چهارشنبه 27 تیر 1397

تقویم آموزشی(جدول دوره های فشرده )

 

      ردیف

عنوان دوره

پیش نیاز

ضروری

تاریخ شروع دوره

تاریخ خاتمه

دوره

مدت دوره

(ساعت)

روزهای برگزاری

شهریه (ریال)

شهریه با 15% تخفیف (ریال)

 

دوره های تخصصی نقشه برداری و ژئودزی

 

 

1

 

 

اصول و مبانی نقشه‌برداری زمینی

 

-

26/01/97

05/02/97

80

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 8 الی16

(دو هفته متوالی)

5.500.000

4.675.000

09/04/97

20/04/97

27/05/97

07/06/97

28/07/97

09/08/97

24/09/97

05/10/97

27/11/97

08/12/97

2

نقشــــــه‌بـــرداری با دوربین توتال‌استیشن(مقدماتی)

دوره 1

08/02/97

11/02/97

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی16

4.000.000

3.400.000

23/04/97

27/04/97

10/06/97

14/06/97

12/08/97

15/08/97

08/10/97

12/10/97

11/12/97

15/12/97

 

 

3

 

 

نقشــــــه‌بـــرداری تکمیلی با دوربین توتال‌استیشن(پیشرفته)

دوره 2

15/02/97

19/02/97

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی16

4.200.000

3.570.000

30/04/97

03/05/97

17/06/97

21/06/97

19/08/97

23/08/97

15/10/97

19/10/97

18/12/97

22/12/97

4

کاربرد نرم‌‌افزار AutoCAD در طراحی نقشه‌های توپوگرافی

-

01/02/97

05/02/97

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی16

4.000.000

3.400.000

14/07/97

18/07/97

5

 

نرم‌افزار  AutoCAD Civil3D (مقدماتی)

 

-

 

15/02/97

19/02/97

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی 16

4.700.000

3.995.000

13/05/97

17/05/97

19/08/97

23/08/97

29/10/97

03/11/97

 

 

6

نرم‌افزار AutoCAD Civil3D (پیشرفته)

 

دوره 5

22/02/97

26/02/97

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی16

4.800.000

4.080.000

20/05/97

24/05/97

26/08/97

30/07/97

06/11/97

10/11/97

7

نرم‌افزار AutoCadLand Development (مقدماتی)

-

29/02/97

02/03/97

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی16

4.000.000

3.400.000

27/05/97

30/05/97

06/11/97

10/11/97

8

نرم‌افزار AutoCadLand Development (پیشرفته)

دوره 7

05/03/97

09/03/97

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی16

4.200.000

3.570.000

03/06/97

07/06/97

13/11/97

17/11/97

9

کاربرد زبان برنامه نویسی   Matlab در نقشه برداری

-

14/07/97

18/07/97

40

شنبه تا چهارشنبه ساعت8الی 16

4.000.000

3.400.000

10

نرم‌افزار Microstation

-

09/04/97

13/04/97

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی 16

4.000.000

3.400.000

11

تهیه نقشه UTM  املاک و زمینهای کشاورزی

 

-

29/02/97

31/02/97

24

شنبه تا دو شنبه

ساعت 8 الی 16

 

5.800.000

4.930.000

02/04/97

04/04/97

31/06/97

02/07/97

10/09/97

12/09/97

13/11/97

15/11/97

12

تنظیم و نگهداری دستگاههای

نقشه‌برداری

-

22/02/97

26/02/97

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی 16

4.800.000

4.080.000

10/09/97

14/09/97

13

 

اصول تئوری و عملی سیستم تعیین موقعیت جهانی GPS (مقدماتی)

 

-

22/02/97

26/02/97

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی 16

4.800.000

4.080.000

13/05/97

17/05/97

17/09/97

21/09/97

06/11/97

10/11/97

14

اصول تئوری و عملی سیستم تعیین موقعیت جهانی GPS (پیشرفته)

 

دوره 13

29/02/97

02/03/97

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی 16

4.900.000

4.165.000

20/05/97

24/05/97

24/09/97

28/09/97

13/11/97

17/11/97

15

نرم‌افزار Geo Lab

-

05/03/97

09/03/97

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی 16

4.200.000

3.570.000

16

 

 

نرم افزار GMT  برای علوم زمین

 

 

-

19/03/97

23/03/97

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی16

5.700.000

4.845.000

17

 

نرم‌افزار

AutoCAD Map3D

 

-

30/04/97

03/05/97

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی16

4.200.000

3.570.000

10/09/97

14/09/97

18

نرم‌افزار SDRmap

-

28/07/97

02/08/97

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی 16

4.200.000

3.570.000

19

اصول و مبانی کاداستر

-

19/03/97

22/03/97

32

شنبه تا سه شنبه

(چهار روز متوالی)

ساعت 8 الی16

4.500.000

3.825.000

24/06/97

27/06/97

17/09/97

20/09/97

20

نرم افزار تفکیک آپارتمان

-

27/03/97

30/03/97

32

شنبه تا سه شنبه

(چهار روز متوالی)

ساعت 8 الی16

5.000.000

4.250.000

24/06/97

27/06/97

12/08/97

15/08/97

24/09/97

27/09/97

27/11/97

30/11/97

 

دوره های تخصصی GIS

 

1

دوره مقدماتی نرم افزار

ArcGIS I

-

25/02/97

19/02/97

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی 16)

3.900.000

3.315.000

23/04/97

27/04/97

31/06/97

04/07/97

17/09/97

21/09/97

27/11/97

01/12/97

2

دوره پیشرفته نرم‌افزار II  ArcGIS  (Extensions)

دوره 1

22/02/97

26/02/97

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی 16

 

4.000.000

3.400.000

30/04/97

03/05/97

07/07/97

11/07/97

24/09/97

28/09/97

04/12/97

08/12/96

3

دوره پیشرفته نرم‌افزار III ArcGIS (ژئودیتابیس)

دوره 2

29/02/97

02/03/97

40

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 8 الی 16

(پنج روز متوالی)

 

4.100.000

3.485.000

13/05/97

17/05/97

14/07/97

18/07/97

01/10/97

05/10/97

11/12/97

15/12/97

4

برنامه‌نویسی در محیط          ArcGIS(ArcObjects باVBA)

دوره 3

05/03/97

09/03/97

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی 16

5.200.000

4.420.000

20/05/97

24/05/97

21/07/97

25/07/97

08/10/97

12/10/97

18/12/97

22/12/97

5

HSE & GIS

دوره 1

27/03/97

30/03/97

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی16

4.000.000

3.400.000

15/10/97

19/10/97

6

تهیه نقشه و تجسمی سازی(با استفاده از ArcMap)

 

-

23/04/97

26/04/97

32

شنبه تا سه شنبه

ساعت 8 الی16

 

4.000.000

3.400.000

17/09/97

20/09/97

7

کاربرد GIS در شهرسازی و برنامه ریزی شهری(با نرم افزار Arc GIS)

 

دوره 1

17/06/97

20/06/97

32

شنبه تا سه شنبه

(چهار روز متوالی)

ساعت 8 الی16

 

4.200.000

3.570.000

22/10/97

25/10/97

8

مطالعات آماری ،اکتشافی داده‌های علوم زمین

دوره 1

10/06/97

14/06/97

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی16

4.200.000

3.570.000

9

کاربردGIS در برنامه ریزی توسعه و آمایش سرزمین 

دوره 1

03/06/97

07/06/97

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی16

4.100.000

3.485.000

08/10/97

12/10/97

10

کاربرد وآنالیز GIS در محیط زیست

دوره 1

10/06/97

14/06/97

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی16

4.100.000

3.485.000

15/10/97

19/10/97

 

دوره های تخصصی فتوگرامتری و سنجش از دور

 

1

اصول و مبانی سنجش‌از‌ دور

-

05/03/97

09/03/97

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی 16

4.000.000

3.400.000

22/10/97

26/10/97

2

تهیه نقشه های تصویری ومدل رقومی زمین از تصاویر ماهواره ای

دوره 1

19/03/97

23/03/97

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی 16

4.200.000

3.570.000

06/11/97

10/11/97

3

نرم افزار PCI Geomatica (پردازش تصاویر ماهواره ای)

دوره 1

19/03/97

23/03/97

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی 16

4.200.000

3.570.000

13/11/97

17/11/97

4

اصول و مبانی سنجش از دور راداری

دوره 1و2

23/04/97

25/04/97

24

شنبه تا دوشنبه

(سه روز متوالی)

ساعت 8 الی 16

4.500.000

3.825.000

5

دورسنجی به کمک نرم افزارهای ENVI  و ژئوماتیکا

 

دوره 3

17/06/97

21/06/97

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی16

4.200.000

3.570.000

04/12/97

08/12/97

6

تفسیر عکسهای هوایی و شناسایی اراضی

-

08/02/97

11/02/97

32

 

شنبه تا سه شنبه

چهار روز متوالی)

ساعت 8 الی 16

 

5.000.000

4.250.000

02/04/97

05/04/97

03/06/97

06/06/97

12/08/97

15/08/97

22/10/97

25/10/97

04/12/97

07/12/97