شنبه 7 اسفند 1395

تقویم آموزشی(جدول دوره های فشرده )

 

      ردیف

عنوان دوره

پیش نیاز

ضروری

تاریخ شروع دوره

تاریخ خاتمه

دوره

مدت دوره

(ساعت)

روزهای برگزاری

شهریه (ریال)

شهریه با 15% تخفیف (ریال)

 

دوره های تخصصی نقشه برداری و ژئودزی

 

 

1

 

 

اصول و مبانی نقشه‌برداری زمینی

 

-

21/01/95

01/02/95

80

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 8 الی16

(دو هفته متوالی)

4.500.000

3.825.000

19/04/95

30/04/95

30/05/95

10/06/95

01/08/95

12/08/95

04/10/95

15/10/95

23/11/95

04/12/95

2

نقشــــــه‌بـــرداری با دوربین توتال‌استیشن(مقدماتی)

دوره 1

04/02/95

08/02/95

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی16

3.500.000

2.975.000

02/05/95

06/05/95

13/06/95

17/06/95

15/08/95

19/08/95

18/10/95

22/10/95

07/12/95

11/12/95

 

 

3

 

 

نقشــــــه‌بـــرداری تکمیلی با دوربین توتال‌استیشن(پیشرفته)

دوره 2

11/02/95

15/02/95

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی16

3.600.000

3.060.000

09/05/95

13/05/95

20/06/95

24/06/95

22/08/95

26/08/95

25/10/95

29/10/95

14/12/95

18/12/95

4

کاربرد نرم‌‌افزار AutoCAD در طراحی نقشه‌های توپوگرافی

-

18/02/95

22/02/95

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی16

3.500.000

2.975.000

03/07/95

07/07/95

5

 

نرم‌افزار  AutoCAD Civil3D (مقدماتی)

 

-

 

18/02/95

22/02/95

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی 16

4.000.000

3.400.000

16/05/95

20/05/95

24/07/95

28/07/95

02/11/95

06/11/95

 

 

6

نرم‌افزار AutoCAD Civil3D (پیشرفته)

 

دوره 5

25/02/95

29/02/95

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی16

4.100.000

3.485.000

23/05/95

27/05/95

01/08/95

05/08/95

09/11/95

13/11/95

7

نرم‌افزار AutoCadLand Development (مقدماتی)

-

08/03/95

12/03/95

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی16

3.500.000

2.975.000

30/05/95

03/06/95

04/10/95

08/10/95

8

نرم‌افزار AutoCadLand Development (پیشرفته)

دوره 7

22/03/95

26/03/95

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی16

3.600.000

3.060.000

06/06/95

10/06/95

11/10/95

15/10/95

9

کاربرد زبان برنامه نویسی   Matlab در نقشه برداری

-

10/07/95

14/07/95

40

شنبه تا چهارشنبه ساعت8الی 16

3.800.000

3.230.000

10

نرم‌افزار Microstation

-

26/04/95

30/04/95

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی 16

3.700.000

3.145.000

11

تهیه نقشه UTM  املاک و زمینهای کشاورزی

 

-

04/02/95

06/02/95

24

شنبه تا دو شنبه

ساعت 8 الی 16

 

5.500.000

4.675.000

26/04/95

28/04/95

27/06/95

29/06/95

13/09/95

15/09/95

16/11/95

18/11/95

12

تنظیم و نگهداری دستگاههای

نقشه‌برداری

-

28/01/95

01/02/95

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی 16

3.800.000

3.230.000

20/09/95

24/09/95

13

 

اصول تئوری و عملی سیستم تعیین موقعیت جهانی GPS (مقدماتی)

 

-

25/02/95

29/02/95

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی 16

4.500.000

3.825.000

23/05/95

27/05/95

20/09/95

24/09/95

02/11/95

06/11/95

14

اصول تئوری و عملی سیستم تعیین موقعیت جهانی GPS (پیشرفته)

 

دوره 13

01/03/95

05/03/95

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی 16

4.600.000

3.910.000

30/05/95

03/06/95

27/09/95

01/10/95

09/11/95

13/11/95

15

نرم‌افزار Geo Lab

-

29/03/95

02/04/95

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی 16

3.800.000

3.230.000

16

 

 

نرم افزار GMT  برای علوم زمین

 

 

-

29/03/95

02/04/95

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی16

5.200.000

4.420.000

17

 

نرم‌افزار

AutoCAD Map3D

 

-

02/05/95

06/05/95

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی16

3.800.000

3.230.000

13/09/95

17/09/95

18

نرم‌افزار SDRmap

-

08/08/95

12/08/95

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی 16

3.800.000

3.230.000

19

اصول و مبانی کاداستر

-

08/03/95

11/03/95

32

شنبه تا سه شنبه

(چهار روز متوالی)

ساعت 8 الی16

3.600.000

3.060.000

06/06/95

09/06/95

20/09/95

23/09/95

20

نرم افزار تفکیک آپارتمان

-

08/03/95

11/03/95

32

شنبه تا سه شنبه

(چهار روز متوالی)

ساعت 8 الی16

4.500.000

3.825.000

06/06/95

09/06/95

08/08/95

11/08/95

11/10/95

14/10/95

30/11/95

03/12/95

 

دوره های تخصصی GIS

 

1

دوره مقدماتی نرم افزار

ArcGIS I

-

28/01/95

01/02/95

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی 16)

3.500.000

2.975.000

22/03/95

26/03/95

06/06/95

10/06/95

08/08/95

12/08/95

02/11/95

06/11/95

2

دوره پیشرفته نرم‌افزار II  ArcGIS  (Extensions)

دوره 1

04/02/95

08/02/95

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی 16

 

3.700.000

3.145.000

29/03/95

02/04/95

13/06/95

17/06/95

15/08/95

19/08/95

09/11/95

13/11/95

3

دوره پیشرفته نرم‌افزار III ArcGIS (ژئودیتابیس)

دوره 2

11/02/95

15/02/95

40

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 8 الی 16

(پنج روز متوالی)

 

3.800.000

3.230.000

05/04/95

09/04/95

20/06/95

24/06/95

22/08/95

26/08/95

16/11/95

20/11/95

4

برنامه‌نویسی در محیط          ArcGIS(ArcObjects باVBA)

دوره 3

18/02/95

22/02/95

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی 16

4.500.000

3.825.000

19/04/95

23/04/95

03/07/95

07/07/95

29/08/95

03/09/95

23/11/95

27/11/95

5

HSE & GIS

دوره 1

08/03/95

12/03/95

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی16

3.800.000

3.230.000

13/09/95

17/09/95

6

تهیه نقشه و تجسمی سازی(با استفاده از ArcMap)

 

-

16/03/95

19/03/95

32

یکشنبه تا

چهار شنبه

ساعت 8 الی16

 

3.800.000

3.230.000

28/09/95

01/10/95

7

کاربرد GIS در شهرسازی و برنامه ریزی شهری(با نرم افزار Arc GIS)

 

دوره 1

10/05/95

13/05/95

32

یکشنبه تا چهارشنبه

(چهار روز متوالی)

ساعت 8 الی16

 

3.800.000

3.230.000

28/09/95

01/10/95

8

مطالعات آماری ،اکتشافی داده‌های علوم زمین

دوره 1

02/05/95

06/05/95

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی16

3.800.000

3.230.000

9

کاربردGIS در برنامه ریزی توسعه و آمایش سرزمین 

دوره 1

16/05/95

20/05/95

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی16

3.800.000

3.230.000

25/10/95

29/10/95

10

کاربرد وآنالیز GIS در محیط زیست

دوره 1

23/05/95

27/05/95

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی16

3.800.000

3.230.000

18/10/95

22/10/95

 

دوره های تخصصی فتوگرامتری و سنجش از دور

 

1

اصول و مبانی سنجش‌از‌ دور

-

22/03/95

26/03/95

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی 16

3.800.000

3.230.000

2

تهیه نقشه های تصویری ومدل رقومی زمین از تصاویر ماهواره ای

دوره 1

16/05/95

20/05/95

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی 16

3.800.000

3.230.000

3

نرم افزار PCI Geomatica (پردازش تصاویر ماهواره ای)

دوره 1

13/06/95

17/06/95

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی 16

4.000.000

3.400.000

4

اصول و مبانی سنجش از دور راداری

دوره 1و2

27/06/95

29/06/95

24

شنبه تا دوشنبه

(سه روز متوالی)

ساعت 8 الی 16

4.000.000

3.400.000

5

دورسنجی به کمک نرم افزارهای ENVI  و ژئوماتیکا

 

دوره 3

19/04/95

23/04/95

40

شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت 8 الی16

3.800.000

3.230.000

6

تفسیر عکسهای هوایی و شناسایی اراضی

-

28/01/95

31/01/95

32

 

شنبه تا سه شنبه

چهار روز متوالی)

ساعت 8 الی 16

 

4.500.000

3.825.000

08/03/95

11/03/95

23/05/95

26/05/95

03/07/95

06/07/95

22/08/95

25/08/95

04/10/95

07/10/95

23/11/95

26/11/95