شنبه 5 خرداد 1397

 صفحه اصلی > اخبار و تازه ها - جزئيات اخبار
تاریخ و زمان مصاحبه آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1395
اطلاعیه در خصوص زمان و محل مصاحبه از معرفی شدگان چند برابر ظرفیت پذیرش رشته تحصیلی مهندسی تکنولوژی نقشه برداری در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1395 (کد رشته محل های 3229 و 3232)

 

اطلاعیه در خصوص زمان و محل مصاحبه از معرفی شدگان چند برابر ظرفیت پذیرش رشته تحصیلی مهندسی تکنولوژی نقشه برداری در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1395 (کد رشته محل های 3229 و 3232)

 

محل مصاحبه : آموزشکده نقشه برداری، واقع در تهران میدان آزادی خیابان معراج سازمان نقشه برداری کشور

 

مدارک لازم : 1-اصل و تصویر مدرک کاردانی و ریز نمرات بهمراه گواهی معدل (الزامی) 2 - اصل و تصویر ریزنمرات و گواهینامه دوره متوسطه و پیش دانشگاهی (الزامی) 3- گواهی مبنی بر عناوین برتر علمی در سطح کشور در دوره دانش آموزی و کاردانی(اختیاری) (مانند المپیادهای دانش آموزی،دانشجوی نمونه کشوری، جشنواره های خوارزمی) 4- تالیفات و آثار پژوهشی و فعالیت های آموزشی (اختیاری) 5- صلاحیت و قابلیت های عمومی (اختیاری) (زبان خارجی، ورزشی، هنری، مذهبی،...) 6- مدارکی دال بر بومی بودن در تهران (الزامی) (سند خانه یا اجاره نامه، حکم اشتغال به کار اولیا یا همسر، آخرین فیش آب یا برق)7- اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه (الزامی) 8- در صورت آماده نبودن مدرک کاردانی گواهی فارغ التحصیلی با ذکر معدل و تاریخ فارغ التحصیلی از دانشگاه قبلی (الزامی) 9- مدرکی دال بر مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه (الزامی)

زمان مصاحبه : مطابق جدول ذیل

*عدم حضور در موعد مشخص شده مصاحبه،  به منزله انصراف می باشد.

 

جدول زمان بندی مصاحبه

ردیف

شماره پرونده

نام خانوادگی نام

شماره شناسنامه

تاریخ و ساعت مصاحبه

1

109811

ابوالقاسمی رضا

1810171857

95/6/6 ساعت 8:30

2

129028

احمدی سپیده

19297051

95/6/6 ساعت 8:30

3

129167

احمدی سمانه

23554614

95/6/6 ساعت 8:30

4

102983

ازاد محمد

18604587

95/6/6 ساعت 8:30

5

157990

اژیر پارسا

3720674827

95/6/6 ساعت 8:30

6

200276

اشرفی سپیده

19013051

95/6/6 ساعت 8:30

7

106025

اقایی ولوجردی محمدیحیی

19314426

95/6/6 ساعت 8:30

8

111247

الماسی ایمان

4060923753

95/6/6 ساعت 8:30

9

155138

اله پور یوسف

4120515133

95/6/6 ساعت 10:30

10

166774

امیدمعاف امرحسین

19312431

95/6/6 ساعت 10:30

11

177216

امین ترابی شیوا

19524447

95/6/6 ساعت 10:30

12

177575

ایتی سیدپدرام

1850279241

95/6/6 ساعت 10:30

13

168571

ایینی رضا

1790374067

95/6/6 ساعت 10:30

14

168228

برادران قلعه جوق زهرا

19322119

95/6/6 ساعت 10:30

15

164723

بقایی فر ملیکا

2020592495

95/6/6 ساعت 10:30

16

117743

بهشتی کلور مصطفی

19075480

95/6/6 ساعت 10:30

17

195294

بیرنگ پرنق سولماز

14502380

95/6/6 ساعت 13:30

18

190191

بیگلری مجید

3790413021

95/6/6 ساعت 13:30

19

106216

پناهی الناز

4900496979

95/6/6 ساعت 13:30

20

178631

پیمانی امید

1050594959

95/6/6 ساعت 13:30

21

190287

ترکمانی اصل بهناز

18523315

95/6/6 ساعت 13:30

22

183970

ثنایی میترا

19376421

95/6/6 ساعت 13:30

23

175648

جباری مهرداد

18293603

95/6/6 ساعت 13:30

24

177576

جنانی سیدعلی اصغر

440584426

95/6/6 ساعت 13:30

25

175125

جوادی مهرداد

19153120

95/6/6 ساعت 15

26

160844

حاتمی اناهیتا

19119828

95/6/6 ساعت 15

27

197163

حاجی ربیع محمدمهدی

17636639

95/6/6 ساعت 15

28

108771

حجرالاسودی اناهیتا

18718787

95/6/6 ساعت 15

29

163461

حسن پور ابوالفضل

5630006304

95/6/6 ساعت 15

30

103635

حسن پوریساقی عبدالمجید

2240101865

95/6/6 ساعت 15

31

174635

حسینی حسین

830123652

95/6/6 ساعت 15

32

129616

حیدری زهرا

18590871

95/6/6 ساعت 15

33

181629

حیدری تمرابادی مرجان

4120490653

95/6/7 ساعت 8:30

34

162043

حیدری سورشجانی حسین

4610551543

95/6/7 ساعت 8:30

35

196100

خادمی پورصمدی سیدمیلاد

19397429

95/6/7 ساعت 8:30

36

173055

خالوندی سجاد

3241127982

95/6/7 ساعت 8:30

37

176257

دارستانی طاهره

18710921

95/6/7 ساعت 8:30

38

134072

دانشیان ترکده فاطمه

17439434

95/6/7 ساعت 8:30

39

173725

درودگرچوکامی فاطمه

18565514

95/6/7 ساعت 8:30

40

208526

دهقان علی قشلاقی مهسا

19023121

95/6/7 ساعت 8:30

41

155705

رحمان سرشت بنفشه

1498

95/6/7 ساعت 10:30

42

196006

رحیمی سپیده

6590016534

95/6/7 ساعت 10:30

43

111518

رسولی علی اکبر

2170226702

95/6/7 ساعت 10:30

44

153274

رضایی سلمان

2420531485

95/6/7 ساعت 10:30

45

190946

رفیعی امیرحسین

3950425871

95/6/7 ساعت 10:30

46

124047

روشنی ممقانی اناهیتا

19317980

95/6/7 ساعت 10:30

47

157336

زینالی فاطمه

19435029

95/6/7 ساعت 10:30

48

186846

سالک خرامان روح الله

311408941

95/6/7 ساعت 10:30

49

172317

ستادفکر سیدمجتبی

19208820

95/6/7 ساعت 13:30

50

215383

سرلک چیوایی فرهاد

18467717

95/6/7 ساعت 13:30

51

111110

سلیمی سیامند

3840251753

95/6/7 ساعت 13:30

52

112496

سلیمی روزبهانی مهتاب

480626650

95/6/7 ساعت 13:30

53

151122

سهامی نزاد رسول

3320129767

95/6/7 ساعت 13:30

54

183303

شفیعی عاشق ابادی مرتضی

1271854465

95/6/7 ساعت 13:30

55

156430

شکری امیرحسین

3241733068

95/6/7 ساعت 13:30

56

178760

شکورنژادماسوله مهشاد

19394799

95/6/7 ساعت 13:30

57

111499

شکی مصطفی

2260184219

95/6/7 ساعت 15

58

152111

شمسی پور علیرضا

5560375659

95/6/7 ساعت 15

59

166419

شیردلی شعیب

740302991

95/6/7 ساعت 15

60

152860

شیری زهرا

410462934

95/6/7 ساعت 15

61

177817

صالحی پریسا

19157355

95/6/7 ساعت 15

62

164467

صوفی زاده ظاهر

3840234980

95/6/7 ساعت 15

63

103488

طهماسبی ابوالفضل

2980842427

95/6/7 ساعت 15

64

106856

طهماسبی پور فرشاد

4060837733

95/6/7 ساعت 15

65

157402

عابدینی سیدسعید

5200069513

95/6/8 ساعت 8:30

66

111081

عبدالوند امید

4160487815

95/6/8 ساعت 8:30

67

164267

عبدی میلاد

3790352561

95/6/8 ساعت 8:30

68

150491

عرب سرخی میشابی حسین

18236

95/6/8 ساعت 8:30

69

121161

عزیزی عرفان

18722520

95/6/8 ساعت 8:30

70

198261

عسگری سجاد

6470052770

95/6/8 ساعت 8:30

71

153547

عمادی اله یاری محدثه

18520758

95/6/8 ساعت 8:30

72

180353

غضنفری کیمیا

19291086

95/6/8 ساعت 8:30

73

113999

غلام پوریوسفده زهرا

440594014

95/6/8 ساعت 10:30

74

114335

غلامعلی مجدابادی فایزه

18542859

95/6/8 ساعت 10:30

75

196865

فرخ زاده ریحانه

18307361

95/6/8 ساعت 10:30

76

171421

فردی سجاد

550187294

95/6/8 ساعت 10:30

77

205565

فرهودی مهدی

6660057803

95/6/8 ساعت 10:30

78

161983

فقیهی سینا

4060902489

95/6/8 ساعت 10:30

79

162130

فندرسکی حسین

2260215114

95/6/8 ساعت 10:30

80

169836

فهامی جاپلقی نرگس

18405258

95/6/8 ساعت 10:30

81

154732

فیاضی مزرعه خلفی علی

1660480264

95/6/8 ساعت 13:30

82

176725

قربان زاده بلوچی فاطمه

19070535

95/6/8 ساعت 13:30

83

172826

کاوسی حسین

4120480471

95/6/8 ساعت 13:30

84

168083

کرمانی نسری علی

690635966

95/6/8 ساعت 13:30

85

203532

کرمی عطیه

6640030535

95/6/8 ساعت 13:30

86

190798

کریمی شکور

3790365653

95/6/8 ساعت 13:30

87

166791

کمالی گوکه دانیال

18630685

95/6/8 ساعت 13:30

88

106326

کنگرلو امیرمحمود

18903290

95/6/8 ساعت 13:30

89

166014

کورانی بشیر

4900445185

95/6/8 ساعت 15

90

208101

گلی فاطمه

14485737

95/6/8 ساعت 15

91

104262

محفوظیان سیدمیثم

1810343186

95/6/8 ساعت 15

92

155268

محمدرضایی حمیدرضا

19346182

95/6/8 ساعت 15

93

204024

محمودپورچناری احسان

5560441201

95/6/8 ساعت 15

94

161481

محمودزاده محدثه

19351127

95/6/8 ساعت 15

95

193594

مختارزاده معصومه

1616

95/6/8 ساعت 15

96

184631

مسیبی منقوطای شبناز

18284493

95/6/8 ساعت 15

97

100215

مشیرپناهی توربریز پیمان

5580071760

95/6/9 ساعت 8:30

98

189640

مطهری زینب

4060862347

95/6/9 ساعت 8:30

99

108795

مظفری احسان

3480127118

95/6/9 ساعت 8:30

100

156027

معظمی حامد

3790356115

95/6/9 ساعت 8:30

101

189309

مقیمی محمدامین

18318045

95/6/9 ساعت 8:30

102

108792

منوچهری فرد عسل

17419441

95/6/9 ساعت 8:30

103

150868

مهدی زاده خامنه علی رضا

18627617

95/6/9 ساعت 8:30

104

158022

مهرابی امین

4570123473

95/6/9 ساعت 8:30

105

170697

میرزایی افسوران سعیده

19198345

95/6/9 ساعت 10:30

106

175204

میری جزری بابک

3241748839

95/6/9 ساعت 10:30

107

193498

نجاری الموتی میلاد

4310799205

95/6/9 ساعت 10:30

108

169478

نجم سهیلی رضا

6130045719

95/6/9 ساعت 10:30

109

107899

نجفی سجاد

4490336262

95/6/9 ساعت 10:30

110

107487

نعمتی باروق فاطمه

12603

95/6/9 ساعت 10:30

111

167038

نیکوزادگزل اباد سیدمحمدمهدی

480720101

95/6/9 ساعت 10:30

112

125442

وظایفی محسن

480683395

95/6/9 ساعت 10:30

113

205600

هاشمی اکبر

2790544085

95/6/9 ساعت 13:30

114

164253

یگانه مسعود

2230151711

95/6/9 ساعت 13:30

115

189974

یلمه یونس

2020638088

95/6/9 ساعت 13:30

116

157165

یوسفی امرزیدابادی میلاد

4900591416

95/6/9 ساعت 13:30

 

 

 

   گروه خبري   :   اخبار آموزشکده تاریخ    :   1395/06/03
چاپ بازگشت
 
صفحه اصلی
كليه حقوق اين سایت متعلق به آموزشکده نقشه برداری  مي باشد.
اجرا:  پالیز