شنبه 1 اردیبهشت 1397

تقویم آموزشی(جدول دوره های فشرده )

 

      ردیف

عنوان دوره

پیش نیاز

ضروری

تاریخ شروع دوره

تاریخ خاتمه

دوره

مدت دوره

(ساعت)

روزهای برگزاری

شهریه (ریال)

شهریه با 15% تخفیف (ریال)

 

دوره های تخصصی نقشه برداری و ژئودزی

 

 

1

 

 

اصول و مبانی نقشه‌برداری زمینی

 

-

26/01/96

06/02/96

80

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 8 الی16

(دو هفته متوالی)

5.000.000

4.250.000

17/04/96

28/04/96

04/06/96

15/06/96

29/07/96

10/08/96

02/10/96

13/10/96

28/11/96

09/12/96

2

نقشــــــه‌بـــرداری با دوربین توتال‌استیشن(مقدماتی)

دوره 1

09/02/96

13/02/96

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی16

3.800.000

3.230.000

31/04/96

04/05/96

19/06/96

23/06/96

13/08/96

17/08/96

16/10/96

20/10/96

12/12/96

16/12/96

 

 

3

 

 

نقشــــــه‌بـــرداری تکمیلی با دوربین توتال‌استیشن(پیشرفته)

دوره 2

16/02/96

20/02/96

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی16

3.900.000

3.315.000

07/05/96

11/05/96

25/06/96

29/06/96

20/08/96

24/08/96

23/10/96

27/10/96

19/12/96

23/12/96

4

کاربرد نرم‌‌افزار AutoCAD در طراحی نقشه‌های توپوگرافی

-

02/02/96

06/02/96

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی16

3.800.000

3.230.000

15/07/96

19/07/96

5

 

نرم‌افزار  AutoCAD Civil3D (مقدماتی)

 

-

 

16/02/96

20/02/96

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی 16

4.300.000

3.655.000

10/04/96

14/04/96

22/07/96

26/07/96

30/10/96

04/11/96

 

 

6

نرم‌افزار AutoCAD Civil3D (پیشرفته)

 

دوره 5

23/02/96

27/02/96

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی16

4.400.000

3.740.000

17/04/96

21/04/96

29/07/96

03/08/96

07/11/96

11/11/96

7

نرم‌افزار AutoCadLand Development (مقدماتی)

-

30/02/96

03/03/96

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی16

3.800.000

3.230.000

28/05/96

01/06/96

02/10/96

06/10/96

8

نرم‌افزار AutoCadLand Development (پیشرفته)

دوره 7

06/03/96

10/03/96

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی16

3.900.000

3.315.000

04/06/96

08/06/96

09/10/96

13/10/96

9

کاربرد زبان برنامه نویسی   Matlab در نقشه برداری

-

15/07/96

19/07/96

40

شنبه تا چهارشنبه ساعت8الی 16

4.000.000

3.400.000

10

نرم‌افزار Microstation

-

10/04/96

14/04/96

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی 16

4.000.000

3.400.000

11

تهیه نقشه UTM  املاک و زمینهای کشاورزی

 

-

09/02/96

11/02/96

24

شنبه تا دو شنبه

ساعت 8 الی 16

 

5.500.000

4.675.000

24/04/96

26/04/96

01/07/96

03/07/96

11/09/96

13/09/96

14/11/96

16/11/96

12

تنظیم و نگهداری دستگاههای

نقشه‌برداری

-

23/02/96

27/02/96

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی 16

4.500.000

3.825.000

25/09/96

29/09/96

13

 

اصول تئوری و عملی سیستم تعیین موقعیت جهانی GPS (مقدماتی)

 

-

23/02/96

27/02/96

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی 16

4.500.000

3.825.000

14/05/96

18/05/96

18/09/96

22/09/96

14/11/96

18/11/96

14

اصول تئوری و عملی سیستم تعیین موقعیت جهانی GPS (پیشرفته)

 

دوره 13

30/02/96

03/03/96

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی 16

4.600.000

3.910.000

21/05/96

25/05/96

25/09/96

29/09/96

21/11/96

25/11/96

15

نرم‌افزار Geo Lab

-

06/03/96

10/03/96

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی 16

4.000.000

3.400.000

16

 

 

نرم افزار GMT  برای علوم زمین

 

 

-

20/03/96

24/03/96

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی16

5.500.000

4.675.000

17

 

نرم‌افزار

AutoCAD Map3D

 

-

31/04/96

04/05/96

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی16

4.000.000

3.400.000

04/09/96

08/09/96

18

نرم‌افزار SDRmap

-

06/08/96

10/08/96

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی 16

4.000.000

3.400.000

19

اصول و مبانی کاداستر

-

20/03/96

23/03/96

32

شنبه تا سه شنبه

(چهار روز متوالی)

ساعت 8 الی16

4.000.000

3.400.000

11/06/96

14/06/96

18/09/96

21/09/96

20

نرم افزار تفکیک آپارتمان

-

20/03/96

23/03/96

32

شنبه تا سه شنبه

(چهار روز متوالی)

ساعت 8 الی16

4.500.000

3.825.000

25/06/96

28/06/96

06/08/96

09/08/96

25/09/96

28/09/96

07/11/96

10/11/96

 

دوره های تخصصی GIS

 

1

دوره مقدماتی نرم افزار

ArcGIS I

-

09/02/96

13/02/96

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی 16)

3.700.000

3.145.000

10/04/96

14/04/96

25/06/96

29/06/96

18/09/96

22/09/96

28/11/96

02/12/96

2

دوره پیشرفته نرم‌افزار II  ArcGIS  (Extensions)

دوره 1

16/02/96

20/02/96

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی 16

 

3.800.000

3.230.000

17/04/96

21/04/96

01/07/96

05/07/96

25/09/96

29/09/96

05/12/96

09/12/96

3

دوره پیشرفته نرم‌افزار III ArcGIS (ژئودیتابیس)

دوره 2

23/02/96

27/02/96

40

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 8 الی 16

(پنج روز متوالی)

 

3.900.000

3.315.000

24/04/96

28/04/96

09/07/96

13/07/96

02/10/96

06/10/96

12/12/96

16/12/96

4

برنامه‌نویسی در محیط          ArcGIS(ArcObjects باVBA)

دوره 3

30/02/96

03/03/96

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی 16

5.000.000

4.250.000

31/04/96

04/05/96

15/07/96

19/07/96

09/10/96

13/10/96

19/12/96

23/12/96

5

HSE & GIS

دوره 1

27/03/96

31/03/96

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی16

4.000.000

3.400.000

16/10/96

20/10/96

6

تهیه نقشه و تجسمی سازی(با استفاده از ArcMap)

 

-

24/04/96

27/04/96

32

شنبه تا سه شنبه

ساعت 8 الی16

 

4.000.000

3.400.000

11/09/96

15/09/96

7

کاربرد GIS در شهرسازی و برنامه ریزی شهری(با نرم افزار Arc GIS)

 

دوره 1

14/05/96

17/05/96

32

شنبه تا سه شنبه

(چهار روز متوالی)

ساعت 8 الی16

 

4.000.000

3.400.000

23/10/96

26/10/96

8

مطالعات آماری ،اکتشافی داده‌های علوم زمین

دوره 1

28/05/96

01/06/96

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی16

4.000.000

3.400.000

9

کاربردGIS در برنامه ریزی توسعه و آمایش سرزمین 

دوره 1

21/05/96

25/05/96

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی16

4.000.000

3.400.000

09/10/96

13/10/96

10

کاربرد وآنالیز GIS در محیط زیست

دوره 1

07/05/96

11/05/96

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی16

4.000.000

3.400.000

16/10/96

20/10/96

 

دوره های تخصصی فتوگرامتری و سنجش از دور

 

1

اصول و مبانی سنجش‌از‌ دور

-

06/03/96

10/03/96

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی 16

4.000.000

3.400.000

30/10/96

04/11/96

2

تهیه نقشه های تصویری ومدل رقومی زمین از تصاویر ماهواره ای

دوره 1

24/04/96

28/04/96

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی 16

4.000.000

3.400.000

07/11/96

11/11/96

3

نرم افزار PCI Geomatica (پردازش تصاویر ماهواره ای)

دوره 1

13/08/96

17/08/96

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی 16

4.200.000

3.570.000

14/11/96

18/11/96

4

اصول و مبانی سنجش از دور راداری

دوره 1و2

24/04/96

26/04/96

24

شنبه تا دوشنبه

(سه روز متوالی)

ساعت 8 الی 16

4.500.000

3.825.000

5

دورسنجی به کمک نرم افزارهای ENVI  و ژئوماتیکا

 

دوره 3

19/06/96

23/06/96

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی16

4.000.000

3.400.000

05/12/96

09/12/96

6

تفسیر عکسهای هوایی و شناسایی اراضی

-

26/01/96

29/01/96

32

 

شنبه تا سه شنبه

چهار روز متوالی)

ساعت 8 الی 16

 

4.700.000

3.995.000

30/02/96

02/03/96

14/05/96

17/05/96

22/07/96

25/07/96

09/10/96

12/10/96

28/11/96

01/12/96