Iran/ A. Radjabifard.- [Tehran]: NCC, 1995.

(س.ن) 

 

Rahimi, Monir

Concentration de Photogrammetric.- Tehran: Universite Lavol, 1989.

(ع.خ) 

 

Raper, Jonathan

Multidimensional geographic Information Science/ Jonathan Raper.- London And New York : Taylor And Francis, 2000.

(م.ج) (ج.ت) (س.ن)

 

The recent advance of Cartography. Prepared by the Cartography.-[s.1:s.n], 1995.

(س.ن)

 

Records of the Meeting of the Executive Board of the Permanent Committee on GIS Infrastructure for Asia and the Pacific. Kuala Lumpur, 14-15 May 1996.- Malaysia: [s.n], 1996.

(س.ن)

 

Rees, Gareth (William Gareth), 1959-

Physical Principles of remote sensing/W.G.Ress.-2nd ed.- UK: Cambridge University Press, 2001.

(س.ن)

 

Reeve, D.E.(Derek E.)

GIS, organizations, and people: a socio-technical approach/ D.E. Reeve and J.R. Petch.- London: Philadelphia, PA: Taylor,[n.d].

(س.ز)

 

Remote Sensing change Detection environmental Monitoring Methods and Applications/ editor Ross S.Lunetta; Christopher d.Elvidge.- London: Taylor and Francis, 1999.

(ع.خ) (س.ن)

 

Remote Sensing and climate Modelling: Synergies and limitation/ edited by Martin Beniston and Michel M. verstraete.- Dordrecht: kluwer Academic publishers, 2001.

(ج.ت)

 

Remote Sensing and Urban Analysis/ edited by Jean- Paul Donnay, Michael J.Barnsley, and Paul A. Longley.- London and New York: Taylor and Francis, 2001.

(م.ج) (ع.خ) (ج.ت) (س.ن)

 

Report to the Director National Cartographic Center Islamic republic of IRAN: Assessment Report on the National Cartographic Center Hydrographic Program. submitted by Canadian Assessment Team.- Canada: [s.n], 2001.

(س.ن) 

 

Report on the geodetic activites in the years 1979 to 1982.- Switzerland: Swiss geodetic Commission and federal office of topography, 1983.

(س.ن) 

 

Report 3rd Meeting of the Permanent Committee on GIS infrastructure for ASIA.- [s.1:s.n], 1997.

(س.ن) 

 

Report 6Th Meeting of the permanent Committee on GIS Infrastructure for Asia and the Pacific 11-14 April 2000.- Malaysia: Shangri-La Hotel conference Center, 2000.

(س.ن) 

 

Report of Proceedings From the second meeting of the Permanent committee on GIS Infrastructure for Asia and the Pacific. Sydney 29 September- 3 October 1996.- Australia: N.P, 1996.

(س.ن) 

 

Rigaux, Philippe.

Spatial Databases: with application to GIS/ Philippe Rigaux, Michel Scholl, Agnes Voisard.- San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers, c2002.

(س.ن) 

 

Rohde, Hans-Peter

Low Cost Harbour Surveying/ Hans-Peter Rohde.- Hamburg: HPTI Hamburg Port Training Institute GMBH, 1986.

(س.ن) 

 

Roshan Nejad, Ali A

Case Study Report on DTM and Orthophoto/.Ali.A Roshan Nejad.-[s.l]:ITC,1990.

(س.ن) 

 

Roshannejad, Ali Asghar.

The Management of Spatio- Temporal Data in a National Geographic Information System. Supervisor: Dr.R.K.Stamper.- the degree of doctor.- ITC, 1996.

(س.ن) 

 

Roushannejad, Ali Asghar.

Mathematical Morphology in Automatically Deriving Skeleton Lines From Digitized Contours. Supervisor: Dr. K. tempfli.- the degree of Master of Science.- ITC, 1992,

(س.ن)

 

Russian Federation

Federal Service of Geodesy and Cartography of Russia.- Moscow: [s.n], 2001.

(س.ن)

 

Ruthven Craymer,Michael

The least square spectrum, its inverse transform and autocorrelation function: theory and some applications in geodesy 1998.-Canada: University of Toronto, [n.d]

(ع.خ) 

 

Samet,Hanan

Applications of Spatial data Structures: computer graphics, image processing, and GIS/Hanan Samet.-[s.l:s.n], 1990.

(س.ب) 

 

Santerre, Rock

Technical Memorandum: (DIPOP: Software Documentation)/ Rock Santerre; Alfred Kleusberg; Gerhard Beutler.- Canada: University of New Brunswick, 2000.

(س.ن) 

 

Sarma,P.M.

Principles Of Navigation/ P.M.Sarma.- 3rd ed.- Bambay: bhandarkar publicat .- VK , 1999.

(ب.ک) 

 

Sarpoulaki, Mohammad.

Quality Assurancs System for Geoinformation Production Programme of NCC. Supervisor. Dr.M.M.Radwan.- [s.l]: ITC, 1994.

(س.ن) 

 

Scan GIS'97 The 6th Scandinavian Research Conference on Geographical Information Systems 1st-3rd June 1997 Stockholm, Sweden Proceedings. Editor Hans Hauska.- Sweden: The Royal Institute of technology, 1997.

(س.ن) 

 

Schenk, Toni

Digital Photogrammetry / Toni Schenk.- U.S.A: Terrascience, 1999.

(س.ن) 

 

Scherrer, Rene

The WM GPS Primer. Rene Scherrer.- [s.l]: WM Satellite Survey Company, [n.d].

(س.ن)

 

Schwarz, K.P

Analysis of Airborne and ground GPS/ INC Data/ K.P.Schwarz; M.E. cannon; M.wel.-Canada:University of Calgary , 1991.

(س.ن) 

 

Second Australian Hydrographic Symposium our Maritime environment: A Fragile Resource (Sydney 9th- 12th December 1991).- [Australia]: The University of New South Wales, 1991.

(س.ن)

 

Selected Papers for English Edition (ACTA Geodaetica et Cartographica Sinica).- China: House of Surveying and Mapping, 1991.

(س.ن) 

 

7th Meeting of the Permanent committee on GIS Infrastructure for Asia and the Pacific 1002 IirpA 72-42.- Tsukuba, Japan: Tsukuba International Congress Center, 2001.

(س.ن) 

 

Shahriari Namini, Nadia.

AN Implementation of a Topographic Data Model in an object-Oriented Database Management System. Supervisor: Dr.W.Kainz.- the degree of Master of Science.- ITC,1993.

(س.ن)

 

Shamei, Babak.

User- Interfaces for. Supervisor: Ir. Ellis.- the degree of Master of Science.- ITC, 1994.

(س.ن)

 

Shan, Jie

Edge Detection Algorithms in Photogrammetry/ Jie Shan.- Stuttgart: University of Stuttgart, Department of Geodetic Science, 1996.

(س.ن) 

 

Sheikh sarraf, Babak

Satellite altimetry technique and determination of sea surface topography in Persian gulf Using Topex poseiden altimetry data/ sup: Najafi Alam dari,1999.

(ع.خ)

 

 

Shi, Wenmin

Optimierung Von Hybriden geodatischen Uberwachungsnetzen Von Bauwerken am Beispiel von Staumauern. Wenmin Shi.- Zurich: Institut Fur geodasie und Photogrammetrie, 1993.

(س.ن) 

 

Sigl, Rudolf

Continental Networks Report on The Activities of the IAG-Commission X 1979 to 1983/ Rudolf Sigl.- Munchen: [ s.n], 1983.

(س.ن) 

 

SKIP 2.38.1 (User Manual).- Stuttgart: inpho Gmbh, [n.d].

(س.ن) 

 

Smart, William Marshall, 1889-

Textbook on spherical astronomy/ by W.M. Smart.- 6th ed.- London: Cambridge university Press, 1977.

(ب.ک) 

 

Snyder, John Parr, 1926-

An Album of Map projections/ John P. Snyder; Philip M. Voxland; introduction by joel L. Morrison.- Washington: U. S. geological Survey, 1994.

(س.ن) 

 

Snyder, John P

Flattening the Earth : Two Thousand Years of Map Projections/ John P. Snyder.- Chicago: The University of Chicago Press, 1993.

(س.ن)

 

Snyder,John Parr, 1926-

Map Projections Used by the U.S. Geological Survey/ John parr Snyder.- Washington: [s.n], 1982.

(س.ن)

 

Spain national report 1996-2000 (Amsterdam 2000 XIXth ISPRS Congress. July 16 to 23, 2000). Amsterdam: Sociedad Espanola de Cartografia, Fotogrametriay Teledeteccion, 1996, 2000.

(س.ن) 

 

Spatial analytical perspectives on GIS/ editors Manfred Fischer; Henk J. Scholten; David Unwin.- London; Bristol, PA: Taylor, [n.d].

(س.ز) 

 

Spatial models and GIS: new potential and new models/ [edited by] A. Stewart Fotheringham; Michael Wegener.- New York: Taylor and Francis, 2000.

(م.ج)  (س.ز)

 

Stadelmann, Mirjam.

A Knowledge- based System for the Automated Interpretation of Landsat TM Imagery. The Degree of Master of Science.- The University of Calgary, 1990.

(س.ن) 

 

Stefanovic, P

Introduction to Computer- assisted cartography. P.Stefanovic.- [the Netherlands]: ITC, [n.d].

(س.ن)

 

Stenborg, Erik

Leves Hydrographiques Modele de Probabilite/Erik Stenborg.- Monaco: Bureau Hydrographique international, 1983.

(س.ن) 

 

Stenborg, Erik

Sea Surveying: A Probability Model. Erik Stenborg.- Monaco: International Hydrographic Organization, 1983.

(س.ن)

 

Straub, Christian.

Recent Crustal Deformation and Strain Accumulation in the Marmara Sea Region, N.w. Anatolia, inferred from GPS Measurements. The degree of Doctor of Technical Sciences.- Institut fur Geodasie und Photogrammetrie, 1996.

(س.ن)

 

Streilein, Andre

Digitale Photogrammetrie und CAAD/ Andre Streilein.- Zurich: Institut fur Geodasie und Photogrammetrie, [n.d].

(س.ن) 

 

Studies in the Applications of the Global Positioning System to Differential Positioning. By R.B.Langley…[and others].-Canada: Geodetic survey of Canada, 1984.

(س.ن)

 

A Summary of GIS activities in the Federal government. Federal interagency Coordinating Committee on Digital Cartography.- [S.l:s.n], 1988.

(س.ن)

 

Surveying and Mapping in the Federal Republic of Germany (Cooperation with other Countries).- Frankfurt: Verlag Des Instituts fur Angewandte Geodasie, 1984.

(س.ن)

 

Sutanto

Basic remote sensing: Lecture note code 6.A.- Yogyakarta: Gadjah made University, 1996.

(ع.خ) 

 

Syllabus on Principles of remote sensing ITC core module: version I/ W.H.Bakker … [et al].- Netherland: ITC, 1999.

(ع.خ)

 

Systemes De positionnement Precis Pour Les Leves Hydrographiques.- Monaco: Bureau Hydrographique, 1977.

(س.ن)

 

Tang, Tony C.T.

Digital Image Correlation. The Degree of Master of Science in engineering.- The University of Calgary, 1988.

(س.ن) 

 

Tasnimi, Abbas Ali

Proceedings First International Conference on Concrete/ Abbas Ali Tasnimi; Mohsen Ali Shayanfar.- Tehran: Building and Housing Research Center, 2000.

(س.ن) 

 

Thyer, Norman

Effectiveness of Auxiliary Positioning Systems in Aerial Photogrammetry/Norman Thyer.- Calgary: The University of Calgary, 1987.

(س.ن) 

 

Tiner, Ralph W

Wetland indicators: a guide to wetland identification, delineation, classification, and mapping/ Ralph W. Tiner.- Boca Raton, Fla: Lewis publishers, c 1999.

(س.ز)

 

Trimvec-plus GPS survey software:User's Manual and Technical Reference Guide.- [s.l]: Trimble Navigation, Ltd, 1991.

(س.ن) 

 

TSO, Brandt

Classification Methods for Remotely Sensed data/ Brandt TSO and Paul M. Mather.- London and new York: Taylor and Francis, 2001.

(ج.ت) 

 

Tuladhar, AM

GIS software overview/A M Tuladhar.-[s.l]: ITC,[n.d].

(س.ن)

 

Twelfth Congress of the international Society for Photogrammetry. Ottawa 1972.- Enschede, the Netherlands: ITC, 1972.

(س.ن) 

 

United Kingdom Research on Geodesy 1987-1990.

International Association of Geodesy at the XX General Assembly of IUGG(Vienna, August 1991).- Newcastle: The Royal Society, 1991.

(س.ن)

 

The United Nations International Meeting on The Formation of a Permanent Committee on GIS Infrastructure for Asia.- [s.1:s.n],1995.

(س.ن)

 

United States. Department des Affaires economiques et Sociales

Sixieme conference Cartographique Regionale Des Nations Unies Pour L'asie et L'extreme-Orient 24 Octobre-7 November 1970. Tehran (IRAN) .- New York: United Nations, 1970.

(س.ن) 

 

United Nations. Department of Economic and Social Affairs.

Third United Nations Regional Cartographic Conference For ASIA and The Far East 27 october-10 November 1961, Bangkok, Thailand.- New York: United Nations, 1961.

(س.ن) 

 

United Nations. Department of Economic and Social Affairs

Fifth United Nations Regional Cartographic Conference for ASIA and The Far East.8-22 March 1967, Canberra, Australia.- New York: United Nations, 1968.

(س.ن)

 

United States. Department of Technical Co-Operation for Development

Third United Nations Regional Cartographic Conference for the Americas. New York, 19 February-1 March 1985.- New York: United Nations, 1985.

(س.ن) 

 

United States. Department of Technical Co – Operation For Development

Tenth United Nations Regional Cartographic Conference For ASIA and The Pacific. Bangkok, 17-28 January 1983.- New York: United Nations, 1982.

(س.ن) 

 

United Nations. Department of technical Co-Operation for Development

Eleventh United nations Regional Cartographic Conference for ASIA and The Pacific. Bangkok, 5-16 January 1987.- New York: United Nations, 1990.

(س.ن) 

 

Unwin, D.(David John)

Virtual reality in geography/edited by David Unwin and Peter Fisher.- London and new York: Taylor and Francis, 2002.

(م.ج) (س.ن)

 

URISA Proceedings : Papers from the annual conference of the Urban. Edited by Deborah M. Freund.- Washington, DC: URISA, 1992.- 94

(س.ن)

 

U.S. National Report to International Union of Geodesy and Geophysics 1979 – 1982.- Germany: American Geophysical Union, 1983.

(س.ن)

 

U.S. National Report to International Union of geodesy and Geophysics 1987 – 1990 (Contributions in Geodesy).- Washington: American Geophysical Union, 1991.

(س.ن)

 

Vaghri, Ali

Higher Degree Reference Spheroid for Geoid Determination in Iran Using Stokes – Helmert Scheme.-Tehran: K.N.TOOSI University of Technology, 1999.

(ع.خ) (س.ن) 

 

Valavanis, Vasilis D

Geographic Information System in oceanography and Fisheries. London and New York: Taylor and Francis, 2002.

(ج.ت)

 

Vanicek, Petr

DIPOP: Differential Positioning Program package for the global Positioning System/ Petr Vanicek… [and others].- Canada: Geodetic Survey of Canada, 1985.

(س.ن) 

 

Voosoghi, Behzad.

Intrinsic Deformation Analysis of the Earth Surface Based on 3-Dimensional Displacement Fields Derived From Space Geodetic Measurements. Tehran, October 2000.

(س.ن)

 

Voosoghi, Behzad

Investigation of Systematic errors in first order leveling networks of Iran/ Behzad Voosoghi.-Tehran:K.N.1994 .

(ع.خ)

 

Wachowicz, Monica

Object – oriented design for temporal GIS/ Monica Wachowicz.- London; Bristol, Pa: Taylor, [n.d].

(م.ج) (س.ز) 

 

Web cartography: developments and Prospects/ edited by Menno-Jan Kraak and Allan Brown.- New York: Taylor, [n.d].

(م.ج) (س.ن) (ج.ت)

 

Website development by John Keating.- London; New York, NY: Routledge,2000.

(س.ن) 

 

Wolf, Paul.R

Definitions of Terms and Symbols Used in Photogrammetry (Chapter XIX manual of Photogrammetry)/ Paul .R. Wolf.-[s.1: s.n, n.d].

(س.ن) 

 

Wolf, Paul R.

Elements of Photogrammetry: with Applications in GIS/Paul R. Wolf; Bon. A. Dewitt.- Boston: The McGraw-Hill, 2000.

(س.ن) 

 

Wood, Denis

The power of maps/ by Denis wood .-[New York: Guilford press,1992]. (م.ج)

 

Yang,Qihe H

Map Projection transformation: Principles and applications/ Qihe H. Yang; John P.Snyder; Waldo R. tobler.- London; New York: Taylor, [n.d].

(س.ن)

 

Yousefi, Ramin.

Adaptation of Existing Standards for Exchange of Topographic Data in IRAN with Specific Attention to Cadastral Application. Supervisor: Dr. P. Stefanovic.- the degree of Master of Science.- ITC, 1994.

(س.ن) 

 

Zhang, Jingxiong, 1964-

Uncertainty in Geographical Information/ Jingxiong Zhang and Michael Goodchild.- New York: Taylor and Francis, 2002.

(س.ن)

 

Zuylen, L.Van

Introduction to Field Survey and introduction to Land surveying. L. Van zuylen; P.J.Oxtoby.- [s.1: ITC], 1990.

(س.ن)


 

پایان نامه‌ها

 

 

آزموده اردلان ، علیرضا

ارزیابی اطلاعات ثقل سنجش ایران. استاد راهنما: پیترونیچک، 1373.

(ع . خ)

 

آفتابی ، مهدی

تجزیه و تحلیل ثبات نقاط رفرانس در مطالعات مربوط به تغییر شکل. استاد راهنما: محمد کریم، بی‌تا.

(ع . خ)

 

آفتابی ، مهدی

ترانسفورماسیون 7 پارامتری به منظور ترکیب، مقایسه و کنترل دقت نسبی در مشاهدات مربوط به شبکه‌های ماهواره‌ای و زمین. استاد راهنما: محمد کریم ، بی تا .

(ع . خ)

 

آفری، علیرضا

کاربرد تبدیل موجکها در بهبود کیفیت تلفیق تصاویر ماهواره‌ای . استاد راهنما: محمد کریم، 1381.

(ع .خ)

 

آفری، علیرضا

نکاتی چند در باره تئوری Wavelets و کاربرد آن در تلفیق تصاویر ماهواره‌ای . استاد راهنما: محمود محمدکریم، 1380.

(ع .خ)

 

احدی نیا، اکبر

طراحی و پیاده سازی یک GIS سه بعدیDesign and Implementation of a 3D GIS ، استاد راهنما: دکتر علی اصغر روشن نژاد، 1376.

(س.ن) (ع .خ)

 

احمدیه ، رضا

بررسی و ارزیابی GIS رستری و لزوم استفاده بهینه از آن به عنوان ابزاری جهت توسعه پایدار. استاد راهنما: دکتر محمد جواد ولدان زوج ، استاد مشاور: دکتر حمید عبادی، 1378.

(س.ن) (ع .خ)

 

اسمعیلی ، رضا

تجزیه و تحلیل تغییر شکل سه بعدی با استفاده از کمیت‌های ناوردا (ژئودزی)، استاد راهنما علیرضا آزموده اردلان، 1381.

(ف.ت)

 

اعتمادی، مهدی

بررسی روشهای تکمیل و بازنگری نقشه‌های کاداستر تهیه شده بروش فتوگرامتری. استاد راهنما: دکتر علی عزیزی، 1377.

(س.ن) (ف.ت)

 

امامی، حسن

ارزیابی و تجزیه پیکسل‌های مختلط در تصاویر ماهواره‌ای فرا طیفی به منظور بهبود دقت در نتایج طبقه‌بندی . استاد راهنما: ولدان زوج ، 1381.

(ع . خ)

 

امامی، حسن

بررسی الگوریتم‌های افزایش و بهبود دقت در طبقه‌بندی تصاویر ماهواره‌ای. استاد راهنما: محمد جواد ولدان زوج، 1380 .

(ع .خ)

 

امانی، رضا

طراحی و ایجاد یک سیستم GIS کاربردی برای مدیریت بهره‌برداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی . استاد راهنما: حمید عبادی، 1381.

(ع .خ)

 

امانی، رضا

مطالعه و بررسی مدیریت منابع آب از نقطه نظر GIS . استاد راهنما: حمید عبادی، 1380.

(ع .خ)

 

امیری پریان ، جعفر

بازسازی اتوماتیک سطح صورت انسان توسط روشهای فتوگرامتری بردکوتاه و تناظریابی رقومی(فتوگرامتری)، استاد راهنما علی عزیزی ، 1380.

(ف.ت)

 

امینی ، جلال

استخراج اتوماتیک راهها از تصاویر هوایی بزرگ تا متوسط مقیاس و تصاویر فضائی با تون تفکیک بالا(دکترای فتوگرامتری) ، استاد راهنما محمدرضا سراجیان؛ مشاوران کارولوکس، پروفسور Hahn و علی عزیزی، 1380.

(ف.ت)

 

امینی، جلال

Determination of Optimum sampling interval in DEM . استاد راهنما: علی عزیزی ، ]بی تا[ .

(ع .خ)

 

امینی ، جلال

Digital terriun modelling by Delaunay triangulation . استاد راهنما: علی عزیزی، 1374.

(ع .خ)

 

امینی، جلال

طراحی و اعمال یک سیستم منوپلاتر تحلیلی. استاد راهنما: دکتر علی عزیزی، 1375.

(ع .خ) (س.ن)

 

اورنگی ، محمدحسن

بازیافت تصاویر پرتوهای X آسیب دیده از نویز اتفاقی و خطای سیستماتیک (فتوگرامتری)، استاد راهنما محمود ذوالفقاری، 1379.

(ف.ت)

 

ایازی ، محمد

بررسی تاثیر تکنیک‌های پیش پردازش در افزایش دقت تناظریابی عکسی، استاد راهنما علی عزیزی، 1378 .

(ف.ت)

 

ایرانشاهی، نعمت‌الله

مچینگ تصاویر استریو با آرایش خطی جهت تولید مدل ارتفاعی رقومی. استاد راهنما: ولدان زوج، 1381.

(ع .خ)

 

ایزدی ، محمد رضا

بررسی معایب ومزایای سیستم‌های فتوگرامتری رقومی و مقایسه نتایج عملی یک نمونه از آنها با سیستم‌های تحلیلی (فتوگرامتری) ، استاد راهنما علی عزیزی، مشاور: محمودرضا دلاور ، 1379

(ف.ت)

 

باعث ، مرضیه

بررسی و مدلسازی خطای یونسفر به کمک مشاهدات ایستگاه‌های دائمی GPS (ژئودزی) ، استاد راهنما علیرضا آزموده اردلان ، 1380.

(ف.ت)

 

بکتاش، پیمان

بررسی عوامل موثر در ایجاد یک GIS موفق . استاد راهنما: علی اصغر آل شیخ، 1380.

(ع .خ)

 

بهشتی، امیرحسین

کاربرد فتوگرامتری در راهسازی. استاد راهنما: محمد سعید منجم، 1375.

(س.ن)

 

به نبیان، بهزاد

اصلاح فرمول مالدنسکی به منظور استخراج اطلاعات ثقلی از ارتفاع ژئوئید . استاد راهنما: مهدی نجفی علمداری، 1378.

(ع . خ)

 

بیرودیان ، سهیل

بررسی اثر خطای تروپوسفر برروی تعیین موقعیت نسبی سیستم تعیین موقعیت ماهواره‌ای GPS (ژئودزی)، استاد راهنما دکترحسین نهاوندچی، 1378.

(ف.ت)

 

پویان ، جمشید

بررسی و حل ابهام مشاهدات فاز موج حامل در تعیین موقعیت نسبی دقیق با GPS و ارائه روش کمترین مربعات LAMBDA به عنوان روش بهینه (ژئودزی)، استاد راهنما دکتر حسین نهاوندچی، 1379 .

(ف.ت)

 

پهلوان منشاد, عبدالسعید

بررسی خط تولید نقشه‌های 1:25000 پوششی کشور نحوه طراحی پایگاه داده توپوگرافی ملی (NTDB)  و اتوماسیون در خط تولید سازمان نقشه‌برداری کشور. استاد راهنما: محمودرضا دلاور، 1378.

(س.ن) (ف.ت)

 

پیوندی ، علی اصغر

بررسی بهنگام بودن نقشه‌های کاداستر شهری با استفاده از تلفیق سنجش از دور و GIS (فتوگرامتری) . استاد راهنما: محمود رضا دلاور ، مشاور: محمدرضا سراجیان، 1379.

(ف.ت)

 

ترابزاده خراسانی، حسین

بررسی روشهای کاهش نویز لکه در تصاویر راداری . استاد راهنما: علی اکبر آبکار، 1380.

(ع .خ)

 

ترابزاده خراسانی، حسین

تلفیق تصاویر نوری وراداری جهت تولید نقشه‌های پوششی اراضی دقیق. استادراهنما: علی اکبر آبکار، 1380.

(ع .خ)

 

توکلی، فرخ

اندازه‌گیری طول‌های بلند با سیستم VLBI (کارشناسی ارشد). استاد راهنما: محمد کریم، 1373.

(ع . خ)

 

توکلی، فرخ

تعیین پارامترهای تبدیل بین سیستم‌های مختصات ED50,WGS84 . استاد راهنما: پروفسور دیوید ولز، 1374.

(س.ن)

 

جامه بزرگ، قاسم

اسکان بکارگیری تصاویر ماهواره‌ای در بازنگری نقشه‌های متوسط مقیاس. استاد راهنما: دکتر ولدان زوج، 1380.

(ع . خ)

 

جامه بزرگ، قاسم

بازنگری نقشه‌های پوششی 1:25000 با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای . استاد راهنما: ولدان زوج و ورشوساز، 1381.

(س.ن) (ع. خ)

 

جان نثاری، مرتضی

خود کالیبراسیون به روش سرشکنی دسته پرتودر فتوگرامتری بردکوتاه. استاد راهنما: همائی نژاد، 1378.

(ع .خ)

 

جباری سابق، داود

ایجاد شبکه ژئودتیکی GPS روی گسل شمال تهران برای تعیین تعداد حرکات تکتونیکی آن. استاد راهنما: شوبرگ، 1375.

(ع . خ)

 

جباری سابق، داود

کاربرد تکنیک GPS در تعیین فتوگرامتری . استاد راهنما: محمد کریم، 1373.

(ع.خ)

 

جباری سابق، داود

کاربرد تکنیک GPS در تعیین مقدار جابه‌جایی . استاد راهنما: محمد کریم، 1373

(ع.خ)

 

جزیرئیان، ایرج

ترکیب شبکه‌های ژئودتیک زمینی و GPS در ایران. استاد راهنما : دیوید ولز، 1373.

(ع . خ)

 

جعفری، محمدرضا

استفاده از تصاویر رقومی ماهواره‌ای برای بدست آوردن خصوصیات و ویژگیهای طیفی نهشته‌های کواترنری . استاد راهنما: غیومیان، 1381.

(ع . خ)

 

جعفری، محمدرضا

کاربرد سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی درمطالعات فرسایش خاک و رسوبدهی حوزه‌های آبخیز. استادراهنما: علی اصغر آل شیخ، 1380.

(ع .خ)

 

 

جعفری‌، مرضیه

مدلسازی خطای تروپوسفریک برای مشاهدات GPS (ژئودزی) . استاد راهنما: علیرضا آزموده اردلان. 1382.

(ف.ت)

 

جعفری‌، هادی

مدیریت و مدلسازی سیستم‌های حوادث واتفاقات در شبکه‌های توزیع آب شهری با استفاده از سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS) . استاد راهنما: محمودرضا دلاور، مشاور: مسعود تابش، 1382.

(ف.ت)

 

جمالی، صادق

بررسی تغییر شکل ارتفاعی گسل شمال تهران با مشاهدات ترازیابی دقیق و مشاهدات تلفیقی ماهواره‌های GPS و ترازیابی دقیق (ژئودزی). استاد راهنما: حسین نهاوندچی، 1379.

(ف.ت)

 

جمور، یحیی

ارزیابی یک سیستم تعیین موقعیت آنی DGPS براساس مشاهده کد C/A . استاد راهنما: حمید عبادی، 1378.

(س.ن) (ف.ت)

 

جندقی علائی، عباس

ارائه سیستم هشدار دهنده وحامی امدادرسانی جهت مدیریت سوانح ریلی با استفاده از تلفیق GIS و GPS . استاد راهنما: محمودرضا دلاور ، مشاور: علیرضا آزموده اردلان ، بی‌تا.

(ف.ت)

 

جواد خانی، صنم

بررسی هندسی مدل ارتفاعی تولید شده به روش اتوماتیک فتوگرامتریکی رقومی. استاد راهنما: حمید عبادی، 1380.

(ع .خ)

 

 

 

جودکی، غلامرضا

بررسی مشخصه‌های زمانی خطای Multipath در سیستم تعیین موقعیت جهانی GPS و ارائه یک مدل تجربی برای آن (ژئودزی) استاد راهنما: حسین نهاوندچی، 1378.

(ف.ت)

 

حسن‌زاده خوش طینت، علیرضا

آشکارسازی و تصحیح پدیده جهش فاز در سیستم تعیین موقعیت ماهواره‌ای با استفاده از روش کالمن فیلترینگ . استاد راهنما: محمد کریم، 78-1377 .

(ع.خ)

 

حسنی‌، محمد

استفاده از پایگاه داده کاداستر رقومی (DCDB) برای مقاصد مالیاتی (کاداسترمالی) (فتوگرامتری). استاد راهنما: محمود رضا دلاور ، 1379.

(ف.ت)

 

حسینی، حبیب

اصول ، ماهیت و کاربرد سیستم‌های اطلاعاتی جغرافیایی GIS در سازمان دهی محیط طبیعی و شهری. استاد راهنما: بهروز ساری صراف، 1374.

(س.ن)

 

حسینی، سعید

بررسی کاربردی روشهای تلفیق تصاویر ماهواره‌ای Landsat-TM, SPOT – Pan. استاد راهنما: محمدرضا سراجیان، مشاور: علی عزیزی، 1380 .

(ف.ت)

 

حیدری‌، عادل

برآورد دقیق و انتخاب بهینه پارامترهای چند جمله‌ای برای اینترپولاسیون ارتفاع ژئوئید از اطلاعات ترازیابی GPS . سمینار کارشناسی ارشد مهندسی نقشه‌برداری ژئودزی، دانشکده فنی دانشگاه تهران، استاد راهنما: دکتر حسین نهاوندچی، 1378.

(س.ن)

 

حیدری، عادل

بهبود ژئوئید محلی با تلفیق ژئوئید جاذبی و ایستگاه‌های ترازیابی GPS (ژئودزی) . استاد راهنما: حسین نهاوندچی، 1378.

(ف.ت)

 

حیدری شریف‌آبادی، حسن

بهینه سازی تهیه نقشه 1:500 کاداستر به روش فتوگرامتری در ایران با تاکید بر مدلسازی منطقه مردهDead Area  ( فتوگرامتری) . استاد راهنما: محمودرضا دلاور، مشاور: علی عزیزی، 1378.

(ف.ت)

 

خادمی ، محمدحسن

بررسی سیستم‌های فتوگرامتری و CAD-based و امکان سنجی تلفیق همزمان آنها . استاد راهنما: حمید عبادی ، 1380.

(ع .خ)

 

خاکبازان، ابوالفضل

بهبودسازی کیفیت عکسهای هوایی و تصاویر ماهواره‌ای. استاد راهنما: دکتر مجید همراه، 1376.

(ع.خ) (س.ن)

 

خزائی، صفا

تجزیه و تحلیل شبکه در GIS به منظور بهینه سازی کمک رسانی (فتوگرامتری). استادراهنما: محمودرضا دلاور ، مشاور: دارا معظمی، 1380.

(ف.ت)

 

خسروی راد ، فریدون

تعیین موقعیت لحظه‌ای با GPS به کمک فیلتر کالمن بااستفاده از فرآیند گوس مارکوف برای نویزهای کورویشن دار (ژئودزی) ، دکتر حسین نهاوندچی ، 1379.

(س.ن) (ف.ت)

 

خوش الهام ، کوروش

بررسی روشهای Antialiasing در تصاویر رقومی مایل (فتوگرامتری) ، استاد راهنما: علی عزیزی، 1378.

(ف.ت)

 

دانشگاه اصفهان، دانشکده فنی و مهندسی

پروژه اردوی نقشه‌برداری زمینی باغ‌بهادران. استاد راهنما: مهندس موسوی‌زاده، 1372.

(س.ن)

 

دروگر، رضا

عکاسی هوایی: دوربین ، آسمان، عکاسی. استاد راهنما: محسن هاشمی، 1381-1380.

(س.ن)

 

دستوریان ، کریم

آشکارسازی هدف و طبقه بندی تصاویر فراطیفی با دقت زیر پیکسل. استاد راهنما: محمدرضا سراجیان، مشاوران: علی اصغر درویش صفت و علی عزیزی ، 1381.

(ف.ت)

 

دهقانی، ابراهیم

ارزیابی دقت هندسی تصاویر پوشش ماهواره اسپات از دیدگاه فتوگرامتری در منطقه آزمایشی ورزنه اصفهان . استاد راهنما: ولدان زوج، 1376.

(ع .خ)

 

راست بود، اصغر

آشکارسازی و حل لغزش فاز GPS با تبدیلات موجک و مقایسه آن با فیلتر کالمن. استادراهنما: مهدی نجفی علمداری، 1380.

(ع .خ)

 

راست بود، اصغر

آنالیز سریهای زمانی با استفاده از تئوری Wavelet و کاربرد Waveletها برای پردازش اطلاعات GPS . استاد راهنما: محمود محمد کریم ، 1379.

(ع.خ)

 

رحمانی‌زاده ، آرش

تاثیر تکنیک‌های متفاوت درونیابی برای حل مشکل جابه جائی زمانی (time offset) در مثلث‌بندی هوائی به کمک GPS (فتوگرامتری)، استاد راهنما: علی عزیزی، 1382.

(ف.ت)

 

رحیمی، محمدرضا

بررسی روش‌های مثلث بندی هوایی (سمینار کارشناسی ارشد ژئودزی و ژئوماتیک فتوگرامتری.) استاد راهنما: حمید عبادی، 1380.

(ع .خ)

 

رستمی‌، قاسم

تغییرات لحظه‌ای سطح دریا در دامنه مکان و زمان مطالعه خاص: سطح متوسط دریا و توپوگرافی سطح دریا در خلیج فارس و دریای عمان (ژئودزی). استاد راهنما: علیرضا آزموده اردلان، 1381.

(ف.ت)

 

رضائی ، سعید

طراحی مسیر اتوبان تهران شمال با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی. استاد راهنما: محمدجواد ولدان زوج، 1380.

(ع .خ)

 

رنجبر لالائی ، محمد

بررسی اثر مستقیم توپوگرافی با روش تبدیل سریع فوریه دو بعدی (ژئودزی) . استاد راهنما: دکترحسین نهاوندچی، 1379.

(س.ن) (ف.ت)

 

رضائیان ، هانی

طراحی و ایجاد چارچوب مفهومی برای زیر ساختار ملی اطلاعات مکان مرجع ایران. استاد راهنما: محمدرضا سراجیان و محمودرضا دلاور، 1382.

(ف.ت)

 

رضائی نیارکی، سعید

بررسی تغییرات کمی جنگل‌های شمالی کشور و تغییر کاربری در محدوده آبریز رودخانه چالوس و اثر آن درتخریب اراضی . استاد راهنما: محمدجواد ولدان زوج، 1379.

(ع .خ)

 

روانبخش ، مهدی

پیاده سازی یک روند توجیه داخلی اتوماتیک (فتوگرامتری) . استاد راهنما: علی عزیزی ، مشاور: محمود رضا دلاور، 1378.

(ف.ت)

 

ریاضی ، جهانگیر

تصحیح ارتومتری در شبکه‌های درجه اول ترازیابی کشور. پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) ژئوفیزیک گرانی سنجی، دانشکده فنی دانشگاه تهران، استاد راهنما: دکتر زمردیان، 1375.

(س.ن)

 

زمانی ، احمد

بررسی قابلیتهای فتوگرامتری بردکوتاه در زمینه کاربردهای صنعتی. استاد راهنما: مسعود ورشوساز، 1380.

(ع .خ)

 

ستاری، مهران

بررسی قابلیت‌های فتوگرامتری بردکوتاه در تعیین جابجایی ساختمان/ استاد راهنما: همائی نژاد، 1379.

(ع .خ)

 

ستوده ، سهیل

ویدئوگرامتری با استفاده از قید حرکت دورانی دوربین (فتوگرامتری). استاد راهنما: علی عزیزی، 1380 .

(ف.ت)

 

سعادت سرشت، محمد

تشخیص اتوماتیک ساختمان‌ها از تصاویر هوایی. استاد راهنما: دکترعلی عزیزی، 1377.

(ف.ت) (س.ن)

 

سلطانپور، علی

ارائه یک مدل محلی جهت محاسبه اثر یونوسفر برای استفاده کنندگان گیرنده‌های تک فرکانسه GPS. استاد راهنما: دکتر حسین‌نهاوندچی، 1378.

(ف.ت) (س.ن)

 

سلطانی، محمدجعفر

ارزیابی اراضی به منظور مکان‌یابی عرصه‌های مستعد اجرای عملیات پخش سیلاب در محیط GIS. استاد راهنما: علی اصغر آل شیخ ، 1381.

(ع . خ)

 

سلطانی، محمدجواد

بررسی عوامل موثر در مکان‌یابی عرصه‌های مستعد پخش سیلاب. استاد راهنما: آل شیخ، 1380.

(ع .خ)

 

سمیه‌ئی، فرشاد

بهبود مدار ارسالی ماهواره‌های GPS با حل عددی معادلات دینامیک حرکت ماهواره (ژئودزی). استاد راهنما: دکتر حسین نهاوندچی، 1380.

(ف.ت)

 

سهرابی، حمید

طراحی و بهینه سازی تحلیلی دو جانبه (دقت و اعتماد پذیری) شبکه‌های ژئودتیک دو بعدی. استاد راهنما: محمدکریم، 1380.

(ع .خ)

 

سیدالماسی ، هومن

پیاده‌سازی یک روند توجیه نسبی اتوماتیک (فتوگرامتری). استاد راهنما: علی عزیزی . مشاور: محمود رضا دلاور، 1378.

(ف.ت)

 

شاکری، فریدون

انتشار امواج الکترومغناطیس در یونسفر استفاده از تکنیک‌های VLBI و SLR در ژئودزی مدرن. استاد راهنما: شریفی،1376.

(ع . خ)

 

شاکری، محمود

طراحی، آنالیز و محاسبه جابجایی شبکه دوبعدی سد طرق. استاد راهنما: پروفسور ریچارد لانگلی، 1374.

(س.ن ) (ف.ت)

 

شامانی‌، فتح الله

ارزیابی تصحیح هندسی تصاویر ماهواره‌ای TM با استفاده از GPS (ژئودزی). استادراهنما: محمدرضا سراجیان، مشاور: علی عزیزی، 1378.

(ف.ت)

 

شاهکار، محمد

انتگرال عددی فرمول STOKS با فیت کردن یک سطــــح دو بعدی درجه دوم برای Innermost Zone . استاد راهنما: محمود محمد کریم، 1379.

(ع . خ)

 

شجاعی، اصغر

استخراج نیمه خودکار عوارض خطی از تصاویر ماهواره‌ای. استادراهنما: علی اکبرآبکار، 1379.

(ع . خ)

 

شریفی، محمد علی

اجراء وارزیابی روشهای مختلف بازیابی اطلاعات جهت افزایش دقت داده‌های منظم مکانی. استاد راهنما: علی عزیزی، 1377.

(ع.خ)

 

شفائی‌فرد، شروین

ارزیابی سیستم‌های فتوگرامتری رقومی و سنجش از دور جهت تهیه نقشه تصویری متوسط مقیاس از تصاویر پوششی SPOT . استادراهنما: دکتر ولدان زوج ، 1378.

(ع . خ)

 

شکوهی، رضا

مروری بر روشهای طبقه‌بندی دانش مبنای تصاویر ماهواره‌ای با قدرت تفکیک بالا. استاد راهنما: علی اکبر آبکار، 1380.

(ع .خ)

 

شیرازیان، مسعود

بحثی پیرامون تقریب چبیشف و کاربرد آن در ژئودزی. استاد راهنما: محمد کریم، 1378.

(ع . خ)

 

صاحب‌الزمانی، پرستو

انتخاب مسیر بهینه خطوط راه‌آهن بااستفاده از سیستم اطلاعات مکانی GIS . استادراهنما: محمودرضا دلاور ، مشاور: خسرو آذری، 1381.

(ف.ت)

 

صاحب‌الزمانی، نسیم

نقش سیستمهای اطلاعات مکانی GIS در مدیریت تعمیر و نگهداری خطوط راه آهن (GIS). استادراهنما: محمودرضا دلاور، 1381.

(ف.ت)

 

صادقیان، سعید

ارزیابی تصاویر فضائی با قدرت تفکیک بالا به منظور تهیه نقشه‌های بزرگ مقیاس از دیدگاه فتوگرامتری . استادراهنما: محمود رضا دلاور، 1381.

(ف.ت)

 

صادقیان، سعید

بررسی استحکام هندسی عکس‌ها و تصاویر ماهواره‌ای. استاد راهنما: علی عزیزی، 1375.

(ع . خ)

 

صادقیان ، سعید

بررسی نقش فتوگرامتری و دیجیتال هپینک در کاداستر چند منظوره / بررسی استحکام هندسی عکس‌ها و تصاویر ماهواره‌ای. استاد راهنما: عزیزی، 1375.

(ع .خ)

 

صادقیان، سعید

مثلث‌بندی عکسهای ماهواره‌ای KFA-1000، استاد راهنما: دکترعلی عزیزی ، 1375.

(س.ن) ( ع .خ)

 

صادقی نیارکی، ابوالقاسم

بدست آوردن مدل ارزش (Cost Model) شبکه راههای ایران در محیط سیستم اطلاعات مکانی GIS. استاد راهنما: مسعود ورشوساز و علی اصغر آل شیخ، 1381.

(ع . خ)

 

صادقی نیارکی، ابوالقاسم

بررسی سیستم‌های مختلف ردیابی وسایل نقلیه در محیط سیستم اطلاعات مکانی (GIS) . استاد راهنما: مسعود ورشوساز، 1380.

(ع .خ)

 

صالحی، مهرداد

آشکارسازی پدیده جهش‌فاز در مشاهدات ماهواره‌ای GPS با استفاده از تبدیلات موجک(Wavelet) (ژئودزی). استاد راهنما: حسین نهاوندچی، 1380.

(ف.ت)

 

صفری هجوم آبادی، عبدالرضا

طراحی و پیاده‌سازی روابط توپولوژیک در GIS سه بعدی. استاد راهنما: علی اصغر روشن نژاد، 1377.

(ف. ت) (س.ن)

 

صلواتی زاده، محمدرضا

تعیین توپوگرافی سطح دریا بوسیله روش Local Response با کاربرد در خلیج فارس (ژئودزی). استاد راهنما: حسین نهاوندچی، 1380.

(ف.ت)

 

صمدزادگان، فرهاد

تشخیص و بازسازی اتوماتیک اشیاء سه بعدی بااستفاده از مفاهیم هوش مصنوعی و تئوری ادغام (فتوگرامتری). استادراهنما: کارولوکس، 1380.

(ف.ت)

 

صمدزادگان، فرهاد

تطابق‌یابی کمترین مربعات در فضای شیء تطابق‌یابی کمترین مربعات با نقاط چندگانه. استادراهنما: علی عزیزی ، 1374.

(ع .خ)

 

صمدزادگان، فرهاد

طراحی و اجرای یک روش تطابق‌یابی در فضای دوگانه. استاد راهنما: علی عزیزی، 1375.

(ع .خ)

 

طالبی، محمد

سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی شیءگرا. و پایگاه داده برون مرز

object oriented GIS and Seamless database

استاد راهنما: ولدان زوج ، 1379.

(ع .خ)

 

طالبی، مهدی

طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم اطلاعات مکانی زمانبند (TGIS). استادراهنما: محمودرضا دلاور، 1381.

(ف.ت)

 

طالعی ، محمد

ایجاد پایگاه داده بدون مرز و on-demand-mapping در محیط شیءگرا . استاد راهنما: ولدان زوج، 1379.

(ع .خ)

 

طاهرپور، جمال

آشنایی با RS و GIS  و کاربرد آنها در مطالعات پوششی برف. استاد راهنما: علیرضا برهانی، 1380.

(ع.خ)

 

ظفری، علی

ارزیابی دقت هندسی نقشه‌های تصویری تولید شده به روش رقومی، به منظور استفاده در طرح کاداستر کشور. استاد راهنما: دکتر ولدان زوج، 1377.

(س.ن) (ف.ت)

 

ظفری، علی

تاریخچه‌ای از نظام ثابتی در ایران و کلیات یک سیستم اطلاعات زمینی LIS (سمینار 1) سیستم‌های فتوگرامتری رقومی و مبانی تهیه نقشه تصویری با این سیستم‌ها (سمینار2) استاد راهنما: ولدان زوج و همایی‌نژاد، 1377.

(ع .خ)

 

عابدینی، مهدی

ادغام تصویر ماهواره‌ای به روش Brovy و مقایسه آن با ترکیب بازوی جهت افزایش تغییر پذیری اطلاعات. استاد راهنما: محمد ولدان زوج، 1379.

(ع.خ)

 

عامریان، یزدان

بررسی رفتار خطاهای سیستماتیک در ترازیابی رقومی دقیق . استاد راهنما: محمد کریم، 1381.

(ع .خ)

 

عباسپور ، رحیم علی

مدلسازی انتشار خطاها در تجزیه و تحلیل همپوشی در سیستم‌های اطلاعات مکانی GIS . استاد راهنما: محمودرضا دلاور، 1381.

(ف.ت)

 

عباسی، محسن

پروژه راهسازی : مطالعه فاز 1 بخشی از یک راه فرعی دوخطه در شهرستان مریوان. استادراهنما: مهندس علی اصغر برگی، 1375.

(س.ن)

 

عزیز محمدی، محمد

بررسی و ارزیابی روشهای تلفیق تصاویر SPOT pan and X S با تکیه به روش ویولت. استاد راهنما: مجید عبادی، 1380 .

(ع .خ)

 

عسگری، جمال

اجسمنت به روش مینیمم کردن فرم L1 برای باقیمانده‌ها. استادراهنما: محمدکریم، 1376.

(ع.خ)

 

عسگری، جمال

ارتباط بحث تغییر شکل در مکانیک محیط‌های پیوسته و تغییر شکل در مسائل ژئودتیک. استادراهنما: محمدکریم، 1376.

(ع.خ)

 

عسگری، محمد حسن

کاربرد فتوگرامتری در ترسیم و بازسازی آثار باستانی. استاد راهنما: ورشوساز، بی‌تا.

(ع .خ)

 

عسگریان، امیرحسین

بررسی ساختار شرکت ملی گاز جهت پیاده سازی GIS و بررسی مدیریت گازرسانی و فروش (سمینار کارشناسی ارشدGIS) . استاد راهنما: علی اصغر آل شیخ، 1380 .

(ع .خ)

 

علیزاده الیزئی، محمد مهدی

ارزیابی و تصحیح خطای یونوسفر در مشاهدات GPS با تکیه بر مدل جهانی EDP. استاد راهنما: حمید عبادی، 1380.

(ع . خ)

 

عنایتی ، حمید

طراحی واجرای یک سیستم فتوگرامتری تحلیلی و کاربرد آن به منظور تولید نقشه‌های پوششی. استاد راهنما: حمید عبادی، 1379.

(ع .خ)

 

غلامعلی مجدآبادی، مهدی

ایجاد یک سیستم اطلاعات زمینی LIS سه بعدی برای کاربردهای شهری. استاد راهنما: محمودرضا دلاور، 1378.

(س.ن)

 

غیورمنش، شاهین

ارزیابی و پیاده‌سازی روش کمترین مربعات توافقی در تشخیص نقاط متناظر تصاویر استریو‌ (فتوگرامتری) . استاد راهنما: علی عزیزی، 1380.

(ف.ت)

 

فاتحی، علی

GIS و حفاظت منابع آب . استاد راهنما: آل شیخ ، 1380.

(ع .خ)

 

فاطمی نصرآبادی، باقر

آنالیز مدل پایه تصاویر ماهواره‌ای . استاد راهنما : علی اکبر آبکار، 1380.

(ع .خ)

 

فرخی ، ناصر

کاربرد GIS در هیدرولوژی . استاد راهنما: آل شیخ، 1380.

(ع .خ)

 

فروغی، رضا

بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم توپوگرافی با روابط انتگرالی وهارمونیکهای کروی در تعیین دقیق ژئوئید (ژئودزی) . استاد راهنما: حسین نهاوندچی، 1379 .

(ف.ت)

 

فروغی ، رضا

هارمونیکهای کروی درجه صفر و یک در تکنیک فشرده‌سازی ثانویه هلمرت. استاد راهنما دکترحسین نهاوندچی. سمینار کارشناسی ارشد مهندسی نقشه‌برداری ـ ژئودزی ، دانشکده فنی دانشگاه تهران،  1379.

(س.ن)

 

فرهادیان ، ابوالفضل

استخراج عوارض خطی از تصاویر ماهواره‌ای SPOT (فتوگرامتری) . استاد راهنما: محمدرضا سراجیان ، 1378.

(ف.ت)

 

قادرمزی، محمد کریم

بررسی پردازش مشاهدات ماهواره‌های GPS با روش تفاضلی سه‌گانه مبتنی بر ناوابسته کردن مشاهدات. استاد راهنما: محمد کریم، 1378.

(س.ن)

 

قارویریان، مهرداد

تناظریابی نقاط تصویر با استفاده از تبدیل موجک (فتوگرامتری) . استاد راهنما: دکتررضا آقائی زاده ظروفی، مشاور: علی عزیزی، 1381.

(ف.ت)

 

قدوسی فرد ، رضا

بررسی خطاها و تلفیق روشهای زمینی وماهواره‌ای در شبکه‌های کنترل ژئودتیک . استاد راهنما: مهدی نجفی ، 1378.

(ع . خ)

 

قدوسی فرد ، رضا

طراحی و آنالیز یک شبکه کنترل ژئودتیک. استاد راهنما: مهدی نجفی، 1378.

(ع . خ)

 

قریشی، اشرف السادات

استفاده ازمعادلات Multi quadric در مثلث‌بندی هوایی. استاد راهنما: علی عزیزی، 1380.

(ف.ت) (س.ن)

 

قنبری پرمهر ، عبادت

اندازه‌گیری بدنه خودرو با استفاده از دوربین‌های متریک و غیر متریک (فتوگرامتری) . استادراهنما: علی عزیزی ، مشاوران: علیرضا آزموده اردلان و محمودرضا دلاور، 1381.

(ف.ت)

 

کریمی، اسدالله

اتوماسیون نقشه‌های شهری. استاد راهنما: مهندس احمد سعیدنیا، 1371.

(س.ن)

 

کریمی نژاد اصل ، فاطمه

تهیه اتوماتیک نقشه اختلافات در تصاویر بردکوتاه (فتوگرامتری). استاد راهنما: فرهاد صمدزادگان، مشاوران: علی عزیزی ، دکتر یعقوب فرجامی، 1381.

(ف.ت)

 

مالیان، عباس

بررسی کارائی دوربین‌های غیرمتریک در فتوگرامتری معماری(فتوگرامتری). استادراهنما: محمود ذوالفقاری ، مشاوران: علی عزیزی و Wolfgang Faig، 1377.

(ف.ت)

 

ماهیدشتی، سپیده

استانداردسازی در زمینه سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و کارتوگرافی. استاد راهنما: مهدی روانبخش، 1376.

(س.ن)

 

مجدی، رسول

پلیگونهای Tiessen، ساخت، کاربرد، معایب . استادراهنما: عسگری ، 1380.

(ع .خ)

 

محمدزاده ، علی

استخراج اتوماتیک عوارض خطی از تصاویر ماهواره‌ای چند طیفی با توان تفکیک بالا (تصاویر رنگی IKONOS) . استاد راهنما: احد توکلی، 1381.

(ع . خ)

 

محمدزاده، علی

بررسی متدهای گوناگون استخراج اتوماتیک عوارض از تصاویر ماهواره‌ای . استاد راهنما: احمد توکلی، 1380 .

(ع .خ)

 

مختارانی، مجید

بررسی تصاویر پوششی روسی TK-350  جهت تولید نقشه‌های متوسط مقیاس . استادراهنما: ولدان زوج، 1380.

(ع .خ)

 

مسیب زاده، مهدی

تعیین توپوگرافی سطح آب در خلیج فارس و دریای عمان از طریق تلفیق مشاهدات GPS و اطلاعات تایدگیج ها (ژئودزی). استاد راهنما: علیرضا آزموده اردلان، 1381.

(ف.ت)

 

مظاهری، وحید

بررسی دقت مسطحاتی و ارتفاعی عکسهای ماهواره‌ای KFA-1000 . استادراهنما: دکتر علی عزیزی، 1374.

(س.ن)

 

معافی‌پور، شهرام.

ارزیابی تطبیقی تکنیک‌های رقومی در توجیه داخلی و نسبی اتوماتیک. استاد راهنما: دکتر علی عزیزی، 1377.

(ف.ت) (س.ن)

 

معتق ، مهدی

نگرشی برروشهای اصلاح انتگرال استوکس (ژئودزی) . استادراهنما: حسین نهاوندچی، 1378.

(س.ن) (ف.ت)

 

معقولی، هومن

طراحی و پیاده‌سازی سیستم اطلاعات مکانی دانشکده فنی FFSIS . استاد راهنما: دکتر علی اصغر روشن‌نژاد، 1367.

(س.ن)

 

معقولی، هومن

مدلسازی فرآیندهای سیستماتیک در سیستم اطلاعات جغرافیایی. استاد راهنما: دکتر عباس علیمحمدی، 1377.

(س.ن) (ف.ت)

 

مقتصدآذر، خسرو

تقریب مرتبه بالاتر در کرنل انتگرال استوکس و نوسان جاذبه هلمرت و کاربرد آنها در روش استوکس هلمرت. استاد راهنما: مهدی نجفی علمداری، 1378.

(ف.ت) (س.ن)

 

مقصودی، مهران

بررسی و شناخت ویژگیهای طبیعی حوضه آبریز رود امامه . استاد راهنما: دکتر مسعود مهدوی، 1373- 1372.

(س.ن)

 

مکری، آیلین

بررسی قابلیت هندسی فتوگرامتری بردکوتاه در تعیین جابجائی سازه‌های مهندسی. استاد راهنما: حمید عبادی، 1381.

(ع .خ)

 

مکری، آیلین

کنترل پایداری سازه‌ها با روشهای ژئوماتیک . استاد راهنما: حمید عبادی، 1380.

(ع .خ)

 

ملاباشی، محمود

محاسبه آنومالی بوگه برای منطقه غرب ایران. استاد راهنما: حسین زمردیان، 1352.

(س.ن)

 

منتظرین ، علیرضا

بررسی روش تعیین موقعیت مطلق با استفاده از GPS مبتنی بر مدارات دقیق ماهواره‌ای GPS (precise ephemeris) . استاد راهنما: حمید عبادی، 1381.

(ع .خ)

 

منصوریان ، علی

بررسی نرم افزارهای سیستم اطلاعات جغرافیائی از نظر یکپارچگی. استاد راهنما: ولدان زوج ، 1377.

(ع .خ)

 

منصوریان ، علی

بررسی نرم‌افزارهای سیستم اطلاعات جغرافیائی از نظر ساختار داده‌ها و یکپارچگی همراه با تست عملی IGIS . استاد راهنما: ولدان زوج، 1378.

(ع .خ)

 

موسوی ، احمد

تصحیـح آنـامـولی جـاذبــه متوســط هــــوای آزاد از سطح زمیـن به ژئـوئیــد ( تصحیـح Down word Continuation). استاد راهنما دکترحسین نهاوندچی،پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی نقشه‌برداری- ژئودزی، دانشکده فنی دانشگاه تهران، 1378.

(س.ن)

 

موسوی الکاظمی، عبدالحسین

آزمایش کارائی تصحیحات ترازیابی در شبکه درجه یک ایران.استاد راهنما: پروفسور ونیچک، 1375.

(ع.خ)

 

موسوی الکاظمی، عبدالحسین

بررسی وضعیت شبکه ترازیابی دقیق ایران و چگونگی مقابله با خط‌های سیستماتیک آن. استاد راهنما: شریفی، 1374.

(ع.خ)

 

موسوی الکاظمی، عبدالحسین

مقایسه نقشه‌برداری زمینی و ماهواره‌ای در روش نیمه متحرک . استاد راهنما: شریفی ، 1374.

(ع.خ)

 

مؤمنی، مهدی

طراحی و پیاده سازی یک DSP ارزان قیمت (فتوگرامتری). استاد راهنما: علی عزیزی، 1377.

(ف.ت)

 

مهدوی پور ، حسین

استفاده از مدلهای جهانی جاذبی در تعیین ژئوئید و تصحیحات توپوگرافی (ژئودزی) . استاد راهنما: حسین نهاوندچی، 1379.

(ف.ت)

 

مهدوی هنومرور، حسین

به هنگام سازی پایگاه داده‌های راه‌ها . استاد راهنما: آل شیخ،1380.

(ع .خ)

 

میرقاسمپور، احمد

کالمن فیلتر Kalman Filteriy . استاد راهنما: محمود محمدکریم، 1373.

(ع .خ)

 

میلانی لک ، اصغر

بررسی و ارزیابی مدل ریاضی DLT جهت تصحیح هندسی زوج تصاویر ماهواره‌ای با آرایش خطی. استاد راهنما: محمد جواد ولدان زوج، 1378

(س.ن)

 

ناظریان، کاظم

آنالیز قابلیت اطمینان کشف خطاهای غیر تصادفی در شبکه‌های با هدف خاص. استاد راهنما: بلیس((Blais ، 1376.

(ع.خ)

 

نانکلی، آرش

بررسی ساختارهای مختلف داده در سیستم‌های اطلاعات مکانی (فتوگرامتری) . استاد راهنما: محمودرضا دلاور، 1380.

(ف.ت)

 

نانکلی ، حمیدرضا

ایجاد شبکه صفر ژئودزی ماهواره‌ای کشور و اتصال آن . استاد راهنما: کلوزبرگ، 1375.

(ع . خ)

 

نجف طرقی، محمد

تست دقت هندسی تصاویر ماهواره‌ای با حد تشخص بالا جهت استخراج اطلاعات هندسی دوبعدی و سه بعدی. استاد راهنما: ولدان زوج ، 1381.

(ع .خ)

 

نجف طرقی، محمد

تست دقت هندسی تصاویر ماهواره‌ای با حد تشخص بالا جهت تولید نقشه‌های مسطحاتی. استاد راهنما: ولدان زوج ، 1380.

(ع .خ)

 

نحوی، محمد

بررسی یک سیستم فتوگرامتری رقومی PhoDIS و مثلث‌بندی هوایی تصاویر رقومی در تهیه نقشه‌های بزرگ مقیاس. استاد راهنما: حمید عبادی، 1378.

(ع .خ)

 

نحوی ، محمد

مثلث بندی هوائی تصاویر رقومی در تهیه نقشه‌های بزرگ مقیاس . استاد راهنما: حمید عبادی، 1379.

(ع .خ)

 

نظری ، علی

تولید نقشه های تصویری به روش رقومی و ارزیابی دقت هندسی این محصول برای استفاده در طرح کاداستر کشور . استاد راهنما: ولدان زوج، 1378.

(ع .خ)

 

نعمت جمشیدی، خلیل

ژئومرفولوژی منطقه بهمن خیز جاده کرج چالوس (سدامیرکبیر تا سیاه بیشه) با تاکید بر حرکات دامنه‌ای . استاد راهنما: دکتر محمدرضا ثروتی، 75-1374 .

(س.ن)

 

نفیسی ، وهاب

برآورد مؤلفه‌های واریانس با کاربردی برروی یک شبکه شبیه‌سازی شده. استاد راهنما دکترحسین نهاوندچی، دانشکده فنی دانشگاه تهران، 1378.

(س.ن)

 

نفیسی، وهاب

برآورد مؤلفه‌های واریانس در شبکه‌های ژئودتیکی (ژئودزی) . استاد راهنما: حسین نهاوندچی، 1378.

(ف.ت)

 

نقیبی، فریدون

مسیریابی بهینه خطوط لوله نفت و گاز به کمک سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS). استادراهنما: محمودرضا دلاور، مشاور: محمد حسین موسوی زاده، 1382.

(ف.ت)

 

نوری ، جمشید

نمایش هندسی یک ساختمان برای یک سیستم اطلاعاتی سه بعدی (CD GIS). استاد راهنما: مسعود ورشوساز، 1380.

(ع .خ)

 

ولدان زوج، محمد جواد

گزارش پروژه تحقیقاتی استفاده از تصاویر راداری جهت تولید نقشه . مجری پروژه محمد جواد ولدان زوج، همکار پروژه علی عبادی. بی تا

(ع .خ)

 

هاشمی ، مهدی

آشنایی با کاربرد RS و GIS در مدیریت منابع آب همراه با معرفی نرم‌افزار ILWIS . استاد راهنما: علیرضا برهانی، 1380.

(ع.خ)

 

هاشمی فراهانی، حسن

آنالیز وضعیت جزرومدی و تهیه نقشه‌های هم دامنه و هم فاز با استفاده از مشاهدات ماهوارة ارتفاع سنجی Topex / POSEIDON. استاد راهنما: علیرضا آزموده اردلان، 1382.

(ف.ت)

 

هاشمی نبی، لیلا

تولید اتوماتیک مدل رقومی زمین از یک تصویر با استفاده از تکنیک Shape from shading. استاد راهنما علی عزیزی. استاد مشاور دکتر فرهاد صمدزادگان، 1380.

(س.ن) (ف.ت )