چهارشنبه 27 تیر 1397

معرفی:      
سازمان نقشه برداری کشور از ابتدای تاسیس علاوه بر فعالیت های اجرائی، مسئولیت آموزش در زمینه رشته مهندسی نقشه بــرداری را نیز در سطح کشور به عهده داشته است.
آموزشکده فنی نقشه برداری، با توجه به سابقه طولانی در برگزاری دوره های تخصصی کوتاه مدت و بلند مدت برای کارکنان سازمان نقشه برداری کشور در زمینه مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک و با اتکا به تیم فنی با تخصص های ویژه سعی دارد تا خلا وجود یک مرکز آموزشی جهت آموزش و به روز رسانی اطلاعات متخصصین در شاخه های مختلف علوم ژئوماتیک را برطرف نماید.

قوانین و مقررات:
آموزشکده نقشه برداری همواره از بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ می گردد برای آموزش کارکنان سازمان نقشه برداری کشور استفاده می نماید و خمواره در ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با کارشناسان این سازمان می باشد.

اهداف و وظایف:
یکی از اهداف آموزشکده نقشه برداری آموزش مداوم جهت ارتقای سطح علمی کارکنان سازمان نقشه برداری کشور می باشد.